ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตรวจคนเข้าเมือง [ ตม. ] : English Version 

1586
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตรวจคนเข้าเมือง [ ตม. ] : English Version
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตรวจคนเข้าเมือง [ ตม. ] : English Version

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตรวจคนเข้าเมือง [ ตม. ] : English Version 

อะไรต้องมีในห้องสอบ
อะไรต้องมีในห้องสอบ สตม.

สิ่งที่นำเข้าห้องสอบ

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้โดยต้องมีรูปถ่ายติดในบัตรนั้น เช่น ใบขับขี่ [ ถ้าเป็นบัตรที่ราชการออกให้ แต่ไม่มีรูปถ่าย ใช้ไม่ได้ ]  โดยบัตรดังกล่าวตามข้อ 1 นั้น จะต้องไม่หมดอายุ และจะต้องอยู่ใน สภาพที่สมบูรณ์ ชัดเจน ทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร หากไม่มีบัตรหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
 2. ปากกาลูกลื่น หรือปากกาหมึกซึม สีน้ำเงิน
 3. ดินสอ 2B แนะนำ 2 แท่ง เหลาให้เรียบร้อย [ ไม่อนุญาตให้นำยางลบ และกบเหลาดินสอ เข้าห้องสอบ กรรมการจะมีให้ ]

ตามระเบียบ ไม่ได้แจ้งให้พิมพ์ บัตรประจำตัวสอบจากระบบ

ไม่มีการรับฝาก หรืออนุญาตให้วางสัมภาระไว้ภายในอาคาร/ห้องสอบ แนะนำควรมีคนไปด้วย กรณี ไปคนเดียว อาจมีบริการรับฝากของเอกชน


การแต่งกายเข้าสอบภาษาอังกฤษ ตม. รอบที่ 1

การแต่งกายเข้าสอบภาษาอังกฤษ ตม. รอบที่ 1
คำถามจาก inbox

การแต่งกายเข้าห้องสอบเสื้อยืด แขนสั้น ไม่มีปก

 • ไม่จำกัดสี [ แนะนำเป็นสีสุภาพ สีพื้น ๆ ไม่ฉูดฉาด ]
 • ไม่จำกัดลวดลาย [ แนะนำเป็นแบบสุภาพ ]
 • คอกลม คอวี หรือคออย่างไรก็ได้ ที่ไม่มีปก [ แนะนำแบบสุภาพ ]
 • สรุปเป็น สื้อยืด+แขนสั้น+ไม่มีปก

กางเกงวอร์ม

 • กางเกงวอร์มขายาว
 • ไม่จำกัดสี [ แนะนำเป็นสีสุภาพ สีพื้น ๆ ไม่ฉูดฉาด ]
 • ไม่จำกัดเนื้อผ้า จะเป็นผ้าร่ม หรือผ้าแบบไหนก็ได้ ขอแค่เป็นกางเกงวอร์ม
 • จะเป็นขาจั๊ม หรือไม่จั๊มก็ได้ ขอแค่เป็นกางเกงวอร์ม
 • จะมีซิปหรือไม่มีก็ได้ [ หากมีโลหะ เครื่องตรวจจะเตือน อาจใช้เวลาในการตรวจสอบก่อนเข้าห้องสอบเพิ่มขึ้น ]
 • สรุปเป็น กางเกงวอร์มขายาว

รองเท้าผ้าใบ/รองเท้ากีฬา

 • รูปทรงแบบไหนก็ได้ [ ขอแค่เป็นผ้าใบ/กีฬา ]
 • สีอะไรก็ได้ [ แนะนำเป็นสีสุภาพ สีพื้น ๆ ไม่ฉูดฉาด ]
 • จะมีลวดลาย หรือไม่มีก็ได้ [ ขอแค่เป็นผ้าใบ/กีฬา ]
 • จะมีเชือกผูก หรือไม่มีก็ได้ [ ขอแค่เป็นผ้าใบ/กีฬา ]
 • จะเป็นผ้า หนัง หรือวัสดุอื่นใดก็ได้ [ ขอแค่เป็นผ้าใบ/กีฬา ]
 • จะใส่ถุงเท้า หรือไม่ใส่ก็ได้ [ เพราะเข้าห้องสอบ ก็ต้องถอดอยู่ดี ]
 • สรุปคือ รองเท้าผ้าใบ/รองเท้ากีฬา

รายละเอียดเกี่ยวกับเวลาในการสอบสอบวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ม.รามคำแหง [ หัวหมาก ] ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ 4 ตัวเลือก

 • ข้อสอบ 100 ข้อ 
 • การอ่าน 60 ข้อ การฟัง 40 ข้อ 
 • ฝนด้วย 2B 
 • ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 
 • เกณฑ์ผ่าน 60% คือต้องได้ 60 ข้อขึ้นไป
 • หากไม่ผ่านเกณฑ์ 60% จะไม่มีสิทธิสอบรอบที่ 2 [ ภาควิชาการ 150 ข้อ ]
 • คะแนนสอบนี้ ไม่นำไปรวมกับการสอบรอบที่ 2 

การสอบมี 2 รอบ [ แต่ละคน จะเข้าสอบเพียงแค่รอบเดียวรอบเช้า

 • เวลา 10.00 – 12.00 น.
 • เข้าห้องสอบระหว่างเวลา 08.30 – 09.45 น. เท่านั้น [ มาหลังเวลานี้ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ ]

รอบบ่าย

 • เวลา 14.00 – 16.00 น.
 • เข้าห้องสอบระหว่างเวลา 12.30 – 13.45 น. เท่านั้น [ มาหลังเวลานี้ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ ]

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตรวจคนเข้าเมือง [ ตม. ] : English Version 

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ : ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends