วิชาทักษะงานอำนวยการ

วิชาทักษะงานอำนวยการ

๑.ภารกิจของฝ่ายอำนวยการ

๒.ความรู้พื้นฐานฝ่ายกำลังพล

๓.ความรู้พื้นฐานฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์

๔.ความรู้พื้นฐานฝ่ายส่งกำลังบำรุง

๕.ความรู้พื้นฐานงานงบประมาณ

๖.ความรู้พื้นฐานระเบียบพัสดุ

๗.กฎหมายเกี่ยวกับพัสดุ

๘.ความรู้พื้นฐานของระเบียบงานการเงิน

๙.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน

 

*หมายเหตุ

  • ๑.วิชาทักษะอำนวยการ ขอบเขตตามประกาศสอบของ สตม. อ้างอิงเนื้อหาจาก หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ บช.ศ.
  • ๒.ตัวอักษรสีน้ำเงินข้างต้นเป็นลิ้งค์ สามารถคลิก โหลดไฟล์เอกสารได้ (PDF)