ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เตรียมเปิดรับอีก 100 อัตรา !! / สมัครสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

3318
สตม
สตม

นายสิบตำรวจหญิง/ชาย สาย ตม. มาแล้ว

100 อัตรา  อายุ 18-35 ปี  สูง 150 ขึ้นไป

วุฒิ ม.6/ปวช./กศน.  ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ

สายตาสั้น/ยาว/เอียง จะโสดหรือไม่โสด ก็สมัครได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. บุคคลภายนอก เพศหญิง/ชาย

2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (รอประกาศอย่างเป็นทางการ)

3. ผู้ชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.

4. ผู้หญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่วัดรอบอก

5. ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่า BMI (ดัชนีมวลกาย) ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็น โรคอ้วน (อันเป็นโรคต้องห้ามของการเป็นตำรวจ)

6. วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า โดยต้องจบภายในวันปิดรับสมัคร (รอประกาศอย่างเป็นทางการ) ต้องจบแล้วเท่านั้น เรียนอยู่เทอมสุดท้ายไม่ได้!!

7. มีคะแนนความรู้ภาษาต่างประเทศ (ข้อใดข้อหนึ่ง)

 • TOEIC       495 คะแนน
 • TOEFL IBT  60 คะแนน
 • CU-TEP      60 คะแนน
 • IELTS       4.5 คะแนน
 • ภาษาจีน HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) ระดับ 3 (240 คะแนน) หรือระดับ 4-6 (180 คะแนน)
 • ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาเกาหลี เกณฑ์คะแนนไม่น้อยกว่าระดับ 3 ตามที่สถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางด้านภาษานั้นๆ กำหนด
 • มีคะแนนภาษาตามข้อ 7 ไม่ต้องสอบรอบที่ 1 รอสอบรอบที่ 2 รอบที่ 3 เลย (รอประกาศอย่างเป็นทางการ)

8. กรณี ไม่มีคะแนนตามข้อ 7 สมัครได้ โดย สตม. จะจัดสอบภาษาอังกฤษเอง

ไม่รับผู้ชาย ที่มีภาระทางทหาร ดังนี้

 1. ต้องไปเกณฑ์ทหาร เม..2563
 2. เกณฑ์ทหาร จับได้ใบแดงต้องไปเป็นทหารเกณฑ์
 3. เป็นทหารเกณฑ์ ปลดหลังวันที่บรรจุ (รอประกาศอย่างเป็นทางการ)
 4. ผ่อนผันทหาร
 5. หนีทหาร

ผู้ชาย ที่ไม่มีภาระทางทหารนี้ สมัครได้

 1. ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 2. เป็นทหารเกณฑ์ ปลดภายในวันที่บรรจุ (รอประกาศอย่างเป็นทางการ)
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เตรียมเปิดรับอีก 100 อัตรา !! / สมัครสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เตรียมเปิดรับอีก 100 อัตรา !! / สมัครสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 2

สรุปการรับสมัคร ตม. ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

 • ตม. เปิดรับ 1,000 อัตรา เมื่อช่วงต้นปี
 • มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ต่าง ๆ 916 อัตรา
 • มีผู้มาเลือกตำแหน่งเพียงแค่ 904 อัตรา
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงขออนุมัติเปิดเพิ่มอีก 100 อัตรา เพื่อให้ครบตามจำนวน 1,000 อัตรา

กำหนดการอย่างไม่เป็นทางการ [ รอประกาศอย่างเป็นทางการ ]

ตอนนี้ มีความเคลื่อนไหวออกมาแล้ว วัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าว รายละเอียดอื่น ๆ รอประกาศอย่างเป็นทางการ อ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบ ตม. ได้เลยครับ

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends