การประปาส่วนภูมิภาค 2561 เปิดรับสมัครหญิง/ชาย 166 อัตรา

1907
การประปาส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมิภาค

คุณสมบัติผู้สมัครการประปาส่วนภูมิภาค

 • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันสมัคร)
 • รับเพศหญิง/ชาย
 • ชายพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว 

สมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

 • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21-30 พ.ค. 61 (ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • สมัครทางเว็บไซต์ www.job.pwa.co.th
 • กรอกข้อความและ Upload ไฟล์เอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว จะไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือสมัครใหม่โดยเด็ดขาด

หลักฐานการสมัครการประปาส่วนภูมิภาคทางอินเทอร์เน็ต

 1. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน เป็นไฟล์ JPG เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 1 MB 
 2. ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน) เป็นไฟล์ PDF เท่านั้น
 3. ไฟล์สำเนาคุณวุฒิการศึกษา

 3.1 วุฒิ ป.ตรี สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา ชื่อคุณวุฒิ และสาขาวิชา (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน) เป็นไฟล์ PDF เท่านั้น

3.2 วุฒิ ปวส. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา ชื่อคุณวุฒิ และสาขาวิชา (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน) เป็นไฟล์ PDF เท่านั้น

การชำระเงินค่าสมัครการประปาส่วนภูมิภาค

 • ค่าสมัคร 270 บาท นำแบบฟอร์มชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 21-31 พ.ค.61 ภายในเวลาทำการของธนาคาร และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้
การประปาส่วนภูมิภาค กปภ.
การประปาส่วนภูมิภาค กปภ.

ประกาศรายชื่อ วัน/เวลา/สถานที่สอบ

การสอบคัดเลือกการประปาส่วนภูมิภาค

 • วิชาความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ 100 คะแนน
 • วิชาความรู้ความสามารถและความถนัดทางวิชาชีพในตำแหน่งที่สอบ 200 คะแนน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน

 • ประกาศทางเว็บไซต์ www.PWA.co.th วันที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

อัตราเงินเดือน

พนักงาน

 • วุฒิ ป.ตรี 16,830 บาท เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา 300 บาท
 • วุฒิ เนติบัณฑิตไทย 17,830 บาท เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา 300 บาท

ลูกจ้างชั่วคราว

 • วุฒิ ปวส. 14,160 บาท 

รายละเอียดประกาศรับสมัครการประปาส่วนภูมิภาค 166 อัตรา

วุฒิและตำแหน่งที่เปิดสอบการประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค มีเขตพื้นที่บริการแบ่งออกเป็น 10 เขต ได้แก่

 1. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด และระยอง
 2. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา นครนายก ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และสิงห์บุรี
 3. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
 4. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต พังงา ระนอง และชุมพร
 5. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล ตรัง และพัทลุง
 6. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม
 7. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และสกลนคร
 8. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์
 9. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง และลำพูน
 10. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร และกำแพงเพชร
การประปาส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมิภาค

มีปัญหาสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม การประปาส่วนภูมิภาค

 • โทรเลย 02-551-8406
                02-551-8407
 • Call Center      1662

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends