พื้นที่การให้บริการและภารกิจ หน้าที่ ของการประปาส่วนภูมิภาค

448
พื้นที่การให้บริการและภารกิจ หน้าที่ ของการประปาส่วนภูมิภาค
พื้นที่การให้บริการและภารกิจ หน้าที่ ของการประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ. ถือเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 จะมีหน้าที่ผลิตและให้บริการเกี่ยวกับน้ำประปาในทุกพื้นที่ของประเทศไทย (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ) ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลก

ภารกิจ และหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาค

ภารกิจ และหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาค มีดังต่อไปนี้

 • สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบและ จัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ
 • ผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปา ทั่วประเทศยกเว้นกรุงเทพฯ,นนทบุรี และสมุทรปราการ
 • ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา

พื้นที่รับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคเขต

 • การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี
 • การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครนายก และนครราชสีมา
 • การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
 • การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 7 จังหวัด สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร พังงา ภูเก็ต กระบี่ และนครศรีธรรมราช
 • การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
 • การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชัยภูมิ และร้อยเอ็ด
 • การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม หนองบัวลำภู และบึงกาฬ
 • การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร
 • การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง และลำพูน
 • การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 10 จังหวัด คือ นครสวรรค์ ชัยนาท ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี และพิษณุโลก

พื้นที่การให้บริการ

การแบ่งพื้นที่การให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้

 • ภาคเหนือ 17 แห่ง
  • เชียงราย
  • อุตรดิตถ์
  • ลำปาง
  • แพร่
  • ลำพูน
  • น่าน
  • สุโขทัย
  • เพชรบูรณ์
  • กำแพงเพชร
  • สวรรคโลก
  • นครสวรรค์
  • หล่มสัก
  • พิจิตร
  • บางมูลนาก
  • ตะพานหิน
  • ตาก
  • พะเยา
 • ภาคกลาง 18 แห่ง
  • สมุทรสาคร
  • สมุทรสงคราม
  • ปากช่อง
  • นนทบุรี
  • บ้านหมี่
  • สิงห์บุรี
  • ประจวบคีรีขันธ์
  • ปทุมธานี
  • บางบัวทอง
  • เสนา
  • อ่างทอง
  • ชัยนาท
  • พระประแดง
  • กาญจนบุรี
  • เพชรบุรี
  • บ้านโป่ง
  • สุพรรณบุรี
  • พระนครศรีอยุธยา
 • ภาคตะวันออก 10 แห่ง
  • ตราด
  • ชลบุรี
  • ปราจีนบุรี
  • ฉะเชิงเทรา
  • นครนายก
  • ขลุง
  • ระยอง
  • อรัญประเทศ
  • บางคล้า
  • จันทบุรี
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 แห่ง
  • บุรีรัมย์
  • กาฬสินธุ์
  • ชัยภูมิ
  • วารินทร์ชำราบ
  • มุกดาหาร
  • เลย
  • หนองคาย
  • นครพนม
 • ภาคใต้ 17 แห่ง
  • สงขลา
  • หาดใหญ่
  • นราธิวาส
  • สุราษฏร์ธานี
  • กันตัง
  • พังงา
  • เบตง
  • ชุมพร
  • ระนอง
  • ตะกั่วป่า
  • ปากแพรก
  • สตูล
  • ตรัง
  • กระบี่
  • ชุมพร
  • สุไหงโก-ลก
  • ห้วยยอด