เปิดสอบ ช่างฝีมือทหาร 2561

777
ช่างฝีมือทหาร 2561

ช่างฝีมือทหาร 2561 เปิดรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 12 ..60 – 11 ..61

ผู้จบชั้น ม.3 เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

แบ่งเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรภาคปกติ

 • ชายโสด
 • อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ 1 เม..43 – 31 มี..46)
 • มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด บิดา มารดา มีสัญชาติไทย
 • อยู่ประจำ จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการ

สิทธิของนักเรียนภาคปกติ

 • ระหว่างกำลังศึกษาได้รับเบี้ยเลี้ยง วันละ 111 บาท
 • วัสดุฝึกทางโรงเรียนจัดหาให้
 • สิทธิรักษาพยาบาลฟรี มีประกันชีวิต (กรณี เกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักรกล)
 • เป็นนักเรียนประจำ มีที่พักในโรงเรียนตลอดหลักสูตร 3 ปี
 • เมื่อสำเร็จการศึกษา ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการ
 • บรรจุเป็นข้าราชการในสังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย/กองทัพบก/กองทัพเรือ/กองทัพอากาศ หรือส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม

ประกาศรับสมัครฉบับเต็ม คลิกอ่าน>>> ช่างฝีมือทหาร ภาคปกติ


2. หลักสูตรภาคสมทบ

 • ชายโสด/หญิงโสด
 • อายุไม่เกิน 22 ปี (ไม่เกิดก่อนปี 2539)
 • มีสัญชาติไทย
 • เรียนแบบไปกลับ จบแล้วไม่ได้บรรจุเข้ารับราชการ

สิทธิของนักเรียนภาคสมทบ

 • มีเรียนและฝึกวิชาทหาร (..)
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส.ในสถาบันอื่นได้
 • ไม่มีข้อผูกมัดกับทางราชการ
 • มีประกันชีวิต กรณี เกิดอุบัติเหตุจากเครื่องกล

ประกาศรับสมัครฉบับเต็ม คลิกอ่าน>>> ช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ


การสอบ มี 2 ส่วน

1. ส่วนวิชาการ (ความรู้ระดับ . 3)

 • คณิตศาสตร์   100 คะแนน
 • วิทยาศาสตร์   100 คะแนน
 • ภาษาอังกฤษ   100 คะแนน
 • ภาษาไทย        50 คะแนน
 • สังคมศึกษา      50 คะแนน
 • 5 วิชา     รวม 400 คะแนน

2. ส่วนพละทดสอบ 4 สถานี

 • ดึงข้อ
 • ลุกนั่ง
ช่างฝีมือทหาร1
ช่างฝีมือทหาร1
 • ดันพื้น
ดันพื้น ช่างฝีมือทหาร
ดันพื้น ช่างฝีมือทหาร
 • วิ่ง 800 เมตร  
วิ่ง ช่างฝีมือทหาร
วิ่ง ช่างฝีมือทหาร
 • ภาคสมทบ ไม่มีการสอบพละ

มีการสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย 

 • ภาคปกติ
ขนาดร่างกาย ช่างฝีมือทหาร
ขนาดร่างกาย ช่างฝีมือทหาร
 • ภาคสมทบ
ช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ
ช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ

วันเวลา สถานที่สอบ

 • สอบวันอาทิตย์ที่ 4 มี..61 เวลา 13.00 – 16.00 .
 • สอบที่ อิมแพคเมืองทองธานี จว.นนทบุรี

มีปัญหาสงสัย โทรสอบถาม

 • 02 930 3480 
 • 02 930 3489
 • 02 511 0117
 • 02 411 0618

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends