สมัครงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค เปิด สอบการไฟฟ้า รับสมัคร 835 อัตรา ปี 2562 / กฟผ สมัครงาน

3839
สมัครงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค เปิด สอบการไฟฟ้า รับสมัคร 835 อัตรา ปี 2562 / กฟผ สมัครงาน
สมัครงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค เปิด สอบการไฟฟ้า รับสมัคร 835 อัตรา ปี 2562 / กฟผ สมัครงาน

สมัครงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค เปิด สอบการไฟฟ้า รับสมัคร 835 อัตรา ปี 2562 / กฟผ สมัครงาน

 • ประกาศ 25 มี.ค.62
 • ระบบเปิดรับสมัคร 9-19 เม.ย.62 [ สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [ กฟภ. ] 2562 เปิดรับสมัคร 835 อัตรา

 1. บุคคลภายนอก [ บุคคลทั่วไป ] จำนวน 454 อัตรา
 2. บุคคลภายใน [ พนักงานการไฟฟ้า ] โดยการสอบปรับวุฒิ จากพนักงานวิชาชีพ เป็นนักวิชาการ จำนวน 54 อัตรา
 3. กลุ่มลูกจ้างของการไฟฟ้า เป็นพนักงานวิชาชีพ จำนวน 327 อัตรา

1. บุคคลภายนอก [ บุคคลทั่วไป ] จำนวน 454 อัตรา

1.1 ตำแหน่ง คุณวุฒิ ป.ตรี

 • วิศวกร [ ไฟฟ้า, โยธา, ไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม, เครื่องกล และคอมพิวเตอร์ ]
 • เศรษฐกร
 • บุคลากร
 • วิทยากร
 • นักบัญชี
 • นักระบบงานคอมพิวเตอร์
 • นักตรวจสอบภายใน
 • นักการเงิน
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นิติกร
 • นิติกร [ ประสบการณ์ ]
 • นักประชาสัมพันธ์
 • นักพัสดุ
 • นักการตลาด
 • นักปฏิบัติงานเทคนิค [ จบ ป.วิชาชีพ ]
 • สถาปนิก

1.2 ตำแหน่ง คุณวุฒิ ปวส.

 • พนักงานช่าง [ ไฟฟ้า ]
 • พนักงานช่าง [ โยธา ] 
 • พนักงานช่าง [ เครื่องกล ]
 • พนักงานช่าง [ โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ ]
 • พนักงานช่าง [ โสตทัศนศึกษา ]
 • พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์
 • พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
 • พนักงานบัญชี
 • พนักงานพัสดุ

2. บุคคลภายใน [ พนักงานการไฟฟ้า ] โดยการสอบปรับวุฒิ จากพนักงานวิชาชีพ เป็นนักวิชาการ จำนวน 54 อัตรา3. กลุ่มลูกจ้างของการไฟฟ้า เป็นพนักงานวิชาชีพ จำนวน 327 อัตรา10 ข้อควรรู้ ก่อนสมัครงานกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1. การไฟฟ้าในประเทศไทยประกอบไปด้วย

 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย EGAT
 • การไฟฟ้านครหลวง MEA
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA เป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย

 • ครอบคลุมพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้า 74 จังหวัดทั่วประเทศ
 • คิดเป็น 99.98% ของพื้นที่ประเทศไทย

3. คุณสมบัติด้านอายุ 

 • คุณวุฒิ ป.ตรี และ ปวส. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

4. คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร

 • คุณวุฒิ ป.ตรี 
 • คุณวุฒิ ปวส. 
 • ต้องสำเร็จการศึกษาแล้ว ณ วันที่สมัคร
 • ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิ และสาขาวิชาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่กำหนดไว้ในประกาศ

5. ผู้สมัครเพศชาย ต้องมีเอกสารทางทหาร

 • สด.8
  • สำเร็จการเรียนรักษาดินแดน [ รด. ]
  • ปลดประจำการทหารเกณฑ์ [ ผ่านการเกณฑ์ทหาร ]
 • สด.43 
  • จับได้ใบดำ
  • ผู้ที่กรรมการฯ พิจารณาให้เป็นบุคคลประเภท 2 ,3 และ 4
  • ผู้ที่ถูกปล่อยเพราะร้องขอเพียงพอ
 • สด.3
  • อาชีพรับราชการทหาร [ จบ รร.นายสิบ หรือ รร.นายร้อย และบรรจุเข้ารับราชการทหาร ]
  • พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว และสมัครสอบเข้ารับราชการทหาร

6.ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ 

 • TOEIC [ เป็นแบบ Personal หรือที่ออกในนามหน่วยงาน กฟภ. เท่านั้น ]
 • TOEFL
 • IELTS
 • TU-GET
 • CU-TEP
 • ป.ตรี TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 ,TOEFL [ IBT 61 : CBT 173 : ITP 500 ] ,IELTS ไม่น้อยกว่า 5 ,TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 ,CU-TEP ไม่น้อยกว่า 500 ผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน ณ วันที่ยื่นใบสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

7.ตำแหน่งวิศวกรต้องมีใบ ก.ว.

 • ต้องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม ยกเว้น วิศวกรคอมพิวเตอร์
 • กรณียังไม่มีใบ กว. อนุญาตให้ใช้ใบรับเรื่อง ก.ว. ได้

8.ระบบรับสมัครออนไลน์

9.สวัสดิการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 • รายได้ดี มีโบนัส
 • ความมั่นคงในหน้าที่การงาน
 • สอบปรับวุฒิเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง
 • Work Life Balance
 • ทุนการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ
 • ค่าช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
 • ลาช่วยเหลือภรรยาเลี้ยงดูบุตร 15 วันโดยได้รับเงินเดือน
 • ลาเลี้ยงดูบุตร 3 เดือนโดยได้รับเงินเดือน
 • ค่าช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตรจนถึงอายุ 20 ปี
 • เบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้จนถึงอายุ 25 ปี
 • ค่าล่วงเวลา
 • ค่าเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
 • เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยต่ำ
 • สหกรณ์เงินฝาก ดอกเบี้ยสูง
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมทั้งครอบครัว [ พ่อ แม่ คู่สมรส บุตร ]
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • รถบริการรับ-ส่ง พนักงาน
 • บรรยากาศการทำงานแบบพี่น้อง
 • ขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ
 • สถานที่ปฏิบัติงานทั่วประเทศ สามารถทำงานใกล้บ้าน ดูแลครอบครัวได้

10.ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

 • แผนกสรรหาบุคคลากร กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 200 .งานวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
 • โทร. 02-590-5857

ไม่หวงข้อมูลครับ หากจะนำไปใช้ต่อ ขอเครดิต Nine100.com [ ขอบคุณทุกท่านที่ให้เครดิตครับ ]ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2562

 • ระบบเปิดรับสมัคร 9-19 เม.ย.62 [ สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ]
 • สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://pea.thaijobjob.com

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends