กองบินตำรวจ เปิดรับสมัครสอบตำรวจ

2088
กองบินตำรวจ
กองบินตำรวจ

กองบินตำรวจ เปิดรับสมัครสอบตำรวจ

กลุ่มงานช่างอากาศ กองบินตำรวจ เปิดรับ 30 อัตรา

คุณสมบัติตำรวจ กองบินตำรวจ

 • อายุ 18-35 ปี (เกิดตั้งแต่ 16 พ.ย.2527 – 16 พ.ย.2544)
 • สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
 • วุฒิ ปวช. ทางช่างยนต์ ,ช่างกล ,ช่างเครื่องกล ,ช่างไฟฟ้า ,ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ (จบแล้วเท่านั้น เรียนอยู่เทอมสุดท้ายไม่ได้)
 • สายตาสั้น ยาว เอียง ได้ (สวมแว่นเข้าทดสอบ) แต่ห้ามตาบอดสี
 • ไม่มีวิ่ง ว่ายน้ำ ฯลฯ (ไม่ทดสอบพละ)
 • เพศชาย
 • ไม่มีภาระทางทหาร คือ ต้องไปเกณฑ์ทหาร หรืออยู่ระหว่างผ่อนผันทหาร

กำหนดการสอบตำรวจที่สำคัญตำรวจ กองบินตำรวจ

 • 22 ต.ค.-15 พ.ย. 62 เปิดรับสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ณ งานธุรการและกำลังพล ฝ่ายอำนวยการ กองบินตำรวจ เลขที่ 701 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
 • 3 ธ.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลาสถานที่สอบ ทางอินเตอร์เน็ต www.tpad.police.go.th
 • 22 ธ.ค. 62 เวลา 13.30 – 16.30 น.สอบข้อภาควิชาการ
 • 16 ม.ค. 63 ประกาศผลสอบภาควิชาการทางอินเทอร์เน็ต
 • 7 เม.ย. 63 สอบสัมภาษณ์
 • 28 เม.ย. 63 ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย

วิชาที่ใช้สอบตำรวจ กองบินตำรวจ

ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ฝนด้วยดินสอ 2B จำนวน 150 ข้อ 150 คะแนน

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)

1.1 ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) 20 ข้อ

1.2 ภาษาไทย                            20 ข้อ

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 110 คะแนน)

2.1 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน 20 ข้อ

2.2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค                      50 ข้อ

2.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)                      20 ข้อ

2.4 สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาชคมอาเซียน 20 ข้อ

ต้องผ่านเกณฑ์ 60% ทั้ง 2 ส่วน คือ คะแนนตามข้อ 1.1+1.2 ได้ 24 ข้อ และคะแนนตามข้อ 2.1+2.2+2.3+2.4 ได้ 66 ข้อ

ประกาศรับสมัครกองบินตำรวจ

nine100-line-addfriends

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย