สมัครจ่าอากาศ เปิดสอบ จ่าอากาศ 2561 จำนวน 393 อัตรา สมัครสอบจ่าอากาศ

1553
สมัครจ่าอากาศ 2563
สมัครจ่าอากาศ 2563

-2131Days -6Hours -37Minutes -59Seconds

โรงเรียน จ่าอากาศ  สมัครจ่าอากาศ เปิดสอบ 2561 จำนวน 393 อัตรา สมัครสอบจ่าอากาศ

จ่าอากาศ
จ่าอากาศ

1.บุคคลพลเรือน(บุคคลภายนอก) 325 อัตรา

 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน./เทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ตำกว่า 2.00
 • อายุ 18 – 20 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2541 ถึงปี พ.ศ. 2543 เท่านั้น)

2.บุคคลพลเรือน(บุคคลภายนอก) 50 อัตรา

 • วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
 • อายุ 18 – 20 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2541 ถึงปี พ.ศ. 2543 เท่านั้น)

3.ทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ(เท่านั้น) 18 อัตรา

 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน./เทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ตำกว่า 2.00
 • อายุไม่เกิน 24 ปี (เกิดไม่เกินปี พ.ศ. 2537)
จ่าอากาศ
จ่าอากาศ

คุณสมบัติของผู้สมัครจ่าอากาศ

 • เป็นชายโสด
 • บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า บุคคลพลเรือน(บุคคลภายนอก)อายุ 18 – 20 ปี ทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ อายุไม่เกิน 24 ปี
 • มีผลการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • ขนาดพิกัด ความสมบูรณ์ของร่างกาย ไม่เป็นโรค และความพิการตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

การสมัครสอบ

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
 • สมัครระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.2560 – 31 ม.ค.2561 ทางเว็บไซต์ www.atts.ac.th
จ่าอากาศ
จ่าอากาศ

สอบภาควิชาการ 5 วิชา

 • วิทยาศาสตร์ 200 คะแนน
 • คณิตศาสตร์ 200 คะแนน
 • ภาษาอังกฤษ 175 คะแนน
 • ภาษาไทย และสังคม 125 คะแนน
 • รวม 5 วิชา 700 คะแนน

ทดสอบร่างกาย 5 สถานี

 • วิ่ง 1,000 เมตร 
 • ว่ายน้ำ 50 เมตร
 • ลุกนั่ง 30 วินาที 
 • ยืนกระโดดไกล 
 • ดึงข้อ 
จ่าอากาศ
จ่าอากาศ

สิทธิของการเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

 • ไม่ต้องเสียค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิตการศึกษา (เป็นนักเรียนทุนรัฐบาล ไม่เสียค่าเทอม ตลอด 2 ปี)
 • ได้รับจ่ายสิ่งของ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ตามที่ทางราชการกำหนด
 • ประกอบเลี้ยงอาหารทุกวัน วันละ 3 มื้อ
 • ได้รับเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือน ขณะเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
 • ได้รับสิทธิในการคัดเลือก เป็นนักเรียนทุนเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ ตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพอากาศกำหนด
 • รับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลของรัฐ
จ่าอากาศ
จ่าอากาศ

สิทธิประโยชน์ของจ่าอากาศ (เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว)

 • ได้รับวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรที่สำเร็จ
 • แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี
 • บรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
 • รับเงินเดือน ตามอัตราที่ทางราชการกำหนด
 • มีสิทธิสอบเลื่อนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามความต้องการบรรจุกำลังพลในแต่ละปี เมื่อคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ทางราชการกำหนด
 • ขอบคุณภาพจากเพจประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจ่าอากาศ
จ่าอากาศ
จ่าอากาศ

มีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติและการรับสมัคร โทร 0-2534-5266 หรือ 0-2534-3762-3

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends