ข้อสอบจริง ตม. 1,000 อัตรา

2230
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตม. พาสปอร์ตไทย
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตม. พาสปอร์ตไทย

ข้อสอบจริง ตม. 1,000 อัตรา สอบวันที่ 20 พ.ค.2562 

 
1.ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในเพลงชาติไทย
1.ระบอบการปกครองของรัฐ
2.ลักษณะนิสัยของคนในรัฐ
3.องค์การที่มีชื่อในรัฐ
4.ความเป็นอิสระของอำนาจรัฐ
 
2. 1 ส่วน 10 คิดเป็นร้อยละเท่าใดของ 20
1.0.5
2.
3.
4.
 
3.คนที่ทำงานบริการ แล้วลูกค้าโวยวาน แต่สามารถข่มใจไว้ได้ ปฏิบัติตามหลักธรรมใด
1.สัจจะ
2.ทมะ
3.ขันติ
4.จาคะ
 
4.แดงมีเงิน 100 บาท ดำมีเงินมากกว่าแดง 25% แดงมีเงินน้อยกว่าดำกี่ %
1.20%
2.25%
3.
4.
 
5.ประในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไหนที่เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชิต [ UN ]
1.ฟิลิปปินส์
2.ไทย
3.เมียนมาร์
4.สิงคโปร์
อู้ตั่น ป็นนักการทูตชาวพม่า และเป็นเลขาธิการองค์การสหประชาชาติจากประเทศในเอเชียคนแรก ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2504–2514
 
6.Microsoft word เซฟไฟล์เป็นอะไรไม่ได้
1.pdf
2.jpg
3.tex
4.hml
 
7.เล่นไพ่:จำคุก วิ่ง:…?
1.น้ำตาล
2.โรงเรียน
3.เหนื่อย
4.สนามกีฬา
 
8.ความผิดลหุโทษอยู่ใน ม. 12 อนุไหน
1.
2.
3.
4.
 
9.ผลรวมของเลขสองจำนวนเท่ากับ 84 ผลต่างเท่ากับ 11 เลขจำนวนน้อยคือ
1.34
2.35
3.36
4.37
35
 
10.เชือกเส้นหนึ่งยาว 260 เมตร เส้นที่สามมีความยาวเป็น 5 เท่าของเส้นที่สอง เส้นที่สองมีความยาวเป็นสองเท่าของเส้นแรก เส้นที่สองมีความยาวเท่าไร?
1.20
2.40
3.60
4.80
-จำนวนที่น้อยที่สุด = 35 (x+y=81)
-เชือกเส้นที่ 2 ยาว 2(20)=40
 
11.(อนุกรม) 5,7,11,19,…
1.
2.35
3.25
4.
 
12.แดงมีเงิน 100 บาท ดำมีมากกว่าแดง 25% ถาม แดงมีน้อยกว่าดำกี่ %
1.20%
2.22%
3.25%
4.25.2%
 
13.ซองเอกสารราชการมีกี่ขนาด
1.1 ขนาด
2.2 ขนาด
3.3 ขนาด
4.4 ขนาด
 
14.Wifi ย่อมาจากอะไร
1.Wireless Fidelity
2.
3.
4.
ตอบ Wireless Fidelity
 
15.การ print all ใน word ทำได้โดย
1.
2.
3.
4.
 
16.การปริ้นบางหน้าใน word ทำได้โดย
1.
2.
3.
4.
 
17.การไล่สีพื้นหลังในword
1.
2.
3.
4.
 
18.ปุ่มลัดที่สามารถ นำเสนอ power point ได้ตั้งแต่หน้าแรก
1.F2
2.Shift+F2
3.F5
4.Shift+F5
 
19.นางนพวรรณ คิงส์ ถือพาสปอร์ต สัญชาติอเมริกา อยู่ในไทยเกิน120 วัน จะออกจากไทย มาเสียค่าปรับตรงด่านตม.สุวรรณภูมิ และโดนพนักงานสั่งห้ามเข้าประเทศไทย1ปี กลับเข้ามาประเทศไทย อีกครั้ง เจ้าหน้าที่จะปฎิบัติ อย่างไร 
1.ไม่ให้เข้าประเทศส่งกลับประเทศอเมริกา
2.ขอตรวจสัญชาติไทย
3.ตรวจลงตราให้เข้าไทย
4.ถูกทั้งข้อ2 และ ข้อ3
 
20.หากนำกระดาษตราครุฑใส่ซอง ขนาด C4 ต้องพับกระดาษตราครุฑหรือไม่
1.
2.
3.
4.
 
21.อำนาจในการให้ยืมหนังสือ เป็นของใคร
1.หัวหน้ากอง
2.หัวหน้ากรม
3.
4.
ตอบ หัวหน้าระดับกรมขึ้นไป
 
22.ข้อใดไม่ใช่หนังสือราชการ
1.
2.
3.ตลาดหลักทรัพย์มีไปถึง…
4.
 
23.การประทับตราหนังสือรับ ต้องประทับไว้ส่วนใด
1.บนขวา
2.บนซ้าย
3.ล่างขวา
4.ล่างซ้าย
ตอบ บนขวา
 
24.หนังสือทะเบียนรับ-ส่ง มีขนาดเท่าใด
1.A4
2.A5
3.A6
4.A8
ถ้าโจทย์ถามใบรับ ตอบ A8
ถ้าโจทย์ถามสมุดรับ ตอบ A5
 
25.หากร้อยตำรวจ…ส่งเอกสารไปถึง ผู้บังคับบัญชา จะต้องมีคำขึ้นต้น และลงท้าย ว่าอย่างไร
1.
2.
3.
4.
 
26.A:(1,2,3,…)
B:((1,2,3),(4,5,6),(7,8,9),10,11,12…)
(A-B)U(B-A) มีสมาชิกกี่ตัว
1.3 ตัว
2.6 ตัว
3.9 ตัว
4.12 ตัว
9
 
27.ข้อใดไม่ใช่สมาชิกประชาคมอาเซียน?
1.จีน
2.ลาว
3.
4.
ตอบ จีน
 
28.นาย A สัญชาติจีน ใช้วีซ่าท่องเที่ยวเพื่อมาเที่ยวไทยกับภรรยา 10 วัน จากนั้นจะออกไปเที่ยวที่ประเทศ(จำชื่อไม่ได้) 20 วันและจะกลับเข้ามาเพื่อเที่ยวทางภาคใต้ของ ประเทศไทย 20 วัน โดยเข้ามาไทยเมื่อ 30 เมษา ถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่ตม. ท่านจะแนะนำคนต่างด้าวว่าอะไร
1.Re-Entry
2.
3.
4.
 
29.อะไรคือการสื่อสารไร้สายทั้ง2อัน
1.
2.
3.bluetooth RFID
4.
 
30.ปะการังฟอกขาวเกิดจากสาเหตุอะไร?
1.
2.
3.
4.
ตอบ ภาวะโลกร้อน
 
31.โทษทางวินัยไม่ร้ายแรงมีกี่สถาน?
1.
2.
3.
4.
 
32.แบบฟอร์ม ตม.2 คือเรื่องเกี่ยวกับอะไร?
1.
2.
3.
4.
ตอบ แบบฟอร์ม ตม.2 คือ รายการเกี่ยวกับพาหนะ
 
33.A: I have the interview tomorrow.
B: I’ll keep my fingers crossed for you
What’s did B mean
1.
2.
3.
4.
ตอบ wish A luck
 
34.จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นคนนี้นับถือศาสนาซิกส์ 
1.
2.
3.
4.
ตอบ พันผ้าขาวบนหัว ไว้หนวดยาว
 
35.ชั้นยศตำรวจแบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
1.
2.
3.
4.
ตอบ 3 ชั้นคือ คือ ต่ำกว่าชั้นประทวน [พลตำรวจ] ประทวน สัญญาบัตร
 
36.โทษสถานเบาตำรวจมีกี่สถาน
1.2
2.4
3.5
4.9
ตอบ 5 สถาน
 
37.พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
1.พระที่นั่งพุดตานทอง
2.พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์
3.พระที่นั่งภัทรบิฐ
4.
 
38.ถ้าสายการบินไทย นำต่างด้าวเข้ามา ต้องยื่นแบบฟอร์มอะไรต่อใคร
1.
2.
3.
4.
 
39.เชื้อชาติ
1.มองโกลอยด์
2.คอเคซอยด์
3.
4.
 
40.วิชาภาษาไทย
1.
2.
3.
4.
ตอบ ตำรวจ ไม่ควรหาเศษหาเลย
 
41.ข้อสถิติ เฉลี่ยมากกว่าเลขมัธยฐาน
1.
2.
3.
4.
(ช้อย2,3ถูก)
 
42.ริบบิ้น
1.
2.
3.
ตอบ 4 หา ครน
 
43.ข้อเซต
1.
2.
3.
9 จำนวน (ไม่แน่ใจเพราะให้จุดมาในเซต)
 
44.เครื่องเบญราชกกุธภัณฑ์
1.
2.
3.
4.
 

45.หนังสือประทับตรา คำขึ้นต้นคืออะไร
1.
2.
3.
4.

 

46.ผบ.ตร.เขียน จม ถึง ประธาน ปปช คำขึ้นต้น-ลงท้ายใช้คำว่าอะไร
1.
2.
3.
4.

 

47.สายการบิน ลักลอบพาต่างด้าวสัญชาติเคนย่าเข้าประเทศ ต้องโทษตามมาตราใด และต้องจ่ายค่าปรับเท่าไร
1.
2.
3.
4.

 

48.ประเทศใดไม่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อเข้ามารักษาและผู้ติดตาม
1.คูเวต
2.สวีเดน
3.บาเรนห์
4.ซาอุดิอาระเบีย
ตอบ สวีเดน

 

49.แบบคำขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา ต้องใช้แบบฟอร์ม ตม.อะไร
1.
2.
3.
4.
ตอบ แบบ ตม.86

 

50.A: … (จำไม่ได้)…class was cancelled because the blackout
B: that’s beat me

1.She don’t know the incident
2.She don’t want to miss the class
3.
4.

51.don’t forget to… when you go outside because it’s raining
1. Put off
2. Put on
3. Put up with
4.
ตอบ Put on


52.when I know my car…., I…. the police immediately.
1. Was stolen, was calling
2. Had been stolen, called
3.
4.

 

ไม่หวงข้อมูลครับ ถ้าจะนำไปใช้ต่อ ขอเครดิต www.Nine100.com ด้วยครับ ขอบคุณครับ

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends