เปิดสอบ จ่าทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 2562 /สมัครจ่าทหารเรือ/สอบจ่าทหารเรือ

2171
นักเรียนจ่าทหารเรือ 2562
นักเรียนจ่าทหารเรือ 2562

เปิดสอบ จ่าทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 2562 /สมัครจ่าทหารเรือ/สอบจ่าทหารเรือ

จ่าทหารเรือ 2562
จ่าทหารเรือ 2562

รับสมัคร จ่าทหารเรือ 2562 

 • บุคคลพลเรือน
 • ทหารกองประจำการ (พลทหาร ทหารเกณฑ์) สังกัดกองทัพเรือ
 • ทหารกองหนุน สังกัดกองทัพเรือ (เท่านั้น)
จ่าทหารเรือ
จ่าทหารเรือ

1. คุณสมบัติ

1.1 บุคคลพลเรือน ชายโสด อายุ 18 – 20 ปี (ผู้ที่เกิด 1 มกราคม พ.ศ.2542 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2544)

1.2 ทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพเรือ(เป็นทหารเกณฑ์ของกองทัพเรือเท่านั้น) และต้องปลดทหารภายใน 1 พฤษภาคม 2562 อายุ 21 – 24 ปี (ผู้ที่เกิด 1 มกราคม พ.ศ.2538 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2541)

1.3 ทหารกองหนุน สังกัดกองทัพเรือเท่านั้น(ปลดทหารแล้ว) ที่มีอายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกินก่อน พ.ศ.2538 )

จ่าทหารเรือ
จ่าทหารเรือ


2.วุฒิ

2.1 ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า

2.2 กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า

3.มีสัญชาติไทย

3.1 มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด

3.2 หากมารดาไม่มีสัญชาติไทย บิดาต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตรเท่านั้น (ทั้งในและนอกราชการ) จึงจะสมัครได้

3.3 เป็นบุตรของคนไทยพลัดถิ่น ตาม พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508 โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

3.4 หากบิดาไม่มีสัญชาติไทย ไม่สามารถสมัครได้

จ่าทหารเรือ
จ่าทหารเรือ

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา ม.6 หรือกำลังศึกษาอยู่ ม.6 หรือสำเร็จการศึกษา ปวช. หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 หรือใบสำเร็จการศึกษาของ กศน. หรือเทียบเท่า
 3. สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี)
 4. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา และถ่ายไม่เกิน 3 เดือน

การรับสมัครสอบจ่าทหารเรือ 2562

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
 • ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2561 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันสุดท้าย ถึงแค่เวลา 15.00 น.)
 • สมัครที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th 
 • พิมพ์ใบสมัครสอบ ได้วันที่ 22 ก.พ.2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
 • ขอบคุณภาพ จากเว็บไซต์โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
จ่าทหารเรือ
จ่าทหารเรือ

สอบวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 

 • สอบที่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

4 วิชาที่ใช้สอบ

 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย
 • วิทยาศาสตร์
 • ประกาศสอบ ไม่แจ้งว่ารับกี่อัตรา และข้อสอบมีจำนวนกี่ข้อ กี่คะแนน
จ่าทหารเรือ
จ่าทหารเรือ

สิทธิ์ระหว่างเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ

 • กองทัพเรือออกค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา อาหาร เครื่องแต่งกาย ให้ทั้งหมด
 • รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 96 บาท (เป็นค่าอาหาร)
 • เรียนชั้นปีที่ 1 ได้เงินเดือนๆ ละ 3,070 บาท
 • เรียนชั้นปีที่ 2 ได้เงินเดือนๆ ละ 3,270 บาท
 • นักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการศึกษาดี จะได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพเรือ เพื่อศึกษาต่อโรงเรียนนายเรือ

สิทธิ์เมื่อจบจ่าทหารเรือ

 • บรรจุเป็นข้าราชการกองทัพเรือ
 • ติดยศ ” จ่าตรี “
 • รับเงินเดือนๆ ละ 10,760 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวอีก 2,000 บาท 
 • สิทธิ์ต่างๆ ตามที่ราชการกำหนด เช่น ค่ารักษาพยาบาลของตนเอง บิดา มารดา บุตร ค่าศึกษาบุตร
 • ผู้บรรจุปฏิหน้าที่บนเรือหลวง มีเงินเพิ่มประจำตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษสำหรับทหารหน่วยเรือ (พ.น.ร.) เพิ่มอีกเดือนละ 2,700 บาท

ตำรวจน้ำ สมัครสอบจ่าทหารเรือ คือ สมัครสอบในครั้งนี้ เลือกตำรวจน้ำ เรียนโรงชุมพลทหารเรือ 2 ปี จบมารับราชการสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถสอบเลื่อนขั้นเป็น ตำรวจสัญญาบัตร(นายร้อย) ได้

ประกาศสอบจ่าทหารเรือ 2562

อ่านประกาศแล้ว มีข้อสงสัย

 • โทร. 02 889 3122
 • โทร. 02 475 3629
 • โทร. 02 475 3631
 • โทร. 02 475 3663 – 4

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends