นายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา

9035
นายร้อยตำรวจ บัญชี พิสูจน์หลักฐาน นิติกร สอบสวน

นายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน เปิดรับสมัคร 100 อัตรา

กำหนดการที่สำคัญ

นายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน เปิดรับสมัคร 100 อัตรา


คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ผู้หญิง สูง 150 ซม. ไม่วัดรอบอก ไม่จำกัดน้ำหนัก ( BMI ไม่เกิน 35 )
  • ผู้ชาย สูง 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. ไม่จำกัดน้ำหนัก ( BMI ไม่เกิน 35 )
  • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาย ไม่จำกัดเกรด ( ต้องจบแล้วเท่านั้น เรียนอยู่เทอมสุดท้ายไม่ได้ !! ต้องจบภายในวันที่ 5 ก.พ.2563 )
  • อายุ 18 -35 ปี ( เกิดระหว่าง 6 ก.พ.2528 – 6 ก.พ.2545 )
นายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน เปิดรับสมัคร 100 อัตรา 2

วิชาที่ใช้สอบ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน

วิชาที่ใช้สอบ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน

เกณฑ์การตัดสิน

  • ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไป และภาษาไทย ต้องผ่าน 60% หรือต้องได้ 36 ข้อ
  • ส่วนที่ 2 วิชาคอมพิวเตอร์ฯ ภาษาอังกฤษ และสังคมฯ ต้องผ่าน 60% หรือต้องได้ 54 ข้อ
  • ต้องผ่านเกณฑ์ 60% ทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2

สถานที่สอบภาควิชาการ

สถานที่สอบภาควิชาการ

***สถานที่สอบ เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปสอบเท่านั้น ไม่ใช่ตำแหน่งที่ลงทำงาน***

ประกาศสอบฉบับเต็มสถิติคะแนน นายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน ปีที่แล้วนายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน 100 อัตราสถิติคะแนน นายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน สอบ 15 มี.ค.63นายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา

นายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา 2