นายสิบตำรวจ

2317
นายสิบตำรวจ 2562
นายสิบตำรวจ 2562

นายสิบตำรวจ 2561

     มีการสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากว่า “ปีนี้รับสมัครนายสิบตำรวจเมื่อไหร่?” วันนี้ พี่ได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไว้ในการเตรียมสอบนายสิบตำรวจหญิง/ชาย นายสิบตำรวจ 2562 ไว้ให้แล้ว

     บทความนี้ค่อนข้างยาว ไม่เหมาะกับคนที่ไม่ชอบอ่าน หรือไม่ได้สนใจนายสิบตำรวจ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติการเปิดสอบย้อนหลังกว่า 10 ปี โดยอ้างอิงข้อมูลจากกองการสอบ และแหล่งข้อมูลอื่นที่เชื่อถือได้ เพื่อให้น้องได้ “คิด วิเคราะห์ แยกแยะ” ว่าช่วงการสอบนายสิบตำรวจเปิดสอบเมื่อไหร่? ปีนี้จะรับผู้หญิงไหม? อำนวยการจะเปิดหรือเปล่า? และตรวจคนเข้าเมืองจะเปิดสอบอีกทีเมื่อไหร่?

ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลของนายสิบตำรวจก่อน ว่ามีคุณสมบัติเบื้องต้นอย่างไร เพศ อายุ วุฒิ ส่วนสูง และอื่นๆ

นายสิบตำรวจหญิง/ชาย เคยเปิดสอบ ดังนี้

 • นายสิบตำรวจ สายปราบปราม (ปป.) รับเพศหญิง/ชาย
 • นายสิบตำรวจ สายอำนวยการ (อก.) รับเพศหญิง/ชาย
 • นายสิบตำรวจ ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) รับเพศหญิง/ชาย
 • นายสิบตำรวจ สายเทคนิค รับเพศหญิง/ชาย
 • นายสิบตำรวจ ตำรวจพลร่ม รับเพศหญิง/ชาย
 • นายสิบตำรวจ สายดับเพลิง รับเพศชาย
 • นายสิบตำรวจ ตำรวจสายพลขับ รับเพศชาย
 • นายสิบตำรวจ ตำรวจคอมมานโด รับเพศชาย
 • นายสิบตำรวจ ตำรวจปราบปรามยาเสพติด รับเพศชาย
 • นายสิบตำรวจ ตำรวจสันติบาล รับเพศชาย
 • นายสิบตำรวจ ตำรวจราชสำนักประจำ รับเพศชาย
 • ฯลฯ

 

นายสิบตำรวจ สายปราบปราม มีหลักเกณฑ์คร่าวๆ ดังนี้

 • เพศหญิง/ชาย 
 • อายุ 18-27 ปี
 • หญิง/ชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. ผู้ชายรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. (ผู้หญิงไม่วัดรอบอก)
 • น้ำหนักไม่จำกัด แต่ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามต่อการเข้ารับราชการตำรวจ
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ได้ทุกแผนกและทุกสายการเรียน ไม่จำกัดเกรด แต่ต้องจบแล้วเท่านั้น
 • สายตาต้องปกติ (แพทย์จะตรวจโดยให้อ่านแผ่นตัวเลข ถ้าอ่านได้คือผ่าน อ่านไม่ได้คือตก)
 • ไม่ตาบอดสี
 • มีการทดสอบร่างกาย (วิ่ง ว่ายน้ำ ฯลฯ)
 • งานบู๊ จบมาปฏิบัติงานสายตรวจ หรือภารกิจที่เน้นการปฏิบัติ

 

นายสิบตำรวจ อำนวยการ มีหลักเกณฑ์คร่าวๆ ดังนี้

 • เพศหญิง/ชาย
 • อายุ 18-35 ปี
 • หญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่วัดรอบอก
 • ชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. 
 • น้ำหนักไม่จำกัด แต่ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามต่อการเข้ารับราชการตำรวจ
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ได้ทุกแผนกและทุกสายการเรียน ไม่จำกัดเกรด แต่ต้องจบแล้วเท่านั้น
 • สายตาสั้น/ยาว/เอียงได้ (ใส่แว่นตาเข้าทดสอบ)
 • ไม่ตาบอดสี
 • ไม่มีการทดสอบร่างกาย
 • งานบุ๋น จบมาปฏิบัติงานทางด้านเอกสาร หรืออยู่หน่วยที่ตั้งเป็นหลัก

 

     เมื่อทราบข้อมูลนายสิบตำรวจเบื้องต้นแล้ว มาดูสถิติการเปิดสอบนายสิบตำรวจ ย้อนหลังกว่า 10 ปี เพื่อที่จะได้เห็นข้อมูลในภาพกว้าง และมองออกว่าที่ผ่านมา นายสิบตำรวจมีการเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรบ้าง

 


นายสิบตำรวจ 2549

เปิดสอบสายปราบปราม

 • เพศชาย
 • เปิดรับจำนวน 1,600 อัตรา แบ่งเป็น
  1. นายสิบตำรวจทั่วไป จำนวน 30 อัตรา
  2. นายสิบตำรวจ ลงตำแหน่งในสังกัดตำรวจภูธรภาค 9 จำนวน 1,170 อัตรา
  3. ตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.) จำนวน 300 อัตรา
  4. กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ (ตำรวจพลร่ม) จำนวน 100 อัตรา 
  5. รับสมัคร 20 มกราคม 2549

 


นายสิบตำรวจ 2550

เปิดสอบสายปราบปราม

 • เพศชาย
 • นายสิบตำรวจหลักสูตรเร่งรัด(ลงใต้) เปิดรับจำนวน 1,083 อัตรา
 • แบ่งเป็น 3 สายสอบ
  1. นายสิบตำรวจ ผู้สมัครใจลงตำแหน่งในสังกัดตำรวจภูธรภาค 9 (ไม่จำกัดภูลำเนา) จำนวน 300 อัตรา
  2. นายสิบตำรวจ ผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 7 จังหวัดของตำรวจภูธรภาค 9 ได้แก่ สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จำนวน 300 อัตรา
  3. นายสิบตำรวจ ผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย จำนวน 438 อัตรา 
 • อายุ 18-27 ปี (ยกเว้นผู้มีภูมิลำเนาในที่พื้นที่ 3 จังหวัด รับอายุ 18-30 ปี)
 • รับสมัคร 4 – 18 กันยายน 2550 
 • สอบ           4 พฤศจิกายน 2550
 • บรรจุแต่งตั้ง  1 สิงหาคม 2551

 


นายสิบตำรวจ 2551

เปิดสอบสายอำนวยการ-ปราบปราม

 • รับเพศหญิง/ชาย
 • วุฒิ ป.ตรี ทางสังคมศาตร์
 • เป็นปีแรกที่รับนายสิบตำรวจ วุฒิ ป.ตรี

 


นายสิบตำรวจ 2552

เปิดสอบสายอำนวยการ

 • รับเพศหญิง/ชาย  
 • อายุ 18-35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี ทางสังคมศาสตร์หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • รับ 800 อัตรา
 • ยอดผู้สมัครประมาณ 134,000 คน รับ 800 คน อัตราส่วน 1 : 168 คน
 • รับสมัคร 1-16 กรกฎาคม 2552 

เปิดสอบสายปราบปราม

 • รับเพศชาย
 • อายุ 18-35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยต้องเรียนจบกฎหมาย 3 วิชา คือ อาญา ป.อาญา และ ป.วิอาญา 
 • รับจำนวน 3,200 อัตรา
 • รับสมัคร 1-16 กรกฎาคม 2552

 


นายสิบตำรวจ 2553

เปิดสอบสายอำนวยการ-ปราบปราม

 • รับเพศหญิง/ชาย
 • วุฒิ ป.ตรี ทางสังคมศาตร์
 • นายสิบตำรวจหญิง สายปราบปราม เปิดสอบวุฒิ ป.ตรี อายุไม่เกิน 25 ปี เข้ามาฝึกฝนอบรมยุทธวิธีการปราบจลาจล 3 เดือน ฝึกฝนร่างกาย การใช้อาวุธ การป้องกันตัว รวมทั้งการควบคุมฝูงชน หรือที่รู้จักกันในชื่อ  “กองร้อยน้ำหวาน” รับจำนวน 90 อัตรา มีภารกิจในการอารักขานายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย
 • เปิดช่วงเดือนตุลาคม 2553

 


นายสิบตำรวจ 2554

เปิดสอบสายอำนวยการ

 • รับเพศหญิง/ชาย
 • อายุ 18-35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี ทางสังคมศาสตร์หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • รับ 500 อัตรา
 • วุฒิ ป.ตรี ทางสังคมศาสตร์ 27 สาขา ได้แก่ การศึกษา ครุศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี อักษรศาสตร์หรือภาษาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วารสารศาสตร์หรือนิเทศศาสตร์หรือสื่อสารมวลชน การธนาคาร อาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา บริหารธุรกิจ จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี โภชนศาสตร์ ปรัชญา บรรณารักษศาสตร์ พัฒนาชุมชน คหกรรมศาสตร์ และศิลปศาสตร์(สาขาทั่วไป)
 • ยอดผู้สมัคร 78,997 คน รับ 500 คน อัตราส่วน 1 : 158 คน
 • สอบ 12 มิถุนายน 2554 

เปิดสอบสายปราบราม

 • รับเพศชาย
 • อายุ 18-35 ปี
 • เปิดรับจำนวน 6,000 อัตรา 
 • วุฒิ ป.ตรี ทางกฏหมาย การปกครอง หรือรัฐประศาสนศาสตร์ โดยสำเร็จวิชากฏหมายอย่างน้อย 3 วิชา ได้แก่ ป.อาญา ครบทุกลักษณะ ป.วิ.อาญาครบทุกลักษณะ และกฏหมายลักษณะพยาน 
 • สอบ 12 มิถุนายน 2554

 


นายสิบตำรวจ 2555

เปิดสอบสายอำนวยการ

 • รับเพศหญิง/ชาย
 • อายุ 18 – 35 ปี
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า 
 • รับจำนวน 400 อัตรา 
 • ตำแหน่งอำนวยการที่บรรจุ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ  สำนักงานส่งกำลังบำรุง  สำนักงานกำลังพล  สำนักงานงบประมาณและการเงิน  สำนักงานกฎหมายและคดี  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ  สำนักงานจเรตำรวจ  สำนักงานตรวจสอบภายใน  สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ  กองการต่างประเทศ  กองสารนิเทศ  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ  กองบินตำรวจ  กองวินัย  และในสังกัดหน่วยงานนอกเหนือจากหน่วยขึ้นตรงต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มี สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ  สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ  สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กองบัญชาการศึกษา  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  และโรงพยาบาลตำรวจ

เปิดสอบสายปราบปรามหญิง

 • รับเพศหญิง
 • วุฒิ ม.6/ ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า  
 • อายุ 18 – 27 ปี
 • สถานภาพ โสด 
 • สูง 160 ซม. ขึ้นไป 
 • สายปราบปรามผู้หญิงรับ  450 อัตรา
 • รับสมัคร 10 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2555 
 • สอบ      10 มิถุนายน 2555 
 • ฝึกอบรม   1 สิงหาคม 2555
 • นายสิบตำรวจหญิง ตำรวจควบคุมฝูงชน สังกัดตำรวจนครบาล หรือที่รู้จักกันในนาม กองร้อยน้ำหวาน

เปิดสอบสายปราบปรามชาย

 • รับเพศชาย
 • วุฒิ ม.6/ ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า  
 • อายุ 18 – 27 ปี
 • สถานภาพ โสด 
 • สูง 160 ซม. ขึ้นไป 
 • สายปราบปรามผู้ชาย รับ 9,050 อัตรา
 • รับสมัคร 10 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2555 
 • สอบ      10 มิถุนายน 2555 
 • ฝึกอบรม   1 สิงหาคม 2555

เปิดสอบสายตรวจคนเข้าเมือง(ตม.)

 • รับเพศหญิง/ชาย
 • วุฒิ ม.6/ ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า  
 • อายุ 18 – 35 ปี
 • เปิดรับ 100 อัตรา
 • รับสมัคร 10 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2555 
 • สอบ      10 มิถุนายน 2555 
 • ฝึกอบรม   1 สิงหาคม 2555
นายสิบตำรวจ 2555
นายสิบตำรวจ 2555

 


นายสิบตำรวจ 2556

เปิดสอบสายปราบปราม

 • รับเพศชาย
 • วุฒิ ม.6/ปวช.2/กศน. หรือเทียบเท่า
 • รับจำนวน 1,593 อัตรา
 • รับสมัคร      19 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2556
 • สอบข้อเขียน   1 กันยายน 2556
 • ฝึกอบรม       1 พฤศจิกายน 2556
 • ยอดผู้สมัคร 58,127 คน รับ 1,593 คน อัตราส่วน 1 : 36
นายสิบตำรวจ 2556
นายสิบตำรวจ 2556
จำนวนผู้สมัคร นายสิบตำรวจ 2556
จำนวนผู้สมัคร นายสิบตำรวจ 2556

นายสิบตำรวจ 2557

เปิดสอบสายปราบปราม

 • รับเพศชาย
 • อายุ 18-27 ปี
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า
 • รับจำนวน 6,600 อัตรา
 • ประกาศ 15 กรกฎาคม 2557 
 • รับสมัคร 22 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2557
 • สอบ      31 สิงหาคม 2557
 • บรรจุ       1 พฤศจิกายน 2557

 เปิดสอบสายเทคนิค

 • รับเพศชาย
 • อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์
 • สังกัดสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) จำนวน 50 อัตรา และกองบินตำรวจ (บ.ตร.) จำนวน 50 อัตรา
 • 1.สังกัดสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) รับวุฒิ ปวช. หรือทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กโทรนิคส์ ช่างวิทยุ หรือช่างโทรคมนาคม (ไม่รับวุฒิ ม.6)
 • 2.สังกัดกองบินตำรวจ (บ.ตร.) รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า ทางช่างยนต์ ช่างกล ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือช่างอิเล็กโทรนิคส์ (ไม่รับวุฒิ ม.6)
 • ประกาศ 15 กรกฎาคม 2557 
 • รับสมัคร 22 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2557
 • สอบ      31 สิงหาคม 2557
 • บรรจุ       1 พฤศจิกายน 2557

เปิดสอบสายพิสูจน์หลักฐาน

 • รับเพศหญิง/ชาย
 • อายุ 18-35 
 • เพศชาย สูง 160 ซม. ขึ้นไป รอบอก 77 ซม. ขึ้นไป
 • เพศหญิงสูง 150 ซม. ขึ้นไป (ไม่วัดรอบอก)
 • วุฒิ ปวช.ทุกสาขา หรือเทียบเท่า (ไม่รับวุฒิ ม.6)
 • รับจำนวน 100 อัตรา
 • ประกาศ 15 กรกฎาคม 2557 
 • รับสมัคร 22 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2557
 • สอบ      31 สิงหาคม 2557
 • บรรจุ       1 พฤศจิกายน 2557นายสิบตำรวจ 2557

 


นายสิบตำรวจ 2558

เปิดสอบสายอำนวยการ

 • รับเพศหญิง/ชาย
 • อายุ 18-35 ปี
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า
 • รับจำนวน 705 อัตรา สมัคร 206,468 คน อัตราการแข่งขัน 1 : 293
 • ประกาศ 21 กันยายน 2558
 • สมัคร 1-26 ตุลาคม 2558
 • สอบ 29 พฤศจิกายน 2558

เปิดสอบสายครูฝึก

 • รับเพศชาย
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารมาก่อน
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า
 • รับจำนวน 180 อัตรา สมัคร 3,997 คน อัตราการแข่งขัน 1 : 22
 • ประกาศ 21 กันยายน 2558
 • สมัคร 1-26 ตุลาคม 2558
 • สอบ 29 พฤศจิกายน 2558

เปิดสอบสายพิสูจน์หลักฐาน

 • รับเพศหญิง/ชาย
 • อายุ 18-35 ปี
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า
 • รับจำนวน 100 อัตรา สมัคร 10,532 คน อัตราการแข่งขัน 1 : 105
 • ประกาศ 21 กันยายน 2558
 • สมัคร 1-26 ตุลาคม 2558
 • สอบ 29 พฤศจิกายน 2558

เปิดสอบสายพลขับ

 • รับเพศชาย
 • อายุ 18-35 ปี
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • รับจำนวน 15 อัตรา (เป็นพลขับประจำที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ)
 • ประกาศ 21 กันยายน 2558
 • สมัคร 1-26 ตุลาคม 2558
 • สอบ 29 พฤศจิกายน 2558
 • บรรจุ 16 กุมภาพันธ์ 2559

 

นายสิบตำรวจอำนวยการ 2558
นายสิบตำรวจอำนวยการ 2558

เปิดสอบสายปราบปรามรอบที่ 1/2558 จำนวน 5,000 อัตรา

 • รับเพศหญิง/ชาย
  1. นายสิบตำรวจหญิง สายปราบปราม รับ  158 อัตรา (ตำรวจพลร่มหญิง และปราบปรามจลาจลหญิง หรือกองร้อยน้ำหวาน)
  2. นายสิบตำรวจชาย สายปราบปราม รับ 3,842 อัตรา
  3. นายสิบตำรวจชาย ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดชายแดนใต้ 1,000 อัตรา (รับเฉพาะทหารเกณฑ์)
 • ผู้ชาย สูง 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
 • ผู้หญิง สูง 160 ซม. ไม่วัดรอบอก
 • อายุ 18-27 ปี
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า
 • ประกาศ       3  กุมภาพันธ์ 2558
 • รับสมัคร  5-19  กุมภาพันธ์ 2558
 • สอบ          15  มีนาคม    2558 
 • ฝึกอบรม       1  มิถุนายน  2558
นายสิบตำรวจ 2558 นายสิบตำรวจหญิง
นายสิบตำรวจ 2558 นายสิบตำรวจหญิง

 

เปิดสอบสายปราบปรามรอบที่ 2/2558 จำนวน 5,000 อัตรา

 • รับเพศชาย
 • อายุ 18-27 ปี
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า
  1. นายสิบตำรวจชาย สายปราบปราม 4,400 อัตรา
  2. นายสิบตำรวจชาย ผู้มีภูมิลำเนา 3 จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 500 อัตรา
  3. นายสิบตำรวจชาย ผู้มีวุฒิอิสลามศึกษา จำนวน 100 อัตรา
 • รับจำนวน 5,000 อัตรา ยอดสมัคร 85,665 คน เข้าสอบ 77,306 คน ขาดสอบ 8,298 คน ถูกตัดสิทธิ์ 61 คน อัตราการแข่งขัน 1 : 17
 • ประกาศ       7 สิงหาคม 2558
 • รับสมัคร 11-25 สิงหาคม 2558
 • สอบ           13 กันยายน 2558 
นายสิบตำรวจชาย 2558
นายสิบตำรวจชาย 2558
นายสิบตำรวจ 2558
นายสิบตำรวจ 2558
สมัครนายสิบตำรวจ 2558
สมัครนายสิบตำรวจ 2558

นายสิบตำรวจ 2559

เปิดสอบสายปราบปราม จำนวน 5,000 อัตรา

 • รับเพศชาย
 • อายุ 18-27 
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า
 • ประกาศ   4-8 พฤศจิกายน 2559
 • รับสมัคร 9-23 พฤศจิกายน 2559
 • สอบ           4 ธันวาคม 2559
 • บรรจุ          1 กุมภาพันธ์ 2560
 • นายสิบตำรวจ 2559
  นายสิบตำรวจ 2559
  นายสิบตำรวจ 59
  นายสิบตำรวจ 59
  นายสิบตำรวจ คะแนนสอบ
  นายสิบตำรวจ คะแนนสอบ

นายสิบตำรวจ 2560

เปิดสอบอำนวยการ จำนวน 200 อัตรา

 • รับเพศหญิง/ชาย
 • อายุ 18-35
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า
 • รับจำนวน 200 อัตรา ยอดผู้สมัคร 94,588 คน อัตราการแข่งขัน 1 : 473
 • ลำดับที่ 1 ได้ 122 คะแนน
 • ลำดับที่ 298 (สำรอง ลำดับสุดท้าย) ได้ 90 คะแนน

 

เปิดสอบสายเทคนิค ช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 50 อัตรา

 • รับเพศหญิง/ชาย
 • อายุ 18-35
 • วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ หรือช่างโทรคมนาคม
 • รับจำนวน 50 อัตรา
 • ลำดับที่ 1 ได้ 106 คะแนน
 • ลำดับที่ 14 ได้ 91 คะแนน
 • ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ผ่านเกณฑ์ 60% แค่ 14 คน จากตำแหน่งที่เปิดรับ 50 อัตรา (คนสอบผ่านไม่ครบจำนวนที่เปิดรับ)

เปิดสอบสายเทคนิค คอมพิวเตอร์ จำนวน 50 อัตรา

 • รับเพศหญิง/ชาย
 • อายุ 18-35
 • วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์
 • รับจำนวน 50 อัตรา
 • ลำดับที่ 1 ได้ 105 คะแนน
 • ลำดับที่ 47 ได้ 90 คะแนน
 • ช่างคอมพิวเตอร์ ผ่านเกณฑ์ 60% แค่ 47 คน จากตำแหน่งที่เปิดรับ 50 อัตรา (คนสอบผ่านไม่ครบจำนวนที่เปิดรับ)

เปิดสอบสายพลขับ จำนวน 40 อัตรา

 • รับเพศชาย
 • อายุ 18-35
 • วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า (ไม่รับวุฒิ ม.6)
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์
 • รับจำนวน 40 อัตรา
 • ทำหน้าที่พลขับ 38 อัตรา ลำดับที่ 1 ได้ 108 คะแนน ลำดับที่ 33 (ตัวจริง ลำดับสุดท้าย) ได้ 90 คะแนน
 • ทำหน้าที่ขนส่ง 2 อัตรา ลำดับที่ 1 ได้ 97 คะแนน ลำดับที่ 2 ได้ 94 คะแนน
 
นายสิบตำรวจ อำนวยการ 2560
นายสิบตำรวจ อำนวยการ 2560

เปิดสอบตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จำนวน 300 อัตรา

 • รับเพศหญิง/ชาย
 • อายุ 18-35
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า
 • ผู้หญิง รับจำนวน 150 อัตรา ลำดับที่ 1 ได้ 125 คะแนน ลำดับที่ 150 (ตัวจริงลำดับสุดท้าย) ได้ 105 คะแนน ลำดับที่ 375 (สำรองลำดับสุดท้าย) ได้ 100 คะแนน
 • ผู้ชาย รับจำนวน 150 อัตรา ลำดับที่ 1 ได้ 124 คะแนน ลำดับที่ 150 (ตัวจริงลำดับสุดท้าย) ได้ 101 คะแนน ลำดับที่ 369 (สำรองลำดับสุดท้าย) ได้ 90 คะแนน
 • สมัคร 1-22 กันยายน 2560
 • สอบ    5 พฤศจิกายน 2560

เปิดสอบปราบปราม จำนวน 5,000 อัตรา

 • รับเพศชาย
 • อายุ 18-27 
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า
 • 1.นายสิบตำรวจชาย สายปราบปราม จำนวน 4,700 อัตรา
 • 2.นายสิบตำรวจชาย ตำรวจคอมแมนโด จำนวน 150 อัตรา
 • 3.นายสิบตำรวจชาย ตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตำรวจสันติบาล ฯลฯ จำนวน 150 อัตรา
 • ประกาศ   24-28 พฤศจิกายน 2560
 • รับสมัคร     29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2560
 • สอบ          21 มกราคม 2561
 • บรรจุ           1 เมษายน 2561
นายสิบตำรวจ 60
นายสิบตำรวจ 60

เปิดสอบตำรวจดับเพลิง จำนวน 183 อัตรา

 • เพศชาย
 • อายุ 18-27 ปี
 • วุฒิ ปวช. หรือ กศน.สายอาชีพ (ไม่รับ ม.6 หรือ กศน.สายสามัญ)
 • รับสมัคร     27 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2560
 • สอบ          24 กันยายน 2560
 • บรรจุ           1 ธันวาคม 2560
  นายสิบตำรวจ ตำรวจดับเพลิง
  นายสิบตำรวจ ตำรวจดับเพลิง
  นายสิบตำรวจ ตชด. ดับเพลิง
  นายสิบตำรวจ ตชด. ดับเพลิง

   

บทวิเคราะห์ นายสิบตำรวจ

     จากข้อมูลและสถิติการเปิดรับสมัครนายสิบตำรวจ ย้อนหลังกว่า 10 ปี จะเห็นได้ว่า การเปิดรับสมัครนายสิบตำรวจแต่ละปีนั้น ยังมีความไม่แน่นอนเหมือนการเปิดสอบนายสิบทหาร เนื่องจากตำรวจมีภารกิจที่แตกต่าง เน้นตอบสนองต่อความต้องการใช้ของหน่วยงาน

     การเปิดรับนายสิบตำรวจ ในช่วงปี พ.ศ. 2549-2550 จะเน้นภารกิจจังหวัดชายแดนใต้ หรือ ศชต. ลงไปช่วยดับไฟใต้

     ต่อมาในช่วงปี พ.ศ.2551-2554 นายสิบตำรวจ ได้มีการเปลี่ยนแปลงวุฒิที่ใช้สมัคร จากเดิม ม.6 หรือเทียบเท่า เป็นระดับ ป.ตรี รับอยู่ 4 ปี ทั้งสายปราบปราม และสายอำนวยการ รวมถึงขยายรับอายุ 18-35 ปี

     หลังจากนั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เป็นต้นมา นายสิบตำรวจกลับมารับวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า เหมือนเดิม โดยสายปราบปรามรับอายุ 18-27 ปี ส่วนสายอำนวยการรับอายุ 18-35 ปี

     ในปี 2556 เปิดรับนายสิบตำรวจชาย สายปราบปราม เพียงแค่ 1,593 อัตรา อาจเนื่องจากมีการเปิดรับนายสิบตำรวจ วุฒิ ป.ตรี ต่อเนื่องมาหลายปีๆ ละหลายพันคน

     แต่ในปี 2557 ได้มีการรับนายสิบตำรวจ สายปราบปรามถึง 6,600 อัตรา สายเทคนิคในส่วนของสำนักงานเทคโนโลยีและสารสนเทศตำรวจ และกองบินตำรวจ 100 อัตรา และตำรวจพิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา นับว่าเป็นปีที่มีการเปิดรับนายสิบตำรวจมากที่สุดปีนึง

     ปี 2558 มีการรับนายสิบตำรวจมากที่สุดในรอบ 10 ปี เปิดรับสายอำนวยการ 705 อัตรา ครูฝึก 180 อัตรา ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา และตำรวจสายพลขับ 15 อัตรา มีการเปิดรับนายสิบตำรวจสายปรามปรามถึง 2 รอบๆ ละ 5,000 อัตรา โดยรอบที่ 1 มีการเปิดรับนายสิบตำรวจหญิง สายปราบปราม เป็นตำรวจพลร่มหญิง 60 อัตรา และตำรวจปราบปรามจลาจลหญิง 98 อัตรา หรือที่เรามักเรียกกันว่า “กองร้อยน้ำหวาน” สำหรับรอบที่ 2 นายสิบตำรวจแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสายปราบปรามรับ 4,400 อัตรา กลุ่มผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 500 อัตรา และกลุ่มผู้มีวุฒิอิสลามศึกษาอีก 100 อัตรา นับว่าปี 2558 เป็นปีที่มีสีสันมากที่สุดในการเปิดรับนายสิบตำรวจ นอกจากจะรับ 2 รอบๆ ละจำนวนมากแล้ว ยังรับหลากหลายสายอีกด้วย

     ต่อมาในปี 2559 นายสิบตำรวจ รับสายปราบปรามเฉพาะผู้ชายอย่างเดียว 5,000 อัตรา รับสมัครช่วงเดือนพฤศจิกายน และสอบวันที่ 4 ธันวาคม 2559 บรรจุเดือนกุมภาพันธ์ ปีนี้นายสิบตำรวจรับเยอะ แต่รับเพียงแค่สายเดียวและไม่มีความหลากหลายเหมือนปีก่อนๆ

     จนมาถึงนายสิบตำรวจปีที่แล้ว 2560 มีการรับที่หลากหลายขึ้น ตามความขาดแคลนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับนายสิบตำรวจสายอำนวยการ 200 อัตรา นายสิบตำรวจสายเทคนิค ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 50 อัตรา ช่างคอมพิวเตอร์ 50 อัตรา อีกทั้งเปิดรับนายสิบตำรวจดับเพลิงที่นานๆ เปิดทีอีก 183 อัตรา ปิดท้ายด้วยการเปิดรับนายสิบตำรวจชาย สายปราบปราม 5,000 อัตรา โดยมีการรับนายสิบตำรวจ คอมมานโด ตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตำรวจสันติบาล รวม 300 อัตรา รับสมัครในช่วงเดือนพฤศจิกายน สอบวันที่ 21 มกราคม 2561 เป็นอีกปีที่รับเยอะ และรับหลากหลายสายงาน

 

นายสิบตำรวจปีนี้ 2561 จะเปิดรับเมื่อไหร่?

     เชื่อว่ามีหลายคนสงสัย และก็มีสอบถามเข้ามาทุกวัน หากพิจารณาให้ดีจะเห็นว่าตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา จนถึงปีที่แล้ว 2560 ยังไม่มีปีไหน ที่ยังไม่มีการเปิดรับนายสิบตำรวจเลย มีการเปิดรับทุกปี แต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวุฒิที่ใช้ สลับไปมาระหว่าง ม.6 และ ป.ตรี แต่เชื่อว่าหลังจากนี้ ประเด็นเรื่องวุฒิที่รับน่าจะนิ่งอยู่ที่รับวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าเป็นหลัก คงไม่กลับไปรับวุฒิ ป.ตรี เหมือนแต่ก่อนแล้ว

     ประเด็นต่อมา คือ จะเปิดรับช่วงไหน? จากข้อมูลย้อนหลังกว่า 10 ปีจะเห็นได้ว่า ช่วงเวลาในการรับสมัครและสอบในแต่ละปีค่อนข้างจะแกว่งมาก แทบจะเรียกว่าคาดการณ์ไม่ได้เลย ซึ่งบางปีเปิดสอบถึง 2 รอบ ดังนั้นจึงเป็นคำถามที่น้องอยากรู้กันมาก และเป็นการยากที่พี่จะตอบ ลองมาดูสถิติการเปิดรับสมัครกัน

 • ปี 2549 สายปราบปราม รับสมัคร มกราคม 2549
 • ปี 2550 สายปราบราม รับสมัคร กันยายน 2550 สอบ พฤศจิกายน 2550
 • ปี 2552 สายอำนวยการ และสายปราบปราม รับสมัคร กรกฎาคม 2552
 • ปี 2553 สายอำนวยการ และสายปราบปราม รับสมัคร ตุลาคม 2553
 • ปี 2554 สายอำนวยการ และสายปราบปราม สอบ มิถุนายน 2554
 • ปี 2555 สายอำนวยการ สายปราบปราม และสายตรวจคนเข้าเมือง รับสมัคร เมษายน 2555 สอบ มิถุนายน 2555
 • ปี 2556 สายปราบปราม รับสมัคร กรกฎาคม 2556 สอบ กันยายน 2556
 • ปี 2557 สายปราบปราม สายเทคนิค และสายพิสูจน์หลักฐาน รับสมัคร กรกฎาคม 2557 สอบ สิงหาคม 2557
 • ปี 2558 สายปราบปราม รอบที่ 1 รับสมัคร กุมภาพันธ์ 2558 สอบ มีนาคม 2558 สายปราบปราม รอบที่ 2 รับสมัครสิงหาคม 2558 สอบ กันยายน 2558 สายอำนวยการ รับสมัคร ตุลาคม 2558 สอบ พฤศจิกายน 2558
 • ปี 2559 สายปราบปราม รับสมัคร พฤศจิกายน 2559 สอบ ธันวาคม 2559
 • ปี 2560 สายดับเพลิง รับสมัคร กรกฎาคม 2560 สอบ กันยายน 2560 สายอำนวยการ สายเทคนิค และสายตรวจคนเข้าเมือง รับสมัคร กันยายน 2560 สอบ พฤศจิกายน 2560 สายปราบปราม รับสมัคร พฤศจิกายน 2560 สอบ มกราคม 2561

ณ ตอนที่เขียนบทความนี้ก็เดือนกรกฎาคม 2561 แล้ว หากดูข้อมูก็จะเห็นว่า เคยมีการเปิดรับสมัครรวมถึงสอบในเดือน สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม จนไปถึงมกราคม แต่เมื่อกองการสอบประกาศแล้ว น้องจะมีเวลาในการเตรียมตัวสอบเพียงแค่ 1-2 เดือนเท่านั้น (บางปีมีเวลาเตรียมตัวไม่ถึงเดือน!!)

     โดยส่วนตัวพี่เห็นว่า “น้องควรเตรียมตัวอ่านหนังสือได้แล้ว” เพราะหากมีการประกาศรับสมัคร น้องจะได้เตรียมตัวทัน (คำตอบชัวร์ๆ คงมีเพียงคนเดียวที่ตอบได้ คือ กองการสอบ)

 

ปีนี้จะมีนายสิบตำรวจหญิงไหม?

     เป็นคำถามยอดฮิตของน้องผู้หญิง เราลองย้อนกลับมาดูว่านายสิบตำรวจที่รับผู้หญิงหลักๆ ก็จะเป็นสายอำนวยการที่รับถึงอายุ 35 ปี และก็นานๆ ทีถึงจะมีสายปราบปราม เรามาดูข้อมูลกัน

 • ปี 2551 รับนายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการ แต่เป็นวุฒิ ป.ตรี
 • ปี 2552 รับสายอำนวยการ 800 อัตรา ยอดผู้สมัครประมาณ 134,000 คน อัตราการแข่งขัน 1 : 168 
 • ปี 2553 ยังคงรับนายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการอยู่ และเป็นวุฒิ ป.ตรี แต่ปีนี้มีการรับนายสิบตำรวจหญิง สายปราบปราม จำนวน 90 อัตรา อายุไม่เกิน 25 ปี หรือที่เรามักเรียกกันว่า “กองร้อยน้ำหวาน” โดยนายสิบตำรวจหญิงสายปราบปรามในปีนี้ ได้ทำหน้าที่อารักขานายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยด้วย
 • ปี 2554 รับนายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการ จำนวน 500 อัตรา ยอดผู้สมัคร 78,997 อัตราการแข่งขัน 1 : 158
 • ปี 2555 นับเป็นปีทองของนายสิบตำรวจหญิง เพราะมีการเปิดรับมากถึง 3 สายงานด้วยกัน คือ 1.นายสิบตำรวจ สายอำนวยการ 400 อัตรา (สมัครได้ทั้งหญิง/ชาย) 2.นายสิบตำรวจหญิง สายปราบปราม 450 อัตรา แบ่งเป็นตำรวจภูธรภาค 4 จำนวน 150 อัตรา ตำรวจนครบาล 150 อัตรา (ตำรวจปราบปรามจลาจลหญิง หรือกองร้อยน้ำหวาน) และตำรวจตระเวนชายแดน ตชด. 150 อัตรา (ตำรวจพลร่มหญิง) 3.นายสิบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 100 อัตรา (สมัครได้ทั้งหญิง/ชาย)
 • ปี 2556 เนื่องจากตลอดหลายปีที่ผ่านมามีการรับนายสิบตำรวจหญิงมาตลอด ปีนี้จึงไม่เปิดรับ รับเฉพาะเพศชาย
 • ปี 2557 นายสิบตำรวจ ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน จำนวน 100 อัตรา (สมัครได้ทั้งหญิง/ชาย)
 • ปี 2558 เปิดรับ 2 รอบ รอบที่ 1 นายสิบตำรวจหญิง สายปราบปราม รับ  158 อัตรา รอบที่ 2 เปิดรับ 2 สายงาน 1.นายสิบตำรวจ สายอำนวยการ จำนวน 705 อัตรา (สมัครได้ทั้งหญิง/ชาย) และ 2.นายสิบตำรวจ ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน จำนวน 100 อัตรา (สมัครได้ทั้งหญิง/ชาย)
 • ปี 2559 ไม่มีการเปิดรับนายสิบตำรวจหญิง
 • ปี 2560 เปิดรับ 4 สายงาน คือ 1.นายสิบตำรวจ สายอำนวยการ จำนวน 200 อัตรา (สมัครได้ทั้งหญิง/ชาย) 2.นายสิบตำรวจ สายเทคนิค ช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 50 อัตรา (สมัครได้ทั้งหญิง/ชาย) 3.นายสิบตำรวจ สายเทคนิค ช่างคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 อัตรา (สมัครได้ทั้งหญิง/ชาย) และ 4.นายสิบตำรวจหญิง ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหญิง 150 อัตรา

     จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี 2551-2555 จะมีนายสิบตำรวจหญิงทุกปี มาเว้นปี 2556 เพียงแค่ปีเดียว หลักจากนั้นปี 2557-2558 ก็เปิดรับอีก เว้นปี 2559 และเมื่อปีที่แล้ว 2560 ก็กลับมาเปิดรับอีก

     ปี 2560 หลายหน่วยได้ขออนุมัติในการเปิดสอบนายสิบตำรวจหญิง สายปราบปรามไป แต่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไม่ได้อนุมัติมา อนุมัติมาเพียงแค่ผู้ชาย แสดงว่านายสิบตำรวจหญิงสายปราบปราม ยังคงมีความขาดแคลนอยู่ สำหรับปีนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะมีการเปิดรับนายสิบตำรวจหญิงอีกหรือไม่ อ่านหนังสือไว้ไม่เสียหายครับ

นายสิบตำรวจหญิง 2561
นายสิบตำรวจหญิง 2561

 

นายสิบตำรวจ สายอำนวยการ ปีนี้จะเปิดรับหรือเปล่า?

     หากย้อนกลับไปจะเห็นว่าสายอำนวยการ มีเปิดสอบบางปี

 • ปี 2551 เปิดสอบสายอำนวยการ
 • ปี 2552 เปิดสอบจำนวน 800 อัตรา ยอดผู้สมัครประมาณ 134,000 คน อัตราการแข่งขัน 1 : 168
 • ปี 2553 เปิดสอบสายอำนวยการ
 • ปี 2554 เปิดสอบจำนวน 500 อัตรา ยอดผู้สมัคร 78,997 คน อัตราการแข่งขัน 1 : 158
 • ปี 2555 เปิดสอบจำนวน 400 อัตรา
 • ปี 2556 ไม่มีการเปิดสอบ
 • ปี 2557 ไม่มีการเปิดสอบ
 • ปี 2558 เปิดสอบจำนวน 705 อัตรา ยอดผู้สมัคร 206,468 คน อัตราการแข่งขัน 1 : 293
 • ปี 2559 ไม่มีการเปิดสอบ
 • ปี 2560 เปิดสอบจำนวน 200 อัตรา ยอดผู้สมัคร 94,588 คน อัตราการแข่งขัน 1 : 473

     สายอำนวยการ อาจไม่ค่อยขาดแคลนกำลังพลเท่าสายปราบปราม แต่จากสถิติในการเปิดรับย้อนหลังก็จะเห็นว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังคงมีการรับนายสิบตำรวจอำนวยการอย่างต่อเนื่อง โดยสายอำนวยการเปิดรับจำนวน 200-800 อัตรา ไม่มากเท่ากับสายปราบราม

     ปีนี้ 2561 มีข่าวไม่ค่อยดีนักในการที่จะตัดโอนตำแหน่งนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ เกลี่ยมาให้กับสายงานอื่นที่ขาดแคลน โดยเฉพาะงานสอบสวน หากเปิดก็คงเปิดรับแค่หลักร้อยไม่มากเหมือนสายปราบปราม แต่อย่างไรก็ตามอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอ ผู้ที่จะตอบได้คงมีเพียง กองการสอบเท่านั้น

 

ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จะเปิดอีกไหม?

     ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับเพียงแค่ 2 ครั้งเท่านั้น คือ ในปี 2555 รับ 100 อัตรา สมัครได้ทั้งหญิง/ชาย และในปี 2560 ที่ผ่านมารับถึง 300 อัตรา โดยแยกเป็นหญิง 150 อัตรา และชาย 150 อัตรา

     โดยสถิติย้อนหลังจะเห็นว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนานๆ เปิดที แต่ทราบข่าวมาเบื้องต้นว่าทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยังขาดแคลนกำลังพลอยู่อีกหลายร้อยคน ไม่แน่อาจจะมีข่าวดี ที่ไม่ต้องรอถึง 5 ปีตามสถิติเดิมก็เป็นได้

     อย่างไรก็ตามหากอยากเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจริงๆ แนะนำให้ฟิตภาษาอังกฤษไว้เลย เพราะจะมีการสอบภาษาอังกฤษเพิ่มนอกเหนือจากการสอบอื่นๆ ของนายสิบตำรวจ และทราบมาว่าความยากง่ายของการสอบภาษาอังกฤษ ตม. สมัยนี้อยู่ในระดับน้องๆ TOEIC กันเลยทีเดียว

 

สายปราบปราม ปีนี้เปิดไหม?

     จากสถิติย้อนหลังจะพบว่านายสิบตำรวจ สายปราบปรามจะเปิดสอบทุกปี มีรายละเอียด ดังนี้

 • ปี 2549 เปิดรับวุฒิ ม.6 จำนวน 1,600 อัตรา ลงตำรวจภูธรภาค 9 และชายแดนใต้
 • ปี 2550 หลักสูตรเร่งรัด รับวุฒิ ม.6 จำนวน 1,083 อัตรา ลงจังหวัดชายแดนใต้
 • ปี 2551-2554 รับวุฒิ ป.ตรี เข้าเป็นนายสิบตำรวจแทนวุฒิ ม.6 โดยในปี 2552 รับจำนวน 3,200 อัตรา ปี 2554 รับจำนวน 6,000 อัตรา (ปราบปรามหญิง เปิดรับปี 2553 วุฒิ ป.ตรี อายุไม่เกิน 25 ปี จำนวน 90 อัตรา มีภารกิจอารักขานายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย)
 • ปี 2555 กลับมาเปิดรับวุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า จำนวน 9,450 อัตรา (เปิดรับปราบปรามหญิง วุฒิ ม.6 อายุไม่เกิน 27 ปี แบ่งเป็นตำรวจภูธรภาค 9 ตำรวจนครบาล และตำรวจตระเวนชายแดน รวม 450 อัตรา รู้จักกันในนามกองร้อยน้ำหวานและตำรวจพลร่มหญิง”)
 • ปี 2556 เปิดรับวุฒิ ม.6 จำนวน 1,593 อัตรา ลงทุกภาคของประเทศไทย
 • ปี 2557 รับวุฒิ ม.6 จำนวน 6,600 อัตรา นอกจากลงตามภาคแล้ว ปีนี้ยังมีในส่วนของตำรวจสันติบาล 100 อัตรา ตำรวจปราบปรามยาเสพติด 100 อัตรา และตำรวจราชสำนักประจำ 30 อัตรา
 • ปี 2558 มีการเปิดรับนายสิบตำรวจถึง 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 รับจำนวน 5,000 อัตรา นอกจากลงตามภาคแล้ว ปีนี้รับทหารเกณฑ์เข้าเป็นนายสิบตำรวจลงจังหวัดชายแดนใต้ 1,000 อัตรา ตำรวจจราจรลงนครบาล 240 อัตรา ตำรวจพลร่ม 100 อัตรา ในรุ่นนี้ยังมีการรับนายสิบตำรวจหญิง สายปราบปราม แบ่งเป็น ตำรวจปราบปรามจลาจลหญิง 98 อัตรา (กองร้อยน้ำหวาน) และตำรวจพลร่มหญิง 60 อัตรา  สำหรับรุ่นที่ 2 รับจำนวน 5,000 อัตรา รุ่นนี้มีความพิเศษตรงที่ มีการเปิดรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 500 อัตรา และรับผู้ที่มีวุฒิอิสลามศึกษา 100 อัตรา (หลังจากปี 2558 สายปราบปรามก็ยังไม่เคยรับเพศหญิงอีกเลย)
 • ปี 2559 เปิดรับวุฒิ ม.6 จำนวน 5,000 อัตรา ลงทุกภาคของประเทศไทย
 • ปี 2560 ปีนี้เปิดรับ 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 เปิดรับวุฒิ ม.6 จำนวน 5,000 อัตรา ปีนี้พิเศษตรงที่มีการเปิดรับตำรวจคอมมานโด ตำรวจสันติบาล ตำรวจปราบปรามยาเสพติด และตำรวจอื่นๆ อีกรวม 300 อัตรา สำหรับรุ่นที่ 2 เป็นตำรวจดับเพลิง เปิดรับเฉพาะวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า(ไม่รับวุฒิ ม.6) จำนวน 183 อัตรา สังกัดตำรวจตระเวนชายแดน หรือ ตชด.

     จะเห็นได้ว่ากว่า 10 ปีที่ผ่านมา นายสิบตำรวจชาย สายปราบปราม มีการเปิดรับทุกปี ขั้นต่ำคือ 1,000 อัตรา และบางปีรับเกือบ 10,000 อัตรา เนื่องจากสายปราบปรามเป็นหน้างานหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และยังคงขาดแคลนกำลังพลอยู่ อีกทั้งมีการเกษียณอายุของตำรวจทุกปี จึงต้องมีการจัดสอบเพื่อหากำลังพลทดแทนในส่วนนี้

     สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร.  มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เห็นชอบจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ รวม 4,855 อัตรา เป็นชั้นสัญญาบัตร 761 อัตรา ชั้นประทวน 4,094 อัตรา ดังนั้นปีนี้ตามสถิติการเปิดสอบและอัตราว่างแล้ว นายสิบตำรวจ สายปราบปราม น่าจะมีการเปิดสอบ 

 

บทสรุป

     นายสิบตำรวจ ตามสถิติที่ผ่านมามีการเปิดสอบทุกปี โดยเฉพาะ นายสิบตำรวจชาย สายปราบปราม ส่วนนายสิบตำรวจหญิง สายปราบปราม นานๆ เปิดที เปิดเมื่อปี 2553 ปี 2555 และปี 2558 หลังจากนั้นก็ยังไม่มีการเปิดสอบนายสิบตำรวจหญิง สายปราบปรามอีกเลย แต่หลายหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังขาดแคลนและมีความต้องการอยุ่ เมื่อปี 2560 ได้มีการร้องขอต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปหลายอัตรา แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติลงมา

     นายสิบตำรวจ สายอำนวยการ อาจไม่ได้ขาดแคลนกำลังพลเท่ากับสายปราบปราม แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการเปิดรับอยู่เสมอๆ แต่อาจไม่ทุกปี โดยปีนี้มีการร้องขอตัดโอนตำแหน่งสายอำนวยการ มาให้กับสายสอบสวน จึงทำให้ตำแหน่งสายอำนวยการอาจลดน้อยลง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อปีที่แล้ว 2560 สายอำนวยการก็เปิดสอบแบบไม่ทันตั้งตัว อะไรก็เกิดขึ้นได้ หากรักในสายงานนี้ ควรเตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆ เพราะอัตราการแข่งขันสูงขึ้นทุกๆ ปี

     นายสิบตำรวจหญิง หากสังเกตดีๆ จะพบว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการเปิดรับเพศหญิงเข้ามาเป็นตำรวจในหลายสายงาน เช่น ตำรวจอำนวยการหญิง(อก.) ตำรวจพิสูจน์หลักฐานหญิง(พฐ.) ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหญิง(ตม.) ตำรวจปราบจลาจลหญิง(ปจ.) ตำรวจพลร่มหญิง(สอ.) ฯลฯ เปิดสอบเกือบทุกปีตามความต้องการและขาดแคลนของหน่วยงาน 

     นายสิบตำรวจสายอื่นๆ เช่น ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน(พฐ.) ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) ตำรวจสันติบาล(ส.) ตำรวจปราบปรามยาเสพติด(ปส.) ตำรวจคอมมานโด ตำรวจพลร่ม ตำรวจดับเพลิง ตำรวจสายพลขับ ตำรวจสายเทคนิค ฯลฯ อาจไม่เปิดสอบทุกปี บางสายก็นานๆ ที แต่ก็เป็นโอกาสที่ดี กับคนที่เตรียมพร้อม แม้จะไม่เปิดสอบโดยตรง แต่ถ้าสอบสายปราบปรามได้เป็นตำรวจแล้ว สามารถไปฝึกอบรมเพิ่มและย้ายสายงานไปตามที่ต้องการได้

   สุดท้ายนี้ หากน้องมีความมุ่งมั่นอยากเป็นนายสิบตำรวจจริงๆ อยากให้เริ่มอ่านหนังสือตั้งแต่วันนี้ เพราะทุกปีที่ผ่านมา เมื่อประกาศรับสมัครแล้ว จะมีเวลาเตรียมตัวสอบแค่เพียง 1-2 เดือน ซึ่งไม่ทัน และทุกครั้งก็จะมีผู้แข่งขันเป็นจำนวนมาก คะแนนและอัตราการแข่งขันสูงขึ้นทุกๆ ปี พี่ขอเป็นกำลังใจ ให้น้องลุกขึ้นมาอ่านหนังสือนะครับ

พี่อยู่ข้างๆ น้องเสมอ

พี่เดี่ยว

 


 

เรื่องที่ควรรู้ ก่อนสอบนายสิบตำรวจ

 

นายสิบตำรวจ


ข้อสอบนายสิบตำรวจ 2562

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends