คุณสมบัติในการเป็น ทหารอากาศหญิง

1601
ทหารอากาศหญิงแห่งกองทัพอากาศ
ทหารอากาศหญิงแห่งกองทัพอากาศ

ในอดีตมีจุดเริ่มต้นรับสตรีเข้าราชการในกองทัพนั้นมาจากในสมัย จอมพล ป.พิบูลย์สงคราม ในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภัยพิบัติจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาติบ้านเมืองต้องการกำลังทหารมาช่วยในการป้องกันประเทศชาติ จอมพล ป.พิบูลย์สงคราม จึงมีดำริว่า “การขยายกำลังทหารอยู่ที่ต้องให้ชาติไทยทั้งชาติเป็นทหาร หมายความว่า คนไทยทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชาย จักต้องได้รับการอบรมให้เป็นนักรบที่สามารถเฉลียวฉลาดในวิทยาการ และเข้มแข็งพอ พร้อมที่จะสละชีพเพื่อชาติเสมอ และเรื่องการอบรมให้คนไทยเป็นนักรบที่สามารถทั้งชายหญิงนี้ เป็นนิสัยที่อยู่ในจิตใจแต่บรรพบุรุษแล้ว จนไทยเราได้จารึกเกียรติประวัติของบรรดาท่านวีรชนทั้งชายหญิงไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติ” ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้ได้ทำให้ จอมพล ป.พิบูลย์สงครามด้จัดตั้งกองทหารหญิงขึ้นมาเป็นครั้งแรก โดยได้มอบหน้าที่ในการฝึกสอนหลักสูตรและให้การศึกษาด้านต่างๆกับกรมยุทธศึกษาทหารบก ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการสมัครเข้าศึกษานั้นจะใช้หลักการเดียวกับนายร้อยสำรองทหารบก

คุณสมบัติที่จำเป็นเพื่อเข้าสมัครสอบทหารอากาศหญิง

คุณสมบัติที่จำเป็นเพื่อเข้าสมัครสอบทหารอากาศ แบ่งออกเป็น 2 ระดับชั้น ดังนี้

 1. สัญญาบัตร (ติดยศ เรืออากาศตรี)
  • อายุ 18-35 ปี
  • วุฒิ ป.โท ในปี 2563 เปิดรับ 3 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี ในปี 2563 เปิดรับ 87 อัตรา
 2. ประทวน (ติดยศ จ่าอากาศตรี)
  • อายุ 18-30 ปี
  • วุฒิ ปวส. ในปี 2563 เปิดรับ 13 อัตรา
  • วุฒิ ปวช. ในปี 2563 เปิดรับ 438 อัตรา
  • วุฒิ ปวช./ม.6 ในปี 2563 เปิดรับ 367 อัตรา

ส่วนสูง น้ำหนัก และรอยสัก กับการสมัครทหารอากาศ

 • ส่วนสูงต้องไม่ต่ำกว่า 150 ซม. (ยกเว้นบางตำแหน่งที่มีข้อกำหนดเป็นอย่างอื่น)
 • ไม่จำกัดส่วนของน้ำหนักตัว แต่ค่าดัชนีมวลกายนั้นต้องไม่เกิน 35
 • ห้ามมีรอยสักนอกร่มผ้า หรือสามารถมีรอยสักที่อยู่ภายใต้ร่มผ้าได้ (เมื่อสวมใส่เสื้อยืดคอวีแขนสั้น และกางเกงขาสั้น)

วิธีการสมัครทหารอากาศนั้นเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น สามารถสมัครได้ที่ rtaf-recruit.com ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

การทดสอบที่ใช้ในการสอบเข้าเป็น นักเรียนทหารหญิง

 • ภาควิชาการ (ในแต่ละตำแหน่งที่ทำการเปิดสอบอาจไม่เหมือนกัน)
  • วิชาความรู้ทั่วไป
  • วิชาสามัญ
  • วิชาแบบธรรมเนียมทหาร
  • วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ตามสาขาที่เปิดรับ)
 • ภาคการสอบสัมภาษณ์และทดสอบร่างกาย
  • จะต้องมีการสอบสัมภาษณ์ ดูลักษณะท่าทาง การพูดการจา ไหวพริบ
  • ทดสอบร่างกาย วิ่ง ว่ายน้ำ ซิทอัพ ตามแต่ตำแหน่ง

การแต่งกายเข้าสอบ ทหารหญิง

ผู้หญิงที่จะทำการเข้าสอบทหารหญิง ต้องสวมกระโปรงหรือกางเกงขายาวทรงสุภาพเท่านั้น

ประโยชน์จากการเข้ารับราชการทหาร

 • อาชีพมีความมั่นคง
 • เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 • เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
 • เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • บำเหน็จบำนาญ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 • เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 • สวัสดิการอื่นๆอีกมาก