เปิดสอบ จ่าทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 2561 /สมัครจ่าทหารเรือ/สอบจ่าทหารเรือ

785
จ่าทหารเรือ

เปิดสอบ จ่าทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 2561 /สมัครจ่าทหารเรือ/สอบจ่าทหารเรือ

จ่าทหารเรือ
จ่าทหารเรือ

รับสมัคร

 • บุคคลพลเรือน
 • ทหารกองประจำการสังกัดกองทัพเรือ
 • ทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ
จ่าทหารเรือ
จ่าทหารเรือ

1. คุณสมบัติ
1.1 บุคคลพลเรือน ชายโสด อายุ 18 – 20 ปี (ผู้ที่เกิด 1 มกราคม พ.ศ.2541 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2543)

1.2 ทหารกองประจำการสังกัดกองทัพเรือ(เป็นทหารเกณฑ์ของกองทัพเรือเท่านั้น) และต้องปลดทหารภายใน 1 พฤษภาคม 2561 อายุ 21 – 24 ปี (ผู้ที่เกิด 1 มกราคม พ.ศ.2537 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2540)

1.3 ทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือเท่านั้น(ปลดทหารแล้ว) อายุ 21 – 24 ปี (ผู้ที่เกิด 1 มกราคม พ.ศ.2537 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2540)

จ่าทหารเรือ
จ่าทหารเรือ

2. วุฒิ
2.1 ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า
2.2 กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า

3. มีสัญชาติไทย
3.1 บิดาและมารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
3.2 หากมารดาไม่มีสัญชาติไทย บิดาต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตรเท่านั้น จึงจะสมัครได้
3.3 หากบิดาไม่มีสัญชาติไทย ไม่สามารถสมัครได้

จ่าทหารเรือ
จ่าทหารเรือ

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา ม.6 หรือกำลังศึกษาอยู่ ม.6 หรือสำเร็จการศึกษา ปวช. หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 หรือใบสำเร็จการศึกษาของ กศน. หรือเทียบเท่า
 3. สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี)
 4. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา และถ่ายไม่เกิน 3 เดือน

การรับสมัครสอบ

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th 
 • ขอบคุณภาพ จากเว็บไซต์โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
จ่าทหารเรือ
จ่าทหารเรือ

สอบวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 

 • ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

4 วิชาที่ใช้สอบ

 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย
 • วิทยาศาสตร์
จ่าทหารเรือ
จ่าทหารเรือ

สามารถสมัครสอบตำรวจน้ำได้ คือ สมัครสอบในครั้งนี้ เลือกตำรวจน้ำ เรียนโรงชุมพลทหารเรือ 2 ปี จบมารับราชการสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อายุไม่เกิน 25 ปี สามารถสอบเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ(นรต.) ได้

 • รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกอ่าน ระเบียบการออนไลน์
 • ต้องการสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ คลิกเลย สมัครสอบออนไลน์ 

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends