นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน เปิดรับ 1,000 อัตรา

2245
นายร้อยตำรวจ บัญชี พิสูจน์หลักฐาน นิติกร สอบสวน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีนโยบาย เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก 1,000 อัตรา

 • วุฒิ นิติศาสตร์บัณฑิต(เนติบัณฑิต)
 • บรรจุแต่งตั้งเป็น ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร(นายร้อย) 
 • ตำแหน่ง รอง สารวัตร (สอบสวน) จำนวน 1,000 อัตรา

1,000 อัตรา แบ่งเข้าฝึกอบรม 2 รุ่นๆ ละ 500 นาย

 • อบรมระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 19 พ.ย.2562
 • เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการเปลี่ยนแปลง วันเปิดรับสมัคร

นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน 

 • คุณวุฒินิติศาสตร์บัณฑิต ส่วนว่าจะต้องจบเนติบัณฑิต หรือไม่? รอประกาศ
 • รับเพศหญิง หรือชาย รอประกาศครับ
 • ตำแหน่งที่ลง รอประกาศ
 • วันเปิดรับสมัคร รอประกาศ
 • ทราบเพียงว่า จะเปิด 1,000 อัตรา รายละเอียดอื่นๆ รอประกาศอย่างเป็นทางการครับ
นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน 1,000 อัตรา
นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน 1,000 อัตรา

นับแต่บรรทัดนี้เป็นต้นไป เป็นข้อมูลการสมัคร สายสอบสวนอันเก่า ( 300 อัตรา เปิดเมื่อวันที่ 1-22 มิ.ย.61) ไว้เป็นข้อมูล ในการเตรียมตัวสอบ

รูปแบบ และวิชาสอบ

 • สอบ 150 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
 • ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B

1.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 30 ข้อ

1.1 ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) 15 ข้อ
1.2 ภาษาไทย 15 ข้อ
ภาคนี้ ต้องผ่าน 60% คือ 18 ข้อ

2.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จำนวน 120 ข้อ

2.1 .อาญา 25 ข้อ
2.2 .วิอาญา 25 ข้อ

2.3 กม.ลักษณะพยาน (.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน) 25 ข้อ
2.4 ...วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ..2539  จำนวน 10 ข้อ
2.5 ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 10 ข้อ
2.6 ภาษาอังกฤษ 15 ข้อ
2.7 ...ตำรวจแห่งชาติ พ..2547 จำนวน 10 ข้อ
      กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ..2556
      กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ..2551
      พ...ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ..2546
ภาคนี้ ต้องผ่าน 60% คือ 72 ข้อ

รวม 150 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B ต้องผ่านเกณฑ์ 60% ทั้ง 2 ภาค

3.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

3.1 วิ่ง 1,000 เมตร  ไม่เกิน 5 นาที 30 วินาที ถือว่าผ่าน
3.2 ว่ายน้ำ 25 เมตร  ไม่เกิน 40 วินาที ถือว่าผ่าน
ผ่านทั้งวิ่งและว่ายน้ำ ต้องผ่านทั้ง 2 สถานี

***สายสอบสวนที่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ เพราะเป็นกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (ปป.)***


คุณสมบัติ

 1. บุคคลภายนอก
 2. ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (บุคคลภายใน)
 3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (รอประกาศอย่างเป็นทางการ)
 4. สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
 5. ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน ซึ่งเป็นโรคต้องห้าม
 6. วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ (เนติบัณฑิต) (รอประกาศว่ามีแค่นิติฯ หรือต้องมีทั้ง 2 วุฒิ)
 7. ไม่รับผู้มีภาระทางทหาร คือ ผ่อนผันทหาร เป็นทหารเกณฑ์อยู่ หรือต้องเกณฑ์ทหารปีหน้า (ผู้เป็นทหารเกณฑ์ที่ปลดภายในวันที่บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ สามารถสอบได้ รอประกาศว่าบรรจุวันไหน)
 8. สายตาสั้น ยาว เอียงได้ (ใส่แว่นเข้าทดสอบร่างกายได้)
 9. ติดยศ ร้อยตำรวจตรี (ร.ต.ต.) ตำแหน่ง รองสารวัตร ทำหน้าที่สอบสวน เงินเดือน 15,920 บาท + เงินประจำตำแหน่ง 12,000 บาท รวม 27,920 บาท
 10. บรรจุแต่งตั้งแล้ว  สามารถย้ายกลับบ้านได้
 11. เลือกตำแหน่งตามลำดับที่สอบได้ตอนจบการฝึกอบรม(สอบออก)

ข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลเก่า ที่เพิ่งเปิดไป

 


ตำแหน่งบรรจุแต่งตั้ง สายสอบสวน
ตำแหน่งบรรจุแต่งตั้ง สายสอบสวน

ข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลเก่า ที่เพิ่งเปิดไป

ประกาศตำรวจสายสอบสวนฉบับเต็ม คลิกอ่านเลย ไฟล์ประกาศสอบ.pdf


เนื้อหากลุ่มวิชา พ.ร.บ.ตำรวจฯ ใช้สอบสายสอบสวน

...ตำรวจแห่งชาติ พ..2547 (48 หน้า)

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ..2556 (15 หน้า)

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 (5 หน้า)

พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (15 หน้า)เนื้อหากลุ่มเฉพาะวิชากฎมาย ใช้สอบสายสอบสวน

ป.อาญา (122 หน้า)

ป.วิอาญา (107 หน้า)

กฎหมายลักษณะพยาน (.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐานแนะนำหนังสือของ อ.จรัญ ภักดีธนากุล เน้นส่วนของอาญา

พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (23 หน้า)

ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย (89 หน้า) แนะนำหนังสือของ อ.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ และ อ.นพนิธิ สุริยะ

ตัวอักษรสีน้ำเงิน สามารถดาวน์โหลดไว้อ่านได้เลย Update ล่าสุด!! จากกฤษฎีกา


ข้อสอบลับ นายร้อยตำรวจ 

 • 150 ข้อ 150 คะแนน
 • ครบทุกวิชาที่ใช้สอบจริง


iTest ข้อสอบ นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน

เฉลยข้อสอบ


iTest ข้อสอบ นายร้อยตำรวจ สายนิติกร

เฉลยข้อสอบ


***ไม่หวงข้อมูลครับ หากนำข้อมูลไปใช้ต่อ ขอให้เครดิต Nine100.com ครับผม***

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends