เปิดสอบนักเรียนจ่าอากาศ 2562 จำนวน 443 อัตรา

2810
จ่าอากาศ

ประกาศรับสมัคร โรงเรียนจ่าอากาศ

เปิดสอบนักเรียนจ่าอากาศ 2562 จำนวน 443 อัตรา

จ่าอากาศ 2562
จ่าอากาศ 2562

จ่าอากาศ 2562 รับมาจาก

1. บุคคลพลเรือน(บุคคลภายนอก) 425 อัตรา

 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน./เทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ตำกว่า 2.00 (เรียนอยู่เทอมสุดท้ายได้)
 • อายุ 18 – 20 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2542 ถึงปี พ.ศ. 2544 เท่านั้น)


2. ทหารกองหนุน (สังกัดกองทัพอากาศ เท่านั้น) 18 อัตรา

 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน./เทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ตำกว่า 2.00
 • อายุไม่เกิน 24 ปี (เกิดไม่เกินปี พ.ศ. 2538)
จ่าอากาศ
จ่าอากาศ

คุณสมบัติของผู้สมัครจ่าอากาศ 2562

 • เป็นชายโสด (นักเรียนจ่าอากาศ ไม่รับเพศหญิง)
 • บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า บุคคลพลเรือน(บุคคลภายนอก)อายุ 18 – 20 ปี ทหารกองหนุน สังกัดกองทัพอากาศ อายุไม่เกิน 24 ปี
 • มีผลการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • ขนาดพิกัด ความสมบูรณ์ของร่างกาย ไม่เป็นโรค และความพิการตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

การสมัครสอบ จ่าอากาศ 2562

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
 • สมัครระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.2561 – 31 ม.ค.2562 ทางเว็บไซต์ www.atts.ac.th
 • สอบพุธวันที่ 20 ก.พ.2562 เวลา 13.30-15.00 น.
จ่าอากาศ
จ่าอากาศ


สอบภาควิชาการ จ่าอากาศ 5 วิชา

 • คณิตศาสตร์  200 คะแนน
 • วิทยาศาสตร์ 200 คะแนน
 • ภาษาอังกฤษ 175 คะแนน (ต้องได้ไม่น้อยกว่า 30% คือ 52.5 คะแนน)
 • ภาษาไทย และสังคม 125 คะแนน
 • รวม 5 วิชา 700 คะแนน

ประกาศผลสอบภาควิชาการ จ่าอากาศ 2562

 • ไฟล์ประกาศผลสอบสอบ คลิกเลย >>> ประกาศผลสอบ จ่าอากาศ 2562
 • ประกาศผลสอบ ผู้สมัครที่สอบผ่านวิชาการล่วงหน้า ในวันที่ 11 มี.ค.2562 ทางเว็บไซต์
  http://www.atts.ac.th
 • SMS (พิมพ์ “atts”เว้นวรรค“เลขประจำตัวผู้สมัคร” ส่งข้อความไปที่หมายเลข
  “4847604”)
 • ประกาศผลสอบ ผู้สมัครที่สอบผ่านวิชาการอย่างเป็นทางการ เรียงตามหมายเลขผู้สมัคร
  ในวันที่ 14 มี.ค.2562 ณ โรงเรียนจ่าอากาศ

ทดสอบร่างกาย 5 สถานี ของจ่าอากาศ
สอบวันที่ 18-22 มี.ค.2562

 1. ดึงข้อราวเดี่ยว    20 คะแนน
 2. วิ่ง 1,000 เมตร  20 คะแนน 
 3. ลุกนั่ง 30 วินาที  20 คะแนน
 4. ดันพื้น 2 นาที     20 คะแนน
 5. ว่ายน้ำ 50 เมตร 20 คะแนน

ประกาศผลสอบ จ่าอากาศ รอบสุดท้าย

 • จะประกาศล่วงหน้า ในวันที่ 5 เม.ย.2562 ทางเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th
 • SMS (พิมพ์ “atts”เว้นวรรค “เลขประจ าตัวผู้สมัคร” ส่งข้อความไปที่หมายเลข
  “4847604”)
 • ประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 เม.ย.2562 ที่โรงเรียนจ่าอากาศ
  แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
จ่าอากาศ
จ่าอากาศ


สิทธิของการเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

 • ไม่ต้องเสียค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิตการศึกษา (เป็นนักเรียนทุนรัฐบาล ไม่เสียค่าเทอม ตลอด 2 ปี)
 • ได้รับจ่ายสิ่งของ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ตามที่ทางราชการกำหนด
 • ประกอบเลี้ยงอาหารทุกวัน วันละ 3 มื้อ
 • ได้รับเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือน ขณะเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
 • รับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลของรัฐ
 • นักเรียนจ่าอากาศ ชั้นปีที่ 1 ที่มีผลเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด มีสิทธิสอบแข่งขันขอรับทุนการศึกษา  เพื่อศึกษาในโรงเรียนเตรียทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ และศึกษาต่อโรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช 
จ่าอากาศ
จ่าอากาศ

สิทธิประโยชน์ของจ่าอากาศ (เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว)

 • ได้รับวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรที่สำเร็จ
 • แต่งตั้งยศเป็น ” จ่าอากาศตรี ” (จ.ต.)
 • บรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
 • รับเงินเดือน ตามอัตราที่ทางราชการกำหนด
 • มีสิทธิสอบเลื่อนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามความต้องการบรรจุกำลังพลในแต่ละปี เมื่อคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ทางราชการกำหนด
 • ขอบคุณภาพจากเพจประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจ่าอากาศ
จ่าอากาศ
จ่าอากาศ


ประกาศสอบ จ่าอากาศ 2562

กรณี อ่านประกาศสอบ แล้วมีข้อสงสัย

 • โทร. 0 2534 3742
 • โทร. 0 2534 3763
 • โทร. 0 2534 5266
 • มือถือ 061 872 6451

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends