กองอาสารักษาดินแดน อส. เปิดรับ 120 อัตรา

2925
กองอาสารักษาดินแดง อส.
กองอาสารักษาดินแดง อส.

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จำนวน 120 อัตรา

รายละเอียดการเรียกบรรจุ กองอาสารักษาดินแดน (อส.)

 1. กองร้อยบังคับการและบริการที่ 1 จำนวน 37 อัตรา
 2. กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 จำนวน 45 อัตรา
 3. กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 จำนวน 30 อัตรา
 4. กองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 2 จำนวน 8 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร กองอาสารักษาดินแดน (อส.)

 1. มีสัญชาติไทย
 2. เพศ หญิง/ชาย
 3. อายุ 17 – 60 ปี
 4. วุฒิ ม.ต้น (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่านี้ จะนำมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่มีอยู่ไม่ได้)
 5. มีร่างกายสมบูรณ์ และสมควรแก่การเป็นสมาชิกกองอาสารักษษดินแดน


การรับสมัครสอบ กองอาสารักษาดินแดน (อส.)

 • สมัครระหว่างวันที่ 23 ก.ค. – 2 ส.ค.61 เวลา 08.30-16.30 น. ในวันเวลาราชการเท่านั้น
 • ผู้สมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารประกอบ ณ กองกำลังพล กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. (ไม่มีการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต)


กำหนดการที่สำคัญ
 กองอาสารักษาดินแดน (อส.)

 • 21 ส.ค.61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
 • 1-2 ก.ย.61 สอบภาคปฏิบัติ 
 • 3-4 ก.ย.61 สอบภาคความรู้
 • 14 ก.ย.61 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน


รายละเอียดทั้งหมดในประกาศสอบ 
กองอาสารักษาดินแดน (อส.)

สำหรับน้องที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อส.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาสารักษาดินแดน (อส.)

กำหนดการสอบภาคปฏิบัติ

 • ลำดับที่ 001-900      สอบวันเสาร์ที่ 1 ก.ย.61 เวลา 09.00 น.
 • ลำดับที่ 901-1817 สอบวันอาทิตย์ที่ 2 ก.ย.61 เวลา 09.00 น.
 • สอบ ณ วิทยาลัยการปกครอง ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-08.30 น.
 • การแต่งกายชุดกีฬา หรือชุดวอร์ม รองเท้าผ้าใบ
 • นำบัตรประชาชน(เท่านั้น) + บัตรประจำตัวสอบ มาด้วย
 • สอบภาคปฏิบัติ 3 สถานี ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง 2 กม.
 • ถ้าสอบไม่ผ่านภาคปฏิบัติ จะไม่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ 


กำหนดการสอบภาคความรู้

 • สอบเฉพาะผู้ที่ผ่านภาคปฏิบัติในวันที่ 1-2 ก.ย.61 มาแล้วเท่านั้น)
 • ลำดับที่ 001-900    สอบวันจันทร์ที่ 3 ก.ย.61 เวลา 09.00 น.
 • ลำดับที่ 901-1817 สอบวันอังคารที่ 4 ก.ย.61 เวลา 09.00 น.
 • สอบภาคความรู้ที่ กองกำลังพล กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ถ.พหลโยธิน แขวงสามแสนใน เขตพญาไท กทม. รายงานตัวตั้งแต่ 07.30-08.30 น.
 • การแต่งกาย ชุดสุภาพ
 • นำบัตรประชาชน(เท่านั้น) + บัตรประจำตัวสอบ มาด้วย


ประกาศแจ้งเลื่อนการสอบ!! 
(Update 21 ส.ค.61 เวลา 21.48 น.)

 • ไฟล์แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ อส.
 • เปลี่ยนแปลงวันสอบภาคปฏิบัติ  จากวันที่ 1-2 ก.ย. เป็นวันที่ 8-9 ก.ย.61
 • เปลี่ยนแปลงวันสอบภาคความรู้ จากวันที่ 3-4 ก.ย. เป็นวันที่ 10-11 ก.ย.61
 • ประกาศผลวันที่ 24 ก.ย.61 ทางเว็บไซต์ multi.dopa.go.th/asa
 • รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม
 • ที่มาของข้อมูล เว็บไซต์ : สำนักงานอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน
 • มีคำถามสงสัย โทรเลย 02-278-1008

ประกาศผลสอบ อาสารักษาดินแดน

 • ผู้สอบคัดเลือกได้ 120 นาย เรียงลำดับตามคะแนน
 • ผู้สอบคัดเลือกรายงานตัว ณ กองกำลังพล กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ถ.พหลโยธิน แขวงสามแสนใน เขตพญาไท กทม. วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. เพื่อฝึกปรับพื้นฐานเบื้องต้น
 • บรรจุและสั่งใช้ผู้สอบคัดเลือกได้ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
 • ไฟล์ประกาศผลสอบ

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends