นายสิบแผนที่ เปิดรับสมัคร 2562

1187
นายสิบแผนที่ เปิดรับสมัคร 2562
นายสิบแผนที่ เปิดรับสมัคร 2562

นายสิบแผนที่ 2562 เปิดรับสมัคร

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

เปิดรับสมัครสอบ เป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร นายสิบแผนที่

 • เป็นชายโสด
 • อายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.. 2542 – ..2544)
 • วุฒิ ม.ปลาย สายวิทย์ – คณิต เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.2
 • มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

กำหนดการรับสมัครนายสิบแผนที่

 • สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ตั้งแต่วันที่ 4-15 กุมภาพันธ์ 2562
 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 (ตลอด 24 ซม.) ทางเว็บไซต์ https://rtsd.thaijobjob.com
 • สอบวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กทม.
 • ประกาศผลสอบ 15 มีนาคม 2562 

5 วิชาที่ใช้สอบ นายสิบแผนที่

 • วิทยาศาสตร์(เฉพาะฟิสิกส์) 300 คะแนน
 • คณิตศาสตร์  300 คะแนน
 • ภาษาอังกฤษ 200 คะแนน
 • ภาษาไทย และสังคมศึกษา 200 คะแนน

ประกาศสอบ นายสิบแผนที่ 2562

กรณีอ่านประกาศแล้ว สงสัยสอบถามรายละเอียด ได้ที่

 • โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เลขที่ 111 ถ.ราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200
 • โทรศัพท์ 02-281-8662

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends