โรงเรียนนายเรือ เปิดรับสมัคร 2562

1663
นายเรือ 2562
นายเรือ 2562

โรงเรียนนายเรือ เปิดรับสมัคร 2562

การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(นตท.) ในส่วนของกองทัพเรือ(ทร.)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • วุฒิ ม.4 หรือเทียบเท่า
 • อายุ 16-18 ปี (เกิดในปี พ.ศ.2544, 2545 และ 2546)
 • บิดา – มารดาผู้ให้กำเนิดของผู้สมัคร มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 • แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตํารวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตํารวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะ มิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

กำหนดการรับสมัคร จปร.

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 4 ม.ค. – 20 ก.พ.62
 • สมัครได้ที่ www.rtna.ac.th
 • สอบ ณ มธ.ศูนย์รังสิต วันที่ 17 มี.ค.62
 • ประกาศผลสอบ วันที่ 27 มี.ค.62

ประกาศสอบนายเรือ

 • ไฟล์ประกาศฉบับเต็ม.pdf
 • กรณี อ่านประกาศแล้ว มีคำถามสงสัย โทร. 0-2475-3995 ,02-475-7435 และ 0-2475-7535 (ในวันราชการ เวลา 08:00 น. – 16:00 น.)
 • กรณี มีปัญหาในการสมัครออนไลน์ ติดต่อ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. 

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends