iTest ข้อสอบทหารอากาศ ชุดที่ 3

2307
itest-ทหารอากาศ-ชุดที่-3

iTest ทหารอากาศ ข้อสอบเสมือนจริง ชุดที่ 3

ข้อสอบเสมือนจริง ออกแบบมาเพื่อให้น้องสอบติดในปีนี้!!
วิชาพื้นฐานที่ใช้สอบ Update ล่าสุด 2561

 

1. ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณและเหตุผล

1.1 การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น

1.2 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ

1.3 การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูล

1.4 ความสามารถทางด้านเหตุผล

1.5 ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยง

1.6 การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล

 

2. ภาษาไทย

2.1 ความเข้าใจและการใช้ภาษา

 

3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3.1 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

 

4. คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

4.1 การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows

4.2 การใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน

4.3 การเชื่อมต่อเครือข่าย และข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต

 

วิธีการดาวน์โหลด iTest (ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จำกัดเวลาดาวน์โหลด)

 1. คลิกที่ลิ้งค์ด้านล่าง
 2. กรณีโหลดไม่ได้ ให้เปิดใน Google Chrome หรือเปิดในคอมพิวเตอร์
 3. ปล่อยโหลด 72 ชม. และจะลบลิ้งค์ทิ้ง

 ข้อสอบ iTest ทหารอากาศ ชุดที่ 3

เฉลย ข้อสอบ iTest ทหารอากาศ ชุดที่ 3


 

วิธีการทำ iTest ทหารอากาศ

 1. Print ข้อสอบออกมาทำ หรือเปิดผ่านหน้าจอมือถือ/คอมพิวเตอร์
 2. ทำในข้อสอบ ทดเลขในข้อสอบ (วันสอบจริง ไม่มีกระดาษทด)
 3. ข้อสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนวิชาพื้นฐาน และส่วนวิชาเฉพาะ iTest นี้เป็นส่วนวิชาพื้นฐาน ส่วนวิชาเฉพาะจะเป็นสายที่น้องเลือกสอบ
 4. เมื่อหมดเวลา ให้หยุดทำ และตรวจคำตอบกับเฉลยละเอียด
 5. ตรวจคำตอบ ดูว่าแต่ละวิชาได้กี่คะแนน ได้กี่ % และคะแนนรวมเป็นอย่างไร เก็บไว้วิเคราะห์คะแนนตนเอง เพื่อวางแผนในการอ่านหนังสือต่อไป

 

iTest นี้เหมาะกับ

 • ทหารอากาศ ชั้นสัญญาบัตร (วุฒิ ป.ตรี/ป.โท)
 • ทหารอากาศ ชั้นประทวน/ต่ำกว่าสัญญาบัตร (วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.)

 

iTest นี้ไม่หมาะกับใคร

 • ผู้ที่จะสอบเข้าโรงเรียนจ่าอากาศ

 

อ่านประกาศรับสมัครทหารอากาศหญิง/ชาย จำนวน 417 อัตรา

วิธีการสมัครทหารอากาศ Step by step

 

***หมายเหตุ

 • ปีนี้ทหารอากาศ มีการปรับโครงสร้างข้อสอบ
 • iTest ด้านบนเป็นแนวของปีก่อน ทางพี่เดี่ยว อยู่ระหว่างจัดทำและปรับเปลี่ยนแนวข้อสอบในชุดต่อๆ ไปครับ 

 

ทหารอากาศ iTest ข้อสอบเสมือนจริง

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends