หน้าแรก สมัครสอบนายสิบตำรวจ สมัครสอบนายสิบตำรวจ พิสูจน์หลักฐาน (พฐ.)

สมัครสอบนายสิบตำรวจ พิสูจน์หลักฐาน (พฐ.)

ความรู้สมัครสอบนายสิบตำรวจ พิสูจน์หลักฐาน (พฐ.)
รวมข่าวประกาศรับสมัครสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีต่างๆ เป็นส่วนงานสนับสนุน ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ไม่มีโพสต์ที่แสดง

ประกาศสอบตำรวจ

เรื่องเด่น