สอบตํารวจ 2562 นายสิบตำรวจหญิง/ชาย สายอำนวยการ เปิดแล้ว 350 ตำแหน่ง!! / สมัครสอบตํารวจ 2562  

8834
นายร้อยตำรวจ
นายร้อยตำรวจ

สอบตํารวจ 2562 นายสิบตำรวจหญิง/ชาย สายอำนวยการ เปิดแล้ว 350 ตำแหน่ง !!

/ สมัครสอบตํารวจ 2562  

กำหนดการที่สำคัญ

 • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 30 ก.ค.62 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 20 ส.ค.62 เวลา 16.30 น.
 • ประกาศสถานที่สอบ 8 พ.ย.62
 • สอบวันอาทิตย์ 17 พ.ย.62 เวลา 13.30-16.30 น.
 • ประกาศผลสอบ 3 ธ.ค.62
 • ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 28 ม.ค.63
 • บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ 7 ก.พ.63
 • สมัครทางเว็บไซต์กองการสอบ www.PoliceAdmission.org 
จำนวนที่เปิดรับ สอบตํารวจ 2562

กลุ่มงานอำนวยการ 350 อัตรา

 • รับเพศ หญิง/ชาย
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า (ไม่จำกัดสาย ไม่จำกัดเกรด)
 • อายุ 18 -35 ปี (เกิดระหว่าง 21 ส.ค.27 – 21 ส.ค.44 เท่านั้น)

คุณสมบัติ อำนวยการ 350 อัตรา

คุณสมบัติ อำนวยการ 350 อัตรา

วิชาที่ใช้สอบ อำนวยการ 350 อัตรา

วิชาที่ใช้สอบ อำนวยการ 350 อัตรา

ประกาศฉบับเต็ม


คุณสมบัติ สายอำนวยการ 350 อัตรา

 • อายุ 18-35 ปี (เกิดระหว่าง 21 ส.ค.27 – 21 ส.ค.44 เท่านั้น)
 • หญิงสูง 150 ซม. ขึ้นไป ไม่วัดรอบอก
 • ชายสูง 160 ซม. ขึ้นไป รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
 • ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน
 • ไม่ต้องวิ่งว่ายน้ำ (ไม่มีสอบพละ)
 • สายตาสั้น ยาว เอียงได้ (ใส่แว่นเข้าทดสอบได้)
 • ตาบอดสีไม่ได้
 • มีรอยสักได้ ขนาดรวมทั่วร่างกายต้องไม่เกิน 16 ตร.ซม. (แพทย์จะเป็นผู้พิจารณา)
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ต้องจบแล้วเท่านั้น เรียนอยู่เทอมสุดท้ายไม่ได้
 • ผู้ชายที่ต้องไปเกณฑ์ทหาร สมัครไม่ได้
 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น 

ไม่รับผู้ชาย ที่มีภาระทางทหาร ดังนี้

 • จะต้องไปเกณฑ์ทหาร เม.ย.63
 • เกณฑ์ทหารแล้ว และต้องไปเป็นทหารเกณฑ์
 • เป็นทหารเกณฑ์อยู่ และปลดหลังวันที่ 7 ก.พ.63 (ทหารเกณฑ์ที่ปลดภายในวันที่ 7 ก.พ.63 สอบได้)
 • ผ่อนผันทหาร
 • หนีการเกณฑ์ทหาร

วิธีสมัครสอบ ตำรวจอำนวยการ 350 อัตรา

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น (ไม่รับสมัครผ่านช่องทางอื่น)
 • สมัครได้ที่เว็บไซต์ กองการสอบ www.PoliceAdmission.org
 • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค.62 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 20 ส.ค.62 เวลา 16.30 น.

วิธีการสมัครสอบตำรวจอำนวยการ Step by step

สรุปยอดผู้สมัครสอบ และอัตราการแข่งขันรอบที่แล้ว

สรุปยอดผู้สมัครสอบ และอัตราการแข่งขันรอบที่แล้ว

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และใบสมัคร นายสิบตำรวจ อำนวยการ สถิติคะแนนสูง-ต่ำ ตัวจริงและสำรอง

ตำรวจอำนวยการ-ปราบปราม 1.อำนวยการ 521 อัตรา

1.1 บัญชี 162 อัตรา ไฟล์ประกาศผลสอบ [ บช.1 ] 

 • ที่     1-162 ตัวจริง      137-111 คะนน
 • ที่ 163-300 ตัวสำรอง  111-107 คะแนน

1.2 พิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา ไฟล์ประกาศผลสอบ [ พฐ.2 ]

 • ที่     1-100 ตัวจริง    137-125 คะแนน
 • ที่ 101-300 ตัวสำรอง 125-120 คะแนน

1.3 ช่างไฟฟ้า ไฟล์ประกาศผลสอบ [ ทส.3 ] 

 • ที่   1-90    ตัวจริง  120-97 คะแนน
 • ที่ 91 -118 ตัวสำรอง 97-90 คะแนน [ คะแนนตัวสำรอง ผ่านเกณฑ์ 60% ไม่ครบตามจำนวน ]

1.4 ช่างคอมพิวเตอร์ ไฟล์ประกาศผลสอบ [ ทส.4 ] 

 • ที่   1-15 ตัวจริง    118-109 คะแนน
 • ที่ 16-50 ตัวสำรอง 108-101 คะแนน

1.5 ตำรวจพลขับ ไฟล์ประกาศผลสอบ [ ทส.5 ] 

 • ที่   1-20 ตัวจริง    117-102 คะแนน 
 • ที่ 21-60 ตัวสำรอง 101-94   คะแนน

1.6 ตำรวจดับเพลิง 134 อัตรา ไฟล์ประกาศผลสอบ [ สอ.6 ]

 • ที่ 1-22 ตัวจริง 113-90 คะแนน
 • ตำรวจดับเพลิง ผ่านเกณฑ์ 60% เพียงแค่ 22 คน [ ไม่ครบ 134 อัตรา ]

2.ตำรวจปราบปราม 2,700 อัตรา

2.1 นปพ.ภาค 9 จำนวน 1,190 อัตรา ไฟล์ประกาศสอบ [ นสต.1 ]

 • ที่       1-1,190 ตัวจริง    123-91 คะแนน
 • ที่ 1,191-2,000 ตัวสำรอง 91-86 คะแนน

2.2 นปพ.ภาค 9 จำนวน    510 อัตรา ไฟล์ประกาศสอบ [ นสต.2 ]

 • ที่     1-510   ตัวจริง 124-93 คะแนน
 • ที่ 511-1,000 สำรอง  93-86 คะแนน

2.3 ตชด. จำนวน 700 อัตรา ไฟล์ประกาศสอบ [ นสต.1 ] 

 • ที่     1-700   ตัวจริง 119-83 คะแนน
 • ที่ 701-1,100 สำรอง  83-78 คะแนน

2.4 ตชด. จำนวน 300 อัตรา ไฟล์ประกาศสอบ [ นสต.2 ] 

 • ที่     1-300   ตัวจริง 122-92 คะแนน
 • ที่ 301-500   สำรอง   92-88 คะแนน


สถิติคะแนนสูง-ต่ำ ตัวจริงและสำรอง

ตำรวจอำนวยการ 350 อัตรา และพิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา ล่าสุด !!1.นายสิบตำรวจ อำนวยการ 350 อัตรา

2.นายร้อยตำรวจ พิสูจน์หลักฐาน สายเคมี 66 อัตรา (พฐ.2)


3.นายร้อยตำรวจ พิสูจน์หลักฐาน สายฟิสิกส์ 34 อัตรา (พฐ.3)


ประกาศผลสอบ นายสิบตำรวจ ปราบปราม 6,400 อัตรา [ สอบ 10 ธ.ค.2562 ]

ประกาศผลสอบ นายสิบตำรวจ ปราบปราม 6,400 อัตรา [ สอบ 10 ธ.ค.2562 ]


ภาค 1

ภาค 2

ภาค 3 

ภาค 4

ภาค 5

ภาค 6

ภาค 7

ภาค 8

ภาค 9

บช.น


ตชด.
ตำรวจตะเวนชายแดน (นสต.1)


ตำรวจตระเวนชายแดน (นสต.2)ประกาศผลสอบ นายร้อยตำรวจ วุฒิ ป.ตรี ( สอบ 12 ม.ค.63)ผลสอบ นายร้อยตำรวจ วุฒิ ป.ตรี ( อก.1 – อก.4 )

ผลสอบ นายร้อยตำรวจ วุฒิ ป.ตรี ( คพ.5 ,บศ.6 ,บช.7)


ตรวจสอบผลคะแนนรายบุคคลได้ที่ www.PoliceAdmission.org


***กรณี ที่ไม่มีคะแนนสอบ เนื่องจากระบายรหัสชุดข้อสอบไม่ครบ/เกิน/ผิด สัญลักษณ์ *C และ *D

หากประสงค์ขอดูกระดาษคำตอบของตนเอง ให้ติดต่อหน่วยรับสมัคร (ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1-9 ,บช.. หรือ ตชด. แล้วแต่กรณี)

ภายในเวลาที่กำหนดของแต่ละภาค(แต่ละภาคกำหนดวันไม่เหมือนกัน ดูรายละเอียดให้ดี) โดยขอดูได้ในวันและเวลาราชการ ตามที่แต่ละภาคกำหนดเท่านั้น***

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends