ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เปิดสอบภาษาอังกฤษแล้ว !! (ครั้งที่ 3/2562)

1466
สตม
สตม

ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) เปิดสอบภาษาอังกฤษแล้ว !! (ครั้งที่ 3/2562)

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประกาศเปิดสอบภาษาอังกฤษ

วันรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ ตม.

 • วันที่ 15 ส.ค. – 2 ก.ย. 2562
 • สมัครทางเว็บไซต์ www.Immigration-Thai.com


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ภาษาอังกฤษ ตม.


วัน เวลา และสถารที่สอบภาษาอังกฤษ ตม.

 • วันอาทิตย์ที่ 15 ก.ย. 2562
 • สอบ ม.ราม หัวหมาก เวลา 10.00 – 12.00 น.


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน

สมัครทางเว็บไซต์

 • สมัครได้ทางเว็บไซต์ www.Immigration-Thai.com (ตลอด 24 ชั่วโมง)

การแต่งกายเข้าห้องสอบภาษาอังกฤษ ตม.

 • แต่งกายชุดสุภาพ


เนื้อหาการทดสอบ

 • คำทักทาย และการสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
 • การสื่อสารในงานตรวจคนเข้าเมือง
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบตรวจคนเข้าเมือง
 • การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย


ขอบเขตการทดสอบ

 • การอ่าน (Reading)
 • การฟัง (Listening)
 • การสนทนา (Conversation)


เกณฑ์สอบผ่าน

 • ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (60 คะแนน)

ประกาศรับสมัคร


คู่เตรียมสอบภาษาอังกฤษ ตม. (รอบที่ผ่านมา มีออกข้อสอบ)

ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เปิดสอบภาษาอังกฤษแล้ว !! (ครั้งที่ 3/2562)

การสอบภาษาอังกฤษรอบนี้ เปิดสอบเฉพาะบุคคลภายใน หรือผู้ที่เป็นข้าราชการตำรวจอยู่แล้ว เพื่อให้ผ่านหลักเกณฑ์ภาษาอังกฤษของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 

สำหรับบุคคลภายนอก เพิ่งเปิดรับสมัครไป 1,000 อัตรา บรรจุแต่งตั้ง 904 อัตรา ไม่ครบตามจำนวนที่เปิดรับ สตม. อยู่ระหว่างขออนุมัติสอบบุคคลภายนอกเพิ่มให้ครบตามอัตรา หากมีข่าวจะแจ้งนะครับผม [ Update 14 ส.ค.62 10.24 น.]

ไฟล์ตำแหน่ง ตม. บุคคลภายนอก ที่เลือกลง