ข้อมูลที่ควรู้เกี่ยวกับ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

1894
ข้อมูลที่ควรู้เกี่ยวกับ-โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
ข้อมูลที่ควรู้เกี่ยวกับ-โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ เป็น สถานศึกษามีหน้าที่ผลิตนายทหารประทวนชั้นจ่าที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพในด้านทหารเรือให้กับกองทัพเรือไทย โดยตัวโรงเรียนชุมพลทหารเรือจะมีข้อมูลน่าสนใจอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย

ประวัติย่อของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ

เริ่มแรกที่จะถูกเรียกว่าโรงเรียนชุมพลทหารเรือนั้นเริ่มต้นมีชื่อเรียกว่า กองโรงเรียนจ่าสำรอง ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ โดยจะถือว่าวันที่ 29 เม.ย.2432 นี้ เป็นวันก่อตั้ง รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. ขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะมีที่ตั้งอยู่ที่ป้อมเสือซ่อนเล็บใน จ.สมุทรปราการ มีผู้บังคับการโรงเรียนท่านแรก ชื่อ นาวาโทหลวงสวัสดิ์นาวาวิก

ต่อมาทางกองทัพเรือได้มีคำสั่งให้ย้ายสับเปลี่ยนกองโรงเรียนชุมพลทหารเรือ จากที่ตั้งอยู่ในจ.สมุทรปราการให้มาตั้งอยู่ที่โรงเรียนนายเรือเกล็ดแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และยังให้ย้ายโรงเรียนนายเรือไปตั้งที่กองโรงเรียนชุมพลทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการแทนในวันที่ 30 ม.ค.2495 โดยมีเหตุผลว่าเพื่อให้เกิดความเหมาะสมแก่การศึกษาของนักเรียนนายเรือยิ่งขึ้น ดังนั้นบริเวณเกล็ดแก้ว จึงเป็นที่ตั้งของ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและขึ้นตรงอยู่ในความบังคับบัญชาของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.) มาจนถึงปัจจุบัน

ภารกิจ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ

 • ภารกิจ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ คือการเป็นสถานที่ฝึกหัดศึกษา ผลิดข้าราชการชั้นประทวน เพื่อรับราชการในกองทัพเรือ ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ให้แก่กองทัพ โดยตัวโรงเรียนจะมีหน้าที่ดำเนินการฝึกหัดศึกษา และอบรมนักเรียนให้ความรู้ความสามารถในวิชาการทหารเรือ และวิชาการอื่นๆ เพื่อเป็นนายทหารประทวนชั้นจ่า
 • วิสัยทัศน์ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ คือการเป็นผู้นำด้านวิชาชีพทหารเรือ และเป็นเลิศด้านบริหารการศึกษา
 • พันธกิจ มีทั้งหมด 4 ส่วนด้วยกัน ได้แก่
  • ผลิตนายทหารประทวนชั้นจ่า
  • พัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
  • สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และก้าวทันเทคโนโลยี
  • พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพ

สัญลักษณ์ที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือใช้

สัญลักษณ์โรงเรียนชุมพลทหารเรือ จะมีรูปลักษณ์เป็น สมอไขว้กัดน โดยสอดวงจักรหมุนซ้าย เบื้องล่างมีแถบปลายแฉกสะบัดขึ้นทั้งสอง ข้าง โดยตรงกลางแถบจะมีคำว่า “โรงเรียนชุมพลทหารเรือ”

สิทธิ์ในช่วงเวลาการศึกษาอยู่ในโรงเรียนชุมพลทหารเรือ และหลังจบการศึกออกไปแล้ว

 • สิทธิ์ช่วงเวลาการศึกษาอยู่ในโรงเรียนชุมพลทหารเรือ จะมีดังต่อไปนี้
  • นักเรียนจ่าทหารเรือทุกคนที่ศึกษาอยู่ จะได้รับเงินเดือนระหว่างการศึกษา
  • กองทัพเรือจะออกค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา รวมไปถึงอาหารและเครื่องแต่งกายทั้งหมด
  • นักเรียนจ่าทหารเรือ ที่มีผลการเรียนโดดเด่น จะมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศได้
  • มีทุนการศึกษาสำหรับสนับสนุนผู้ที่เรียนดี และมีความประพฤติดี เพื่อให้เข้ารับการศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรือ
  • นักเรียนจ่าทหารเรือผู้มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดีจะได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชั้น หรือที่เรียกว่านักเรียนบังคับบัญชา
 • สิทธิ์เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ จะมีดังต่อไปนี้
  • จะได้รับการแต่งตั้งประดับยศเป็นจ่าตรี และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองทัพเรือทันที
  • เมื่อเป็นนายทหารประทวนแล้วนั้น ยังมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมตามขีดความสามารถของตัวผู้ต้องการในสาขาอาชีพอื่นๆ ทั้งยังมีสิทธิ์สอบคัดเลือกไปรับเรือในต่างประเทศอีกด้วย
  • นายทหารชั้นประทวนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนั้นจะสามารถสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรได้ ทั้งยังสามารถสอบปรับเทียบคุณวุฒิเป็นนายทหารสัญญาบัตรปริญญาได้ตามตำแหน่งที่กองทัพเรือมีความต้องการ

ติดต่อ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ได้ที่

 • ที่ตั้ง 51 หมู่ 5 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20251
 • e-mail : [email protected]
 • หมายเลขติดต่อ 0-2418-0320 ต่อ 66052 (สน.สารสนเทศฯ)