วิธีสมัครสอบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน Step by step

3452
กองการสอบ
กองการสอบ

นายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา

 1. หญิง/ชาย
 2. อายุ 18-35 ปี
 3. วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า
 4. หญิงสูง 150 ชายสูง 160
 • สมัครแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ !!  [ ค่อย ๆ กรอก ไม่ต้องรีบร้อน ตรวจทานให้ดี ]
 • สมัครสอบอำนวยการนี้แล้ว สามารถสมัครสอบตำรวจสายอื่นได้ หากวันสอบไม่ตรงกัน

2 สิ่งที่ต้องเตรียมในการสมัครตำรวจ ทางอินเตอร์เน็ต

 1. ไฟล์ภาพถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไฟล์ภาพขนาดไม่น้อนกว่า 35KB และไม่เกิน 50KB เท่านั้น [ ไฟล์ภาพเล็กหรือใหญ่กว่าที่กำหนด จะทำให้ Upload ไม่ผ่าน ไฟล์ภาพ ไม่ใช่ไฟล์ PDF ] ฉากหลังควรเป็นสีพื้น เช่น ขาว ฟ้า เป็นต้น
 2. ไฟล์หน้าบัตรประชาชน [ เฉพาะหน้าบัตร ไม่เอาหลังบัตร ] บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ และข้อมูลหน้าบัตรอ่านได้ชัดเจน ไม่ลบเลือน ไฟล์ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 90KB และไม่เกิน 100KB [ ไฟล์ภาพเล็กหรือใหญ่กว่าที่กำหนด จะทำให้ Upload ไม่ผ่าน ไฟล์ภาพ ไม่ใช่ไฟล์ PDF ]

***เอกสารอื่น ๆ ยังไม่ใช้ และไม่ต้องส่งไปกองการสอบ เอกสารตัวจริงจะใช้ก็ต่อเมื่อสอบติดแล้วเท่านั้น !! ***

การสมัครสอบ มี 4 ขั้นตอน

 1. สมัคร [ กรอกข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ]
 2. ชำระเงินค่าสมัคร [ เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย เท่านั้น ]
 3. เลือกสนามสอบ [ สนามสอบเป็นเพียงอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ไม่มีผลต่อตำแหน่งที่ลง ]
 4. พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ [ วันที่ 3 มี.ค.63 ]

1. สมัครทางอินเตอร์เน็ต

 • สมัครทางเว็บไซต์เท่านั้น www.PoliceAdmission.org  [ ไม่รับสมัครผ่านช่องทางอื่น ]
 • แนะนำให้สมัครผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ระบบเปิดรับสมัครวันที่ 16 ม.ค.2563 เวลา 00.01 น.
 • ระบบปิดรับสมัครวันที่    5 ก.พ.2563 เวลา 16.30 น.
 • เตรียมไฟล์รูปภาพ เพื่อ Upload ในการสมัคร [ ไม่มีเครื่องสแกน หรือไม่มีไฟล์รูป ติดต่อร้านถ่ายรูปให้เขาทำให้ ]
  1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน [ รูปนักเรียน หรือรับปริญญาได้ แค่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ]2.บัตรประจำตัว
สมัครทางอินเตอร์เน็ต
สมัครทางอินเตอร์เน็ต 2
 • ประชาชนเท่านั้น ที่ยังไม่หมดอายุ และหน้าบัตรมีข้อมูลที่ชัดเจน อ่านได้ ไม่ลบเลือน [ ใช้บัตรประชาชนเท่านั้น บัตรอื่นใช้แทนไม่ได้ ]
 • เตรียมเอกสารอื่น ๆ ไว้กรอกข้อมูล เช่น ใบประกาศนียบัตร ,ปพ. ,สด.8/9/43 [ เอาไว้กรอกข้อมูลเฉย ๆ ไม่ต้อง Upload ไฟล์ภาพ ]
 • กรอกข้อมูล Upload รูปถ่าย + บัตรประชาชนเสร็จ กดส่งข้อมูลใบสมัคร และสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ทางเครื่องพิมพ์ด้วยกระดาษ A4 [ กรณี ไม่มีเครื่องพิมพ์ ข้อมูลจะบันทึกในระบบ สามารถไป Log in ระบบการสมัครของกองการสอบ ที่เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นที่มีเครื่องพิมพ์ โดยกรอกบัตรประชาชน 13 หลัก และสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินภายหลังได้ ]
 • กรอกเกรดเฉลี่ย [ เกรดไม่มีผลต่อการสมัครตำรวจ กรอกเพื่อให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มเท่านั้น ]
 • น้องที่กำลังเรียน ม.6 หรือ ปวช. เทอมสุดท้าย สมัครไม่ได้ !! ต้องจบแล้วเท่านั้น

2. การชำระเงินค่าสมัคร

 • เมื่อสมัครแล้ว ให้สั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ทางเครื่องพิมพ์ ด้วยกระดาษ A4 [ พิมพ์สี หรือขาวดำ ก็ได้ ]
 • นำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปที่เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย เท่านั้น [ ไม่รับชำระด้วยช่องทางอื่น หรือธนาคารอื่น ]
 • ชำระเงินค่าสมัคร 550 บาท และค่าธรรมเนียม 30 บาท 
 • ต้องชำระเงินภายใน 3 วันนับแต่สมัคร  [ กรณีเกิน 3 วันให้ลองไปชำระ หากชำระได้ ถือว่าสมัครเรียบร้อยสมบูรณ์ หากชำระไม่ได้ ให้ติดต่อกองการสอบ ]
 • วันที่ 5 ก.พ.2563 ชำระได้เป็นวันสุดท้าย ชำระได้ภายในเวลาทำการของ ธ.กรุงไทย [ แต่ละสาขาปิดเวลาทำการไม่เหมือนกัน ]
การชำระเงินค่าสมัคร
 • ตัวอย่างแบบฟอร์มการชำระเงิน ที่นำไปชำระ ณ เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย เท่านั้น

3. การเลือกสนามสอบ

 • เมื่อกดส่งใบสมัครสอบแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ทันที ที่เว็บไซต์กองการสอบ www.PoliceAdmission.org 
 • ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ ในวันถัดไปหลังเที่ยง [ เช่น ชำระวันที่ 1 ตรวจสอบสถานะได้วันที่ 2 เวลา 12.00 น.]
 • หากตรวจสอบแล้ว พบว่าสถานะยังไม่ได้ชำระเงิน ให้รีบติดต่อสาขาธนาคารที่ได้ไปชำระโดยด่วน ภายในวันที่ 11 ก.พ.2563 มิเช่นนั้นอาจถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ์ในการสอบ
 • หลังชำระเงินแล้ว ให้เข้าระบบการรับสมัครของกองการสอบ www.PoliceAdmission.org กรอกบัตรประชาชน 13 หลัก แล้วเลือกสนามสอบ
 • สนามสอบ เป็นเพียงแค่การอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปสอบเท่านั้น ไม่ได้มีผลต่อตำแหน่งที่ลงทำงานแต่อย่างใด !!
การเลือกสนามสอบ
 • แนะนำให้รีบเลือกสนามสอบ เพราะทุกปีสนามสอบจะเต็มเร็วมาก ๆ [ สนามสอบแต่ละที่ มีจำกัด ]
 • กรณี ไม่เลือกสนามสอบ ภายในวันที่ 8 ก.พ.2563 เวลา 24.00 น. กองการสอบจะเลือกให้
 • กองการสอบจะเลือกสนามสอบใกล้กับข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันที่ได้กรอกไว้ กรณีสนามดังกล่าวเต็ม กองการสอบจะเลือกสนามสอบอื่นที่ยังว่างอยู่ให้ตามความเหมาะสม

4. การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

 • เริ่มพิมพ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.2563 โดยเข้าระบบกองการสอบ www.PoliceAdmission.org สั่งพิมพ์ ” บัตรประจำตัวสอบ ” ด้วยกระดาษ A4 สีขาว [ จะพิมพ์สี หรือขาวดำก็ได้ ] โดยระบบจะออกรหัสประจำตัวสอบ 9 หลักให้
 • กรณี บัตรประจำตัวสอบหาย ให้เข้าระบบกองการสอบ www.PoliceAdmission.org  แล้วสั่งพิมพ์ใหม่ได้เลย [ ไม่ต้องไปกรอกใบสมัครใหม่ ]
การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

ตัวอย่าง การกรอกใบสมัคร

ตัวอย่าง การกรอกใบสมัคร
ตัวอย่าง การกรอกใบสมัคร 2
ตัวอย่าง การกรอกใบสมัคร 3
ตัวอย่าง การกรอกใบสมัคร 4
ตัวอย่าง การกรอกใบสมัคร 5

สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศ 

 • มาสมัครสอบเพื่อลองข้อสอบ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด มีความผิดตามกฎหมาย
  1. ความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จกับเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา
  2. ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544
 • อย่าเสี่ยง ได้ไม่คุ้มเสีย หากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจสอบพบจะทำให้มีคดีติดตัว และไม่สามารถสอบข้าราชการ-ทหาร-ตำรวจ ได้อีกตลอดชีวิต !! 

การแต่งกายเข้าสอบ

แต่งกายอย่างไรให้ถูกต้อง

กรณีมีปัญหาในการสมัคร

 • ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 02-697-0999 กด 1 กด 102 โทรได้ระหว่างเวลา 08.30 – 17.30 น. ของทุกวัน [ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ]

กรณีอ่านประกาศแล้วไม่เข้าใจ


กำหนดการสำคัญที่ควรทราบ

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตวันที่ 16 ม.ค.63 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 5 ก.พ.63 เวลา 16.30 น.
 • พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วันที่ 3 มี.ค.63
 • ประกาศสถานที่สอบ 9 มี.ค.63
 • สอบวันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค.63 เวลา 13.30 – 16.30 น. [ เข้าห้องสอบได้ในเวลา 11.30 13.15 น. เท่านั้น ]
 • ประกาศผลสอบวันที่ 25 มี.ค.63 ทางเว็บไซต์กองการสอบ www.PoliceAdmission.org 

VDO สอนการสมัครสอบตำรวจ Step by step


วิธีตรวจสอบขนาดไฟล์รูปภาพ [ไฟล์นามสกุล .JPG]

 1. คลิกขวา ที่รูปภาพ เลือก Properties -> ดูที่ Size ว่าขนาดต่ำกว่า 35 KB หรือเกิน 50 KB [ กรณีรูปถ่ายประจำตัวผู้สมัคร ] หรือต่ำกว่า 90 KB หรือเกิน 100 KB [ กรณีรูปบัตรประจำตัวประชาชน ] หรือไม่ ถ้าไม่เกิน สามารถใช้รูปภาพนั้นได้เลย
 2. ถ้าหากดูขนาดไฟล์ภาพแล้วต่ำกว่า 35 KB หรือเกิน 50 KB [ กรณีรูปถ่ายประจำตัวผู้สมัคร ] หรือต่ำกว่า 90 KB หรือเกิน 100 KB [ กรณีรูปบัตรประจำตัวประชาชน ] มาก ให้ไปลดขนาดไฟล์ภาพตาม วิธีที่ 1 หรือ วิธีที่ 2

วิธีลดขนาดไฟล์รูป

1.กรณีที่สแกนรูปมาแล้ว ได้รูปพอดีไม่มีปัญหา พื้นหลังรูป

วิธีที่ 1 วิธีการลดขนาดไฟล์รูปโดยใช้โปรแกรม ACDsee

 1. คลิกที่โปรแกรม ACDsee
 2. เลือกรูปที่ต้องการ
 3. คลิกที่ Modify แล้วเลือกที่ Resize
 4. แล้วทำการปรับลดขนาดไฟล์รูป กรณีขนาดไฟล์รูปถ่ายประจำตัวผู้สมัคร ต้องมีขนาดไฟล์ไม่น้อยกว่า 35 KB และไม่เกิน 50 KB หรือกรณีขนาดไฟล์รูปบัตรประจำตัวประชาชน ต้องมีขนาดไฟล์ไม่น้อยกว่า 90 KB และไม่เกิน 100 KB
 5. เมื่อลดขนาดไฟล์รูปเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ Done
 6. แล้วก็ทำการ Save รูปแล้วลองเช็คขนาดไฟล์รูปดูอีกครั้งก่อนนำรูปมาอัพโหลด

วิธีที่ 2 ลดขนาดรูปจากการใช้โปรแกรม Paint

 1. เข้าที่โปรแกรม Paint [ Start -> Program-> Accessories -> Paint ]
 2. ลือกรูปที่ต้องการลดขนาด [ File -> Open -> เลือกรูปที่ต้องการ ]
 3. คลิกเลือก Image -> Stretch/Skew เปลี่ยน Horizontal และ Vertical เป็นขนาดที่พอดีกับที่กำหนด [ เช่น 50:50 เป็นเลขตัวอย่าง ตัวเลขนั้นอาจใส่ 10:10 หรือ 20:20 ให้ลดตามขนาดไฟล์รูปที่ท่านมี ] คลิก OK
 4. ทำการ Save รูปภาพ File -> Save as -> ตั้งชื่อรูปภาพ เป็นภาษาอังกฤษ

2. กรณีที่สแกนรูปมาแล้ว รูปติดพื้นหลังมาด้วย ให้ตัดรูปภาพให้เหลือแค่ส่วนรูปภาพที่ต้องการ

ตัดรูปภาพจากการใช้โปรแกรม Paint

 1. เข้าที่โปรแกรม Paint [ Start -> Program -> Accessories -> Paint ]
 2. เลือกรูปที่ต้องการตัด [ File -> Open -> เลือกรูปที่ต้องการ]
 3. คลิกเลือก กรอบสีเหลี่ยม ข้างรูปดาว ด้านบนซ้าย ของ แถบเมนูด้านข้างซ้าย
 4. ให้คลิกลากเม้าส์ ในส่วนรูปภาพที่ต้องการ จากมุมขวาบนของรูปภาพให้ได้กรอบตามส่วนของรูปภาพที่ต้องการ ให้ กด Ctrl + X -> แล้ว ไปเลือกที่ เมนู File -> New -> ระบบจะถามว่า Save รูปภาพเก่าที่ท่านตัดไปหรือไม่ ให้คลิก No -> ให้กด Ctrl + V เพื่อวางรูปภาพที่เรา Copy มา
 5. ทำการ Save รูปภาพ File -> Save as -> ตั้งชื่อรูปภาพ เป็นภาษาอังกฤษ
 6. ถ้ารูปภาพที่ได้ ออกมามีขนาดใหญ่กว่า 50 KB [ กรณีรูปถ่ายประจำตัวผู้สมัคร ] หรือเกิน 100 KB [ กรณีรูปบัตรประจำตัวประชาชน ] ให้ทำการลดขนาดภาพ ตามวิธีที่ 1 หรือวิธีที่ 2

กรณีที่คะแนนเท่ากัน

 • ให้คนที่มีคะแนน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่า [ คอมพิวเตอร์-สังคม-อังกฤษ ] อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 • ถ้าคะแนนตามข้อ 1 ยังเท่ากัน ให้ผู้ที่มีคะแนนวิชาภาษาไทยมากกว่า อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 • ถ้าคะแนนตามข้อ 2 ยังเท่ากัน ให้คนที่สมัคร + ชำระเงินก่อน จะได้อยู่ลำดับที่สูงกว่า [ ลำดับการสมัคร นับเวลาที่ชำระเงิน ไม่ได้นับเวลาที่สมัคร ]
 • การสอบตำรวจอำนวยการทุกปี จะมีคนที่คะแนนเท่ากัน และตัวจริงกับตัวสำรองก็คะแนนเท่ากันทุกรอบ ดังนั้น จึงอยากให้ความสำคัญกับการสมัคร + ชำระเงิน !!

สรุปประกาศสอบ ตำรวจอำนวยการ

ตำรวจ พลขับ

   

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends