ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ ตรวจคนเข้าเมือง(ตม.)

609
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตม. หนังสือเดินทางต่างประเทศ
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตม. หนังสือเดินทางต่างประเทศ

>>>ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ ตม.<<<

เกณฑ์ผ่าน 60 คะแนน

ขอให้โชคดีครับ