รวม 20 เรื่อง นักเรียนทหารหญิงแห่งประเทศไทย

3111
รับราชการทหารหญิง
เนื้อหา ซ่อน

1.ประวัติทหารหญิง

ประวัติทหารหญิง มีจุดเริ่มต้นของการรับสตรีเข้ารับราชการในกองทัพนั้นมาจากในสมัย จอมพล ป.พิบูลย์สงคราม ตอนที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภัยพิบัติจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาติบ้านเมืองต้องการกำลังทหารมาช่วยในการป้องกันประเทศชาติ จอมพล ป.พิบูลย์สงคราม จึงมีดำริว่า “การขยายกำลังทหารอยู่ที่ต้องให้ชาติไทยทั้งชาติเป็นทหาร หมายความว่า คนไทยทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชาย จักต้องได้รับการอบรมให้เป็นนักรบที่สามารถเฉลียวฉลาดในวิทยาการ และเข้มแข็งพอ พร้อมที่จะสละชีพเพื่อชาติเสมอ และเรื่องการอบรมให้คนไทยเป็นนักรบที่สามารถทั้งชายหญิงนี้ เป็นนิสัยที่อยู่ในจิตใจแต่บรรพบุรุษแล้ว จนไทยเราได้จารึกเกียรติประวัติของบรรดาท่านวีรชนทั้งชายหญิงไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติ”

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงทำให้ จอมพล ป.พิบูลย์สงคราม ได้จัดตั้งกองทหารหญิงขึ้นมาเป็นครั้งแรก โดยได้มอบหน้าที่ในการฝึกสอนหลักสูตรและให้การศึกษาด้านต่างๆกับกรมยุทธศึกษาทหารบก ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการสมัครเข้าศึกษานั้นจะใช้หลักการเดียวกับนายร้อยสำรองทหารบก

2.จำนวนอัตราที่เปิดรับในแต่ละปี

จำนวนอัตราที่ประกาศเปิดรับทหารหญิง ในแต่ละปี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 • นายทหารสัญญาบัตร อัตราการเปิดรับไม่เท่ากันในแต่ละปี เฉลี่ย 50-200 ตำแหน่ง
 • นายทหารชั้นประทวน อัตราการเปิดรับไม่เท่ากันในแต่ละปี เฉลี่ย 200-800 ตำแหน่ง

3.คุณสมบัติทั่วไปสำหรับ นักเรียนทหารหญิง

คุณสมบัติทั่วไปสำหรับ นักเรียนทหารหญิง จะมีทั้งหมดดังนี้

 1. อายุไม่ตำกว่า 18 ปี ไม่เกิน 35 ปี (มีการปรับเปลี่ยนในบางตำแหน่ง)
 2. ส่วนสูงไม่ตำกว่า 150 เซนติเมตร (บางตำแหน่งอาจต้องการส่วนสูงมากกว่า 150 ซม.)
 3. คุณวุฒิการศึกษาตามที่ระบุ
 4. สัญชาติไทย
 5. อวัยวะ รูปร่าง ท่าทางและลักษณะร่ากายมีความเหมาะสม

4.การสมัครสอบ นักเรียนทหารหญิง

การสมัครสอบ นักเรียนทหารหญิง จะมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่ช่วงปลายปี ไปจนถึงต้นปี โดยจะมีการสอบในช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม

สามารถสมัครสอบเข้าได้ทางเว็บไซต์ หรือสมัครด้วยตนเองที่หน่วยราชการที่เปิดรับ ทั้งยังติดตามข้อมูลข่าวสารได้ตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้

5.การทดสอบภาควิชาการ ที่ใช้ในการสอบเข้าเป็น นักเรียนทหารหญิง

 • ภาควิชาการ (ในแต่ละตำแหน่งที่ทำการเปิดสอบอาจไม่เหมือนกัน)
  • วิชาความรู้ทั่วไป
  • วิชาสามัญ
  • วิชาแบบธรรมเนียมทหาร
  • วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ตามสาขาที่เปิดรับ)

6.การทดสอบ ภาคการสอบสัมภาษณ์และทดสอบร่างกาย ที่ใช้ในการสอบเข้าเป็น นักเรียนทหารหญิง

 • ภาคการสอบสัมภาษณ์และทดสอบร่างกาย
  • จะต้องมีการสอบสัมภาษณ์ ดูลักษณะท่าทาง การพูดการจา ไหวพริบ
  • ทดสอบร่างกาย วิ่ง ว่ายน้ำ ซิทอัพ ตามแต่ตำแหน่ง

7.การเข้าเป็น นักเรียนทหารหญิง ต้องเรียนจบระดับใดบ้าง?

การสมัครเข้าเป็น นักเรียนทหารหญิงนั้น ก็จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาในการใช้สมัคร โดยในแต่ละวุฒิการศึกษานั้น ก็มีความแตกต่างในเรื่องของรายละเอียดออกไป ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้

วุฒิการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

น้องๆ สามารถใช้วุฒิ ม.3 สมัครสอบบรรจุได้ในตำแหน่งที่เปิดรับ โดยสามารถทำการตรวจสอบรายละเอียด จากระเบียบการต่างๆ ของแต่ละเหล่าทัพ ได้ตามหน่วยงานราชการที่เปิดสอบ ไม่ว่าจะเป็น กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ เมื่อสอบได้ก็จะมีการอบรม และติดยศนายสิบ (จ่าตรี หรือจ่าอากาศตรี ขึ้นอยู่กับแต่ละเหล่าทัพ)

วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ (ปวช. ปวส.)

น้องๆ สามารถใช้วุฒิตามที่เรียนมาได้เลยในการสมัครสอบเข้าบรรจุ โดยสามารถทำการตรวจสอบรายละเอียดจากระเบียบการต่างๆ ของแต่ละเหล่าทัพ ซึ่งเป็นการสอบโดยตรงกับ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ เมื่อสอบได้ก็จะมีการอบรม และติดยศนายสิบ (จ่าตรี หรือจ่าอากาศตรี ขึ้นอยู่กับแต่ละเหล่าทัพ)

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

น้องๆ สามารถใช้วุฒิตามที่เรียนมาได้เลยในการสมัครสอบเข้าบรรจุ ซึ่งตำแหน่งที่เปิดรับอาจจะระบุคุณวุฒิการศึกษา ที่ทางหน่วยราชการต้องการ หรือในบางตำแหน่งอาจจะไม่ได้ระบุ โดยตรงกับกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ เมื่อสอบได้ก็จะมีการอบรม และติดยศร้อยตรี (เรือตรี หรือเรืออากาศตรี ขึ้นอยู่กับแต่ละเหล่าทัพ)

8.สิทธิต่างๆ ที่ได้รับจากการเป็น ทหารหญิง

 • บ้านพัก
 • ค่ารักษาพยาบาล ตนเอง ภรรยา บุตร บิดาและมารดา
 • เบิกค่าเล่าเรียนบุตร
 • เบิกค่าเช่าบ้าน
 • สมาชิก กบข.
 • ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์
 • ฯลฯ

9.เวลาที่เปิดรับ นักเรียนทหารหญิง

 1. สนามสอบบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการในกองทัพอากาศ (ช่วง มกราคม)
 2. สนามสอบพยาบาลเหล่าทัพ ( ช่วง มกราคม-มีนาคม)
 3. สนามสอบนายสิบกองหนุนเหล่าแพทย์ ( ช่วง กุมภาพันธ์)
 4. สนามสอบนายสิบกองหนุน เหล่าการเงิน ( ช่วง มีนาคม)
 5. สนามสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( ช่วง พฤษภาคม)
 6. สนามสอบบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการในกองทัพเรือ ( ช่วง กรกฎาคม-สิงหาคม) * เปิดรับครั้งเดียว
 7. สนามย่อยต่างๆ (ห้วงไม่แน่นอน) ** บางปีไม่เปิดสอบ

10.รายละเอียด สนามสอบของกองทัพอากาศ

(ห้วง ม.ค.)สนามสอบของกองทัพอากาศ จะทำการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเพียง ปีละ 1 ครั้ง โดยสนามสอบบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการในกองทัพอากาศ นั้นจะอยู่ในช่วงเดือน มกราคม

11.รายละเอียด สนามสอบพยาบาลเหล่าทัพ

สนามสอบตรงของพยาบาล จะเปิดรับสมัครสอบนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต เพียงเท่านั้น ซึ่งระบุคุณสมบัติคร่าวๆของการรับสมัครได้ ดังนี้

 • กองทัพบก (ทบ.) รับสตรีโสด อายุ 18 – 25 ปี
 • กองทัพเรือ (ทร.) รับสตรีโสด อายุ 17 – 20 ปี
 • กองทัพอากาศ (ทอ.) รับสตรีโสด อายุ 17 – 22 ปี
 • ตำรวจ (ตร.) รับ ช. และ ญ. อายุ 16-25 ปี

ส่วนในช่วงเวลาการเปิดรับสมัครสอบของสนามสอบพยาบาลเหล่าทัพนั้น จะอยู่ในช่วงเดือน มกราคา – มีนาคม

12.รายละเอียด สนามสอบนายสิบกองหนุนเหล่าแพทย์

สนามสอบนายสิบกองหนุนเหล่าแพทย์ เป็นอีกสนามสอบที่เปิดรับทั้งชายและหญิง เพื่อเข้าเรียนเป็นนักเรียนนายสิบ นักเรียนเหล่าแพทย์ โดยจะต้องมีคุณสมบัติคร่าวๆ ดังต่อไปนี้

 • อายุ 18-25 ปี
 • ความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
 • น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.
 • ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองเท่านั้น
 • สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกานียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ของเหล่าทัพหลักสูตร 1 ปี หรือหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจากสถานบันการศึกษาอื่น 1 ปี โดยจะต้องเป็นหลักสูตรที่ทางราชการรับรอง

13.รายละเอียด สนามสอบนายสิบกองหนุน เหล่าการเงิน

สนามสอบนายสิบกองหนุนเหล่าการเงิน เปิดรับสมัครสอบทั้งชายและหญิง โดยสามารถบอกถึงคุณสมบัติที่จำเป็นคร่าวๆได้ ดังนี้

 • เพศชาย – หญิง อายุระหว่าง 18 – 30 ปี
 • เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม.
 • เพศหญิงต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สายพณิชยกรรมทุกสาขา

14.รายละเอียด สนามสอบสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สนามสอบสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นสนามสอบที่อาจจะเปิดรับแค่บางปี ซึ่งเป็นอีกสนามสอบที่เปิดรับทั้งชายและหญิง โดยอาจเปิดรับทั้งนายทหารชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน และบางปีอาจเปิดรับเป็นพนักงานราชการแทนก็มี

15.รายละเอียด สนามสอบบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการในกองทัพเรือ

สนามสอบบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการในกองทัพเรือ เป็นสนามสอบที่หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้าง เพราะเป็นสนามสอบใหญ่ที่จัดขึ้นทุกๆปี และเปิดรับสมัครสอบทั้งชายและหญิงมาเข้าเป็นราชการ โดยจำเป็นต้องมีคุณสมบัติคร่าวๆ ดังนี้

 • ชาย-หญิง อายุ 18 – 35 ปี
 • วุฒิ ม.6 – ป.ตรี

16.รายละเอียด สนามสอบย่อยต่างๆ

สนามสอบย่อยต่างๆ ที่ทำการเปิดรับนั้นจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละปี บางปีก็อาจจะไม่เปิดสอบ ทั้งยังไม่สามารถคาดเดาช่วงเวลาที่เปิดรับได้ ขึ้นอยู่ที่ความต้องการของหน่วยงานต่างๆ

17.คำปฏิญาณของ นายทหารหญิง

คำปฏิญาณของ นายทหารหญิง มีดังนี้

ฉันจะพลีชีพให้สมกับเกียรติของทหาร คือ ตายในสนามรบ
ฉันจะเทิดทูนไว้ซึ่งเกียรติของชาติ คือ สงวนความเป็นดอกไม้งามของไทย
ฉันจะทูนเหนือหัวซึ่งเกียรติของทหารหญิง คือ แม่พิมพ์ที่ดี
คุณงามความดีที่จะยึดมั่นไว้ ให้หนักแน่นกว่าขุนเขา
ส่วนความเสียสละเพื่อชาติ จะให้เบากว่าปุยนุ่น

18.การเปิดสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบก ที่รับผู้หญิง ในปี 2563

ประกาศกองทัพบก โดย กรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ 2563

ตำแหน่งที่เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ เปิดสอบบรรจุ 94 อัตรา ในคุณวุฒิระดับปริญญาสาขา/ทาง ตามตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ(ในรายละเอียดเพิ่มเติม)

 • ระดับปริญญาตรี จํานวน 87 อัตรา
 • ระดับปริญญาโท/เอก จํานวน 7 อัตรา

ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ

 • บุคคลชาย-หญิง
 • ทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 (ผู้สําเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึง ชั้นปีที่ 5 หรือผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจําการโดยรับราชการจนครบกำหนด)
 • นายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก

โดยสามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต (ตลอด 24 ชั่วโมง) ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2562 ที่เว็บไซต์ http://www.radd-atc.com

19.การเปิดสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ที่รับผู้หญิง ในปี 2563

ประกาศจาก กองทัพอากาศ ซึ่งมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้างและพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพอากาศเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 908 อัตรา ประจำปี 2563 ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 90 อัตรา

 • ระดับปริญญาโท 3 อัตรา
 • ระดับปริญญาตรี 87 อัตรา

บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 818 อัตรา

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 13 อัตรา
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 438 อัตรา
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 367 อัตรา

โดยสามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต (ตลอด 24 ชั่วโมง) ที่เว็บไซต์ http://www.rtaf-recruit.com

20.ประโยชน์จากการเข้ารับราชการทหาร

ประโยชน์จากการเข้ารับราชการทหาร มีดังนี้

 • อาชีพมีความมั่นคง
 • เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 • เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
 • เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • บำเหน็จบำนาญ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 • เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 • สวัสดิการอื่นๆอีกมาก