ผลคะแนนสอบ ภาษาอังกฤษ ตม.

2418
สตม
สตม

ผลคะแนนสอบ ภาษาอังกฤษ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง [ตม.]

     สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง [สตม.] เปิดสอบภาษาอังกฤษ รอบล่าสุด เมื่อวันที่ 2 ส..63 หากย้อนกลับไปดูข้อมูล จะพบว่ามีการสอบผ่านภาษาอังกฤษ ตม. [ บุคคลภายใน : คนที่เป็นตำรวจอยู่แล้ว ] ดังนี้

.

1.บุคคลภายใน [ คนที่เป็นตำรวจอยู่แล้ว ]

.

ครั้งที่ 1/2561 สอบวันที่ 27 ม.ค.61

.

ครั้งที่ 2/2561 สอบวันที่  1 เม.ย.61

.

ครั้งที่ 3/2561 สอบวันที่  4 พ.ย.61

.

ครั้งที่ 4/2561 สอบวันที่  8 ธ.ค.61

.

ครั้งที่ 5/2561 สอบวันที่  6 ม.ค.62

.

ครั้งที่ 1/2562 สอบวันที่  29 มี.ค.62

.

Update ล่าสุด ครั้งที่ 1/2563 สอบวันที่ 2 ส.ค.62

  .

     ข้อมูลข้างต้น เป็นของบุคคลภายใน [คนที่เป็นตำรวจอยู่แล้ว]

.

ตำรวจ ตม.

2.บุคคลภายนอก [ คนที่ยังไม่เป็นตำรวจ ]

ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ บุคคลภายนอก ที่สอบรอบนายสิบ ตม. บุคคลภายนอก 1,000 อัตรา เมื่อวันที่ 29 มี.ค.62

     จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่า ผู้สอบผ่านภาษาอังกฤษ ตม. มีอัตราการผ่านค่อนข้างน้อยเนื่องจากข้อสอบค่อนข้างยาก ในระดับเดียวกับการสอบ TOEIC โดยข้อสอบภาษาอังกฤษ ตม. มีการฟังมากถึง 40% โดยรอบล่าสุด บุคคลภายนอก [ คนที่ยังไม่เป็นตำรวจ ] ผ่านเพียงแค่ 953 คน จากผู้เข้าสอบ 25,474 คน คิดเป็น 3.74% ถือว่าผ่านค่อนข้างน้อย

.

.

ประกาศราบชื่อผู้สอบผ่าน ภาษาอังกฤษ
ประกาศราบชื่อผู้สอบผ่าน ภาษาอังกฤษ

.

ประกาศผลสอบ ภาษาอังกฤษ ตม. 96 อัตรา !!

1.รายชื่อผู้สอบผ่าน.pdf

2.ตรวจสอบคะแนนรายบุคคล.pdf

3.ประกาศราชื่อรวม.pdf

.

รวมสถิติน่ารู้ สอบภาษาอังกฤษ ตม. [ บุคคลภายนอก : คนที่ยังไม่เป็นตำรวจ ]

1.สอบภาษาอังกฤษ ตม. 1,000 อัตรา เมื่อวันที่ 29 มี.ค.62

  • สมัครสอบ 25,474 คน
  • สอบผ่าน 953 คน 
  • คิดเป็น 3.74%

2.สอบภาษาอังกฤษ ตม. 96 อัตรา เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.63

  • สมัครสอบ 14,436 คน
  • สอบผ่าน 3,295 คน
  • คิดเป็น 22.82%