สมัครจ่าอากาศ 2563 เปิดสอบจ่าอากาศ จำนวน 433 อัตรา สมัครสอบจ่าอากาศ

350
สมัครจ่าอากาศ 2563
สมัครจ่าอากาศ 2563

โรงเรียนจ่าอากาศ ประกาศรับสมัคร

เปิดสมัครสอบนักเรียนจ่าอากาศ 2563 จำนวน 433 อัตรา

เปิดสอบจ่าอากาศ จำนวน 433 อัตรา สมัครสอบจ่าอากาศ

สมัครจ่าอากาศ 2563 รับมาจาก

1.บุคคลพลเรือน(บุคคลภายนอก) 418 อัตรา

 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน./เทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ตำกว่า 2.00 (เรียนอยู่เทอมสุดท้ายได้)
 • อายุ 18 – 20 ปี (เกิด 1 ม.ค.2543 – 31 ธ.ค.2545)


2.ทหารกองหนุน (สังกัดกองทัพอากาศ เท่านั้น) 15 อัตรา

 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน./เทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ตำกว่า 2.00
 • อายุ 21 – 24 ปี (เกิด 1 ม.ค.2539 – 31 ธ.ค.2542)
 • ต้องมีระยะเวลาประจำการไม่น้อยกว่า 2 ปี
จ่าอากาศ
จ่าอากาศ

คุณสมบัติของผู้สมัครจ่าอากาศ 2563

 • เป็นชายโสด (นักเรียนจ่าอากาศ ไม่รับเพศหญิง)
 • บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า สำหรับบุคคลพลเรือน(บุคคลภายนอก)อายุ 18 – 20 ปี ส่วนทหารกองหนุน สังกัดกองทัพอากาศ อายุ 21 – 24 ปี
 • มีผลการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • ขนาดพิกัด ความสมบูรณ์ของร่างกาย ไม่เป็นโรค และความพิการตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

การสมัครสอบ จ่าอากาศ 2563

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
 • สมัครระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.2562 – 31 ม.ค.2563 ทางเว็บไซต์ www.atts.ac.th
 • ประกาศเวลาสอบ และห้องสอบวันที่ 14 ก.พ.2563
 • สอบพุธวันที่ 19 ก.พ.2563 เวลา 13.00-15.00 น.  มธ.ศูนย์รังสิต
จ่าอากาศ
จ่าอากาศ


สอบภาควิชาการ จ่าอากาศ 5 วิชา

 1. คณิตศาสตร์  200 คะแนน
 2. วิทยาศาสตร์ 200 คะแนน
 3. ภาษาอังกฤษ 175 คะแนน 
 4. ภาษาไทย และสังคม 125 คะแนน
 5. รวม 5 วิชา 700 คะแนน

ประกาศผลสอบภาควิชาการ จ่าอากาศ 2563

 • ไฟล์ประกาศผลสอบสอบ คลิกเลย >>> ประกาศผลสอบ จ่าอากาศ 2563
 • ประกาศผลสอบ ผู้สมัครที่สอบผ่านวิชาการล่วงหน้า ในวันที่ 3 มี.ค.2563 ทางเว็บไซต์
  www.atts.ac.th
 • SMS (พิมพ์ ” atts ” เว้นวรรค ” เลขประจำตัวผู้สมัคร ” ส่งข้อความไปที่หมายเลข
  ” 484 7604 “)
 • ประกาศผลสอบ ผู้สมัครที่สอบผ่านวิชาการอย่างเป็นทางการ เรียงตามหมายเลขผู้สมัคร
  ในวันที่ 5 มี.ค.2563 ณ โรงเรียนจ่าอากาศ

ทดสอบร่างกาย 5 สถานี ของจ่าอากาศ
สอบวันที่ 16-20 มี.ค.2563

 1. ดึงข้อราวเดี่ยว    20 คะแนน
 2. วิ่ง 1,000 เมตร  20 คะแนน 
 3. ลุกนั่ง 30 วินาที  20 คะแนน
 4. ดันพื้น 2 นาที     20 คะแนน
 5. ว่ายน้ำ 50 เมตร 20 คะแนน

ประกาศผลสอบ จ่าอากาศ รอบสุดท้าย

 • จะประกาศล่วงหน้า ในวันที่ 1 เม.ย.2563 ทางเว็บไซต์ www.atts.ac.th
 • SMS (พิมพ์ ” atts ” เว้นวรรค ” เลขประจำตัวผู้สมัคร ” ส่งข้อความไปที่หมายเลข
  ” 484 7604″ )
 • ประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 เม.ย.2563 ที่โรงเรียนจ่าอากาศ
  แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
จ่าอากาศ
จ่าอากาศ


สิทธิของการเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

 • ไม่ต้องเสียค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิตการศึกษา (เป็นนักเรียนทุนรัฐบาล ไม่เสียค่าเทอม ตลอด 2 ปี)
 • ได้รับจ่ายสิ่งของ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ตามที่ทางราชการกำหนด
 • ประกอบเลี้ยงอาหารทุกวัน วันละ 3 มื้อ
 • ได้รับเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือน ขณะเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
 • รับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลของรัฐ
 • นักเรียนจ่าอากาศ ชั้นปีที่ 1 ที่มีผลเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด มีสิทธิสอบแข่งขันขอรับทุนการศึกษา  เพื่อศึกษาในโรงเรียนเตรียทหาร (รร.ตท.) ในส่วนของกองทัพอากาศ และศึกษาต่อโรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช (รร.นกร.)
จ่าอากาศ
จ่าอากาศ

สิทธิประโยชน์ของจ่าอากาศ (เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว)

 • ได้รับวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรที่สำเร็จ
 • แต่งตั้งยศเป็น ” จ่าอากาศตรี ” (จ.ต.)
 • บรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
 • รับเงินเดือน ตามอัตราที่ทางราชการกำหนด
 • มีสิทธิสอบเลื่อนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามความต้องการบรรจุกำลังพลในแต่ละปี เมื่อคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ทางราชการกำหนด
 • ขอบคุณภาพจากเพจประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจ่าอากาศ
จ่าอากาศ
จ่าอากาศ


ประกาศสอบ จ่าอากาศ 2563

ตารางกำหนดการปฏิบัติต่างๆ ในการสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

กรณี อ่านประกาศสอบ แล้วมีข้อสงสัย

 • โทร. 02 534 3711
 • โทร. 02 534 3762
 • โทร. 02 534 3763
 • โทร. 02 534 5266
 • ในวันและเวลาราชการ

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends