การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัคร 130 อัตรา

1615
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้านครหลวง

เปิดรับสมัครบรรจุเข้า การไฟฟ้านครหลวง 130 อัตรา

รับสมัครบรรจุการไฟฟ้านครหลวงหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

26 คุณวุฒิ ที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดรับ

  • ม.3
  • ปวช.
  • ปวส.
  • ป.ตรี
  • ป.โท

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-17 มิ.ย. 2562 ทางเว็บไซต์ www.mea.or.th/job

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัคร 130 อัตรา
การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัคร 130 อัตรา 2
การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัคร 130 อัตรา 3
การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครงาน 2562

รายละเอียด การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครงาน 2562

ปล.ไม่พลาดข่าวสอบราชการ ติดตามได้ทางเว็บไซต์นายร้อย www.Nine100.com