การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัคร 130 อัตรา

198
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครบรรจุ 130 อัตรา

รับหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

26 คุณวุฒิ ที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดรับ

  • ม.3
  • ปวช.
  • ปวส.
  • ป.ตรี
  • ป.โท

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-17 มิ.ย. 2562 ทางเว็บไซต์ www.mea.or.th/job

การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครงาน 2562

 

รายละเอียด การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครงาน 2562

 

ปล.ไม่พลาดข่าวสอบราชการ ติดตามได้ทางเว็บไซต์นายร้อย www.Nine100.com