เปิดสอบ สมัครสอบกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย 59 อัตรา 2563

5133
กองทัพไทย-เปิดรับสมัคร-60-3

เปิดสอบ สมัครสอบกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย 59 อัตรา 2563

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับ 59 อัตรา ดังนี้

 • นายทหารสัญญาบัตร 9 อัตรา (ป.ตรี)
 • นายทหารประทวน 50 อัตรา (ม.3/ม.6/ปวช/ปวส)
กองทัพไทย-เปิดรับสมัคร-60-2

คุณสมบัติแต่ละสาย

1. นายทหารสัญญาบัตร 9 อัตรา (ป.ตรี)

 • ผู้สมัครนายทหารสัญญาบัตร จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี(เกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค.28-31 ธ.ค.45)
 • ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลพลเรือน/นายทหารประทวน/ทหารกองหนุน/ลูกจ้าง/พลอาสาสมัคร/พนักงานราชการ

วิชาที่ใช้สอบสัญญาบัตร

 • วิชาพื้นฐาน
วิชาที่ใช้สอบสัญญาบัตร
 • วิชาเฉพาะตำแหน่ง 

2. นายทหารประทวน 50 อัตรา(ม.3/ม.6/ปวช/ปวส)

 • ผู้สมัครนายทหารประทวนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค.33-31 ธ.ค.45) ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลพลเรือน/นายทหารประทวน/ทหารกองหนุน/ลูกจ้าง/พลอาสาสมัคร/พนักงานราชการ
 •  ยกเว้นกลุ่มตำแหน่งพลขับรถ จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค.33-31 ธ.ค.41) และผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุน มี สด.3 หรือ สด.8
บัญชีกลุ่มตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารประทวน

วิชาที่ใช้สอบ ประทวน

 • วิชาพื้นฐาน
วิชาที่ใช้สอบ ประทวน
 • วิชาเฉพาะตำแหน่ง 

คุณสมบัติทั่วไป

 • ผู้ชายต้องไม่เป็นทหารเกณฑ์ ไม่ผ่อนผันทหาร หรือต้องเกณฑ์ทหารปีนี้
 • วุฒิและคุณสมบัติเฉพาะ ต้องครบถ้วนภายในวันที่ 1 ม.ค.63
 • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 • ชายสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม. หญิงไม่น้อยกว่า 150 ซม. และค่าดัชนีมวลกาย(BMI) ต้องไม่เกิน 30 
 • และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศสอบ

อ่านรายละเอียดประกาศสอบฉบับเต็ม

กองทัพไทย-เปิดรับสมัคร-60-3


การสมัครสอบ

 • รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
 • สมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มี.ค.63 ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • สมัครที่เว็บไซต์ https://rtarf.thaijobjob.com

วันสอบ

 • สอบวันอาทิตย์ที่ 10 พ.ค.63 (เวลาและสถานที่สอบแจ้งวันที่ 27 เม.ย.63 ทางเว็บไซต์ที่สมัคร)
 • การแต่งกายเข้าสอบกองทัพไทยหญิง สวมกระโปรงหรือกางเกงขายาวทรางสุภาพและรองเท้าหุ้มส้น ชาย สวมเสื้อคอปก กางเกงขายาวโดยใช้ชายเสื้อไว้ในกางเกง และรองเท้าหุ้มส้น 
 • ประกาศผลสอบ 14 พ.ค.63

อ่านประกาศแล้ว มีปัญหาสงสัย

 • สอบถาม กรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
 • 062 757 4662
 • 061 997 4204 (เฉพาะเวลาราชการ)

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends