หน้าแรก สมัครสอบนายสิบตำรวจปราบปราม สมัครสอบนายสิบตำรวจ นครบาล (บช.น.)

สมัครสอบนายสิบตำรวจ นครบาล (บช.น.)

นายสิบตำรวจ นครบาล (บช.น.)
นายสิบตำรวจนครบาล มีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย มีพืนที่รับผิดชอบในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งพื้นที่การรับผิดชอบเป็น 9 ส่วน กองบัญชาการตำรวจนครบาล 1 – 9

นายสิบตำรวจ ปราบปราม

นายสิบตำรวจ สายปราบปราม 2563

สมัครทางอินเทอร์เน็ต 16-22 พ.ย. 63www.PoliceAdmission.orgสอบวันอาทิตย์ที่ 13 ธ.ค. 63 เวลา 13.30 - 16.30 น. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 21 ธ.ค. 63
ภาพหนังสือคณิต อังกฤษ

[ หมดแล้ว ] หนังสือคณิต-อังกฤษ ที่ทำให้สอบติดตำรวจปีนี้ !!

หนังสือคณิต และอังกฤษ ที่จะทำให้สอบติดตำรวจในปีนี้ เจ็บปวดมากแค่ไหน? กับหนังสือที่อ่านไป ก็สอบไม่ติด จะลงติวก็แพงเหลือเกิน เดินทางก็เหนื่อย

ประกาศสอบตำรวจ

เรื่องเด่น