เปิดสอบ จ่าทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ / สมัครจ่าทหารเรือ 2563

3688
เปิดสอบ จ่าทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ / สมัครจ่าทหารเรือ 2563
เปิดสอบ จ่าทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ / สมัครจ่าทหารเรือ 2563

เปิดสอบจ่าทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ / สมัครจ่าทหารเรือ 2563

เปิดสอบ จ่าทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ / สมัครจ่าทหารเรือ 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ


รับสมัคจ่าทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ / สมัครจ่าทหารเรือ หญิง/ชาย

 1. บุคคลพลเรือน (บุคคลทั่วไป)
 2. ทหารกองประจำการ
 3. อาสาสมัครทหารพราน
 4. ทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ
จ่าทหารเรือ
จ่าทหารเรือ

1. คุณสมบัติ

1.1 บุคคลพลเรือน ชายโสด อายุ 18 – 20 ปี (ผู้ที่เกิด 1 มกราคม พ.ศ.2543 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2545)

1.2 ทหารกองประจำการสังกัดกองทัพเรือ(เป็นทหารเกณฑ์ของกองทัพเรือเท่านั้น) และต้องปลดทหารภายใน 1 พฤษภาคม 2563 อายุ 21 – 24 ปี (ผู้ที่เกิด 1 มกราคม พ.ศ.2537 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2540)

1.3 อาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพเรือเท่านั้น อายุ 21 – 24 ปี (ผู้ที่เกิด 1 มกราคม พ.ศ.2539 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2542)

1.4 ทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือเท่านั้น(ปลดทหารแล้ว) อายุ 21 – 24 ปี (ผู้ที่เกิด 1 มกราคม พ.ศ.2539 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2542)

จ่าทหารเรือ /
จ่าทหารเรือ

2. วุฒิ

2.1 ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า
2.2 กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า

3. มีสัญชาติไทย

3.1 บิดาและมารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
3.2 หากมารดาไม่มีสัญชาติไทย บิดาต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตรเท่านั้น จึงจะสมัครได้
3.3 หากบิดาไม่มีสัญชาติไทย ไม่สามารถสมัครได้

จ่าทหารเรือ 3
จ่าทหารเรือ

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา ม.6 หรือกำลังศึกษาอยู่ ม.6 หรือสำเร็จการศึกษา ปวช. หรือกำลังศึกษาอยู่ ปวช. ชั้นปีที่ 3 หรือใบสำเร็จการศึกษาของ กศน. หรือเทียบเท่า
 3. สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี)
 4. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา แต่งเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา หรือเครื่องแบบทหารเท่านั้น และต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน

การรับสมัครสอบ
สมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th 

จ่าทหารเรือ 4
จ่าทหารเรือ

สอบวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

4 วิชาที่ใช้สอบ

4.1 คณิตศาสตร์

4.2 ภาษาอังกฤษ

4.3 ภาษาไทย

4.4 วิทยาศาสตร์

ประกาศสอบ ไม่แจ้งว่ารับกี่อัตรา และข้อสอบมีจำนวนกี่ข้อ กี่คะแนน

จ่าทหารเรือ 5
จ่าทหารเรือ

สามารถสมัครสอบตำรวจน้ำได้ คือ สมัครสอบในครั้งนี้ เลือกตำรวจน้ำ เรียนโรงชุมพลทหารเรือ 2 ปี จบมารับราชการสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อายุไม่เกิน 24 ปี สามารถสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(นตท.) ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) ได้ (รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง)

 • รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกเลย www.navedu.navy.mi.th
สิทธิ์ระหว่างเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ

สิทธิ์ระหว่างเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ

 • กองทัพเรือออกค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา อาหาร เครื่องแต่งกาย ให้ทั้งหมด
 • รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 96 บาท (เป็นค่าอาหาร)
 • เรียนชั้นปีที่ 1 ได้เงินเดือนๆ ละ 3,070 บาท
 • เรียนชั้นปีที่ 2 ได้เงินเดือนๆ ละ 3,270 บาท
 • นักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการศึกษาดี จะได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพเรือ เพื่อศึกษาต่อโรงเรียนนายเรือ
สิทธิ์เมื่อจบจ่าทหารเรือ

สิทธิ์เมื่อจบจ่าทหารเรือ

 • บรรจุเป็นข้าราชการกองทัพเรือ
 • ติดยศ ” จ่าตรี “
 • รับเงินเดือนๆ ละ 10,760 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวอีก 2,000 บาท 
 • สิทธิ์ต่างๆ ตามที่ราชการกำหนด เช่น ค่ารักษาพยาบาลของตนเอง บิดา มารดา บุตร ค่าศึกษาบุตร
 • ผู้บรรจุปฏิหน้าที่บนเรือหลวง มีเงินเพิ่มประจำตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษสำหรับทหารหน่วยเรือ (พ.น.ร.) เพิ่มอีกเดือนละ 2,700 บาท 
เปิดสอบ จ่าทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ / สมัครจ่าทหารเรือ 2563 2
 • กรณีมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  • กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
  • 02-475-3616
  • 02-475-3629
  • 02-475-3663
  • 02-475-3654
  • ในวันและเวลาราชการ
เปิดสอบ จ่าทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ / สมัครจ่าทหารเรือ 2563 3

ขอบคุณภาพ จากเว็บไซต์และเพจโรงเรียนชุมพลทหารเรือ

ประกาศผลสอบภาควิชาการ นักเรียนจ่าทหารเรือ 2563
ผลการสอบภาควิชาการ ในการสอบคิดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
ผู้ที่สอบผ่านเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ 1
ผู้ที่สอบผ่านเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ 2
ผู้ที่สอบผ่านเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ 3
ผู้ที่สอบผ่านเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ 4
ผู้ที่สอบผ่านเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ 5
ผู้ที่สอบผ่านเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ 6
ผู้ที่สอบผ่านเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ 7
ผู้ที่สอบผ่านเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ 8
ผู้ที่สอบผ่านเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ 9

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends