นายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา

4448
นายร้อยตำรวจ บัญชี พิสูจน์หลักฐาน นิติกร สอบสวน

นายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน เปิดรับสมัคร 100 อัตรา

กำหนดการที่สำคัญ

 • ประกาศ 9 – 15 ม.ค.2563
 • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 16 ม.ค. – 5 ก.พ.2563
 • สอบภาควิชาการ 15 มี.ค.2563
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาการ 25 มี.ค.2563
 • บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจ 16 มิ.ย.2563

 คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้หญิง สูง 150 ซม. ไม่วัดรอบอก ไม่จำกัดน้ำหนัก ( BMI ไม่เกิน 35 )
 • ผู้ชาย สูง 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. ไม่จำกัดน้ำหนัก ( BMI ไม่เกิน 35 )
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาย ไม่จำกัดเกรด ( ต้องจบแล้วเท่านั้น เรียนอยู่เทอมสุดท้ายไม่ได้ !! ต้องจบภายในวันที่ 5 ก.พ.2563 )
 • อายุ 18 -35 ปี ( เกิดระหว่าง 6 ก.พ.2528 – 6 ก.พ.2545 )

วิชาที่ใช้สอบ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน

เกณฑ์การตัดสิน

 • ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไป และภาษาไทย ต้องผ่าน 60% หรือต้องได้ 36 ข้อ
 • ส่วนที่ 2 วิชาคอมพิวเตอร์ฯ ภาษาอังกฤษ และสังคมฯ ต้องผ่าน 60% หรือต้องได้ 54 ข้อ
 • ต้องผ่านเกณฑ์ 60% ทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2

สถานที่สอบภาควิชาการ

***สถานที่สอบ เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปสอบเท่านั้น ไม่ใช่ตำแหน่งที่ลงทำงาน***

ประกาศสอบฉบับเต็ม

 สถิติคะแนน นายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน ปีที่แล้วนายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา

 สถิติคะแนน นายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน สอบ 15 มี.ค.63นายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา