iTest ข้อสอบทหารอากาศ ชุดที่ 10

2269
itest-ข้อสอบ-ทหารอากาศ-61-ชุดที่-10

iTest ทหารอากาศ ข้อสอบเสมือนจริง ชุดที่ 10

ข้อสอบเสมือนจริง ออกแบบมาเพื่อให้น้องสอบติดในปีนี้!!
วิชาพื้นฐานที่ใช้สอบ Update ล่าสุด 2561

1. คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
1.1 เซต
1.2 ลำดับและอนุกรม
1.3 ความน่าจะเป็น
1.4 ตรรกศาสตร์
1.5 ระบบจำนวนจริง
1.6 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
1.7 เรขาคณิตวิเคราะห์

2. ภาษาไทย
หลักภาษาและการใช้ภาษา

3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

4. คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
4.1 การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows
4.2 การใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
4.3 การเชื่อมต่อเครือข่าย และข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต

วิธีการดาวน์โหลด iTest (ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จำกัดเวลาดาวน์โหลด)

 1. คลิกที่ลิ้งค์ด้านล่าง
 2. กรณีโหลดไม่ได้ ให้เปิดใน Google Chrome หรือเปิดในคอมพิวเตอร์
 3. ปล่อยโหลด 72 ชม. และจะลบลิ้งค์ทิ้ง

 ข้อสอบ iTest ทหารอากาศ ชุดที่ 10

เฉลย ข้อสอบ iTest ทหารอากาศ ชุดที่ 10วิธีการทำ
iTest ทหารอากาศ

 1. Print ข้อสอบออกมาทำ หรือเปิดผ่านหน้าจอมือถือ/คอมพิวเตอร์
 2. ทำในข้อสอบ ทดเลขในข้อสอบ (วันสอบจริง ไม่มีกระดาษทด)
 3. ข้อสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนวิชาพื้นฐาน และส่วนวิชาเฉพาะ iTest นี้เป็นส่วนวิชาพื้นฐาน ส่วนวิชาเฉพาะจะเป็นสายที่น้องเลือกสอบ
 4. เมื่อหมดเวลา ให้หยุดทำ และตรวจคำตอบกับเฉลยละเอียด
 5. ตรวจคำตอบ ดูว่าแต่ละวิชาได้กี่คะแนน ได้กี่ % และคะแนนรวมเป็นอย่างไร เก็บไว้วิเคราะห์คะแนนตนเอง เพื่อวางแผนในการอ่านหนังสือต่อไป

iTest นี้เหมาะกับ

 • ทหารอากาศ ชั้นสัญญาบัตร (วุฒิ ป.ตรี/ป.โท)
 • ทหารอากาศ ชั้นประทวน/ต่ำกว่าสัญญาบัตร (วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.)

iTest นี้ไม่หมาะกับใคร

 • ผู้ที่จะสอบเข้าโรงเรียนจ่าอากาศ

อ่านประกาศรับสมัครทหารอากาศหญิง/ชาย จำนวน 665 อัตรา

วิธีการสมัครทหารอากาศ Step by step

***หมายเหตุ***

 • iTest นี้เป็นวิชาพื้นฐาน ซึ่งขอบเขตเนื้อหาวิชาเหมือนกันทุกระดับ ต่างกันที่จำนวนข้อ แต่ไม่มีวิชาเฉพาะ
 • iTest นี้ไม่มีวิชาความรู้ทั่วไป ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง ภูมิศาสตร์ การทหารและกองทัพอากาศ ซึ่งน้องสามารถหาอ่านเองได้ครับผม

 

ทหารอากาศ iTest ข้อสอบเสมือนจริง

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends