ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ ตรวจคนเข้าเมือง(ตม.)

98

>>>ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ ตม.<<<

เกณฑ์ผ่าน 60 คะแนน

ขอให้โชคดีครับ