นายสิบตำรวจ : สายผู้ช่วยพนักงานสอบสวน 3,500 อัตรา ปี 2563

5901
นายสิบตำรวจ สายผู้ช่วยพนักงานสอบสวน
เนื้อหา ซ่อน
นายสิบตำรวจ สายผู้ช่วยพนักงานสอบสวน 3,500 อัตรา ปี 2563

นายสิบตำรวจ สายผู้ช่วยพนักงานสอบสวน 3,500 อัตรา ปี 2563

ตำรวจ เตรียมเปิดสอบ ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน 3,500 อัตรา ปี 2563

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ สตช. ] ได้รับอนุมัติตำรวจชั้นประทวน [ นายสิบตำรวจ ] ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน จำนวน 3,500 อัตรา

นายสิบตำรวจ : สายผู้ช่วยพนักงานสอบสวน 3,500 อัตรา ปี 2563

ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน คือใคร ทำหน้าที่อะไร?

ตามร่าง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. …. ให้นิยามความหมายของผู้ช่วยพนักงานสอบสวน หมายความว่า ข้าราชการตำรวจ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ตามกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ

ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน มีหน้าที่และอำนาจในการช่วยเหลือพนักงานสอบสวน ในการดำเนินการสืบสวนหรือการสอบสวน หรือในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่พนักงานสอบสวนมอบหมาย และต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพนักงานสอบสวน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ตร. กำหนด [ ก.ตร. คือ คณะกรรมการตำรวจแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ ]

สรุป ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน คือ มีหน้าท่ีช่วยพนักงานสอบสวนในการสืบสวน สอบสวน รับแจ้งความ ทำสำนวนคดี ตลอดจนหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย [ รายละเอียดพนักงานสอบสวน ]

ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน สายอะไร?

ตาม มาตรา 6  ร่าง พ.ร.บ.ฯ “ ให้ข้าราชการตำรวจในสายงานป้องกันและปราบปราม สายงานวิชาชีพ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐาน และสายงานอื่น มีหน้าที่และอำนาจในการช่วยเหลือ และสนับสนุนพนักงานสอบสวน…”

ถ้ายึดตามร่างตัวนี้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เป็นได้ทั้งสายปราบปราม [ ปป. ] สายพิสูจน์หลักฐาน [ พฐ. ] และสายงานอื่น ๆ [ นั่นรวมถึงสายอำนวยการ อก. ]

นายสิบตำรวจ : สายผู้ช่วยพนักงานสอบสวน 3,500 อัตรา ปี 2563 2

ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ต้องคุณสมบัติมีอะไรบ้าง?

ตามร่างด้านบนเป็นได้ทั้งสายปราบปราม และอำนวยการ จึงมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. สายปราบปราม เพศชาย อายุ 18-27 ปี สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. สายตาปกติ มีสอบพละ
  2. สายอำนวยการ เพศหญิง/ชาย อายุ 18-35 ปี หญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ชายสูงไม่น้อยกว่า 160 รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. ไม่จำกัดเรื่องสายตา ไม่มีสอบพละ [ ดูรายละเอียดการตรวจสายตา ]

ทั้งสองสายไม่จำกัดเกรด และไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย [ BMI ] ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามในการเป็นตำรวจ [ ดูรายละเอียดการคำนวณ BMI ]

ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน รับผู้หญิงไหม?

ตามร่างด้านบน กรณีที่เป็นตำรวจ สายอำนวยการ [ อก. ] จะรับผู้หญิง ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการ จากกองการสอบ

นายสิบตำรวจ : สายผู้ช่วยพนักงานสอบสวน 3,500 อัตรา ปี 2563 3

ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน คุณวุฒิที่รับ

ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เป็นตำรวจชั้นประทวน [ นายสิบตำรวจ ] วุฒิที่รับ คือ

หลักสูตร ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน

ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสอบสวน และหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เนื่องจากเป็นตำแหน่งตั้งใหม่ จึงยังไม่มีข้อมูลเหมือนหลักสูตรอื่น ๆ เช่น ตำรวจสายปราบปราม หรือตำรวจสายอำนวยการ เมื่อกองการสอบประกาศจะแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ให้ทราบอย่างครบถ้วน

นายสิบตำรวจ : สายผู้ช่วยพนักงานสอบสวน 3,500 อัตรา ปี 2563 4

ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เงินเดือน

นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า เงินเดือนประมาณ 10,000 บาท เงินประจำตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสอบสวน 3,500 บาท ค่าครองชีพ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ รวมรับประมาณ 15,000 บาท

การแต่งตั้ง ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เป็นพนักงานสอบสวน

การเปิดสอบพนักงานสอบสวน 700 อัตรา มีแยกรับเฉพาะผู้ช่วยพนักงานสอบสวน 200 อัตรา ออกจากตำรวจสายอื่นๆ และบุคคลภายนอก จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะสอบเป็นนายร้อย

ดังนั้น เมื่อสอบเป็นผู้ช่วยพนักงานสอนแล้ว จึงมีความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ และสามารถสอบเลื่อนขึ้นเป็นพนักงานสอบสวนได้ [ จากนายสิบเป็นนายร้อย ]

สอบผู้ช่วยพนักงานสอบสวน 2563

สอบผู้ช่วยพนักงานสอบสวน มีการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี [ ครม. ] ออกมาแล้ว ที่เหลือก็เพียงแค่รอเปิดรับสมัคร และสอบคัดเลือก ตามมติ ครม. ดังกล่าวต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว หรือภายในเวลาไม่เกิน 1 ปี หมายความว่า อาจต้องดำเนินการสอบและบรรจุเป็นตำรวจให้เสร็จสิ้นภายใน กันยายน 2563

นายสิบตำรวจ : สายผู้ช่วยพนักงานสอบสวน 3,500 อัตรา ปี 2563 5

ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน สอบวิชาอะไรบ้าง?

ถ้าเทียบเคียงการสมัครสอบนายสิบตำรวจ สายปราบปราม สายอำนวยการ สายพิสูจน์หลักฐาน และสายอื่นๆ คาดว่าจะมีวิชาสอบ ดังนี้

  • ความสามารถทั่วไป [ คณิตศาสตร์ ]
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • คอมพิวเตอร์
  • สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ส่วนวิชากฎหมาย และวิชาอื่น ๆ จะออกหรือไม่ ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจากกองการสอบ สำหรับท่านที่อยากสอบติด อ่านหนังสือทั้ง 5 วิชาเตรียมพร้อมได้เลย

แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสอบสวน

เนื่องจากตำแหน่งนี้ เป็นตำแหน่งเปิดใหม่ จึงยังไม่มีการสอบมาก่อน จากการเทียบเคียง สามารถนำแนวข้อสอบ นายสิบตำรวจปราบปราม และนายสิบตำรวจอำนวยการ ในส่วนของ 5 วิชาข้างต้น มาฝึกทำก่อนได้

ขอบคุณภาพสวย ๆ จาก thailandpressnewsreport ,เพจมุมดี ๆ ,เพจกองร้อยที่ 1 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ,ละครโทรทัศน์นายร้อยสอยดาว และขออนุญาตท่านเจ้าของภาพ

ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เปิดสอบเมื่อไหร่?

ครม. ในการประชุมเมื่อ 3 ก.ย. 2562 อนุมัติตามที่เสนอให้ ตร. เร่งรัดการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในอัตราตั้งใหม่ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว หรือภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจาก ครม.  และได้มีการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 9/2562 วันศุกร์ที่ 27 ก.ย. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. รอประกาศอย่างเป็นทางการ จากกองการสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลง

แนะนำอ่านหนังสือ + ฝึกข้อสอบ ไว้เลยนะครับ

ข้อสอบฟรี : ค้นพบความลับ ของการสอบติดตำรวจในปีนี้ รับข้อสอบได้ฟรี ตอนนี้ คลิกเลย แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน 3,500 อัตรา
click-รับแนวข้อสอบ