มารู้จักกับ ทหารอากาศหญิง กันเถอะ!

3227
มารู้จักกับ ทหารอากาศหญิง กันเถอะ!
มารู้จักกับ ทหารอากาศหญิง กันเถอะ!

สำหรับน้อง ๆ ผู้หญิงที่มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะมีอาชีพเป็นทหาร หรือได้เป็นข้าราชการในชุดเครื่องแบบสุดเท่ แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร หรือหาข้อมูลได้จากที่ไหน วันนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางสู่การเป็นทหารอากาศหญิงกัน

ใครบ้างที่สามารถสมัครเป็นทหารหญิงได้

 1. คนที่มีวุฒิม.3
  น้อง ๆ สามารถใช้วุฒิ ม.3 สมัครสอบบรรจุได้ในตำแหน่งที่เปิดรับ และสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากระเบียบการต่าง ๆ ได้ตามหน่วยงานราชการ (กองทัพอากาศ) เมื่อสอบได้ก็จะมีการอบรม และติดยศจ่าอากาศตรี
 2. คนที่มีวุฒิม.6 หรือ จบ ปวช. หรือ ปวส.
  ู้หรือไม่ว่าน้องทุกคนสามารถใช้วุฒิม.6 ในการสอบบรรจุได้และสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากระเบียบการต่าง ๆ ได้ตามหน่วยงานราชการ (กองทัพอากาศ) เมื่อสอบได้ก็จะมีการอบรม และติดยศจ่าอากาศตรี
 3. คนที่มีวุฒิป.ตรี
  น้องๆ สามารถใช้วุฒิตามที่เรียนมาได้เลยในการสมัครสอบเข้าบรรจุ ซึ่งตำแหน่งที่เปิดรับอาจจะระบุวุฒิการศึกษาตามที่ทางหน่วยราชการต้องการ หรือในบางตำแหน่งก็อาจจะไม่ได้ระบุโดยตรง ทั้งนี้เมื่อน้องสอบได้ก็จะต้องเข้าสู่การอบรมต่อไป และติดยศเรืออากาศตรี

จำนวนอัตราที่เปิดรับในแต่ละปี

 • นายทหารสัญญาบัตร อัตราการเปิดรับไม่เท่ากันในแต่ละปี ประมาณ 50-200 ตำแหน่ง
 • นายทหารชั้นประทวน อัตราการเปิดรับไม่เท่ากันในแต่ละปี ประมาณ 200-800 ตำแหน่ง

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี (ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนในบางตำแหน่ง)
 • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร (แต่บางตำแหน่งต้องการผู้สมัครที่มีส่วนสูงมากกว่า 150 เซนติเมตร)
 • วุฒิการศึกษาตามที่ระบุไว้ข้างต้น
 • สัญชาติไทย
 • อวัยวะ รูปร่าง ท่าทาง และลักษณะร่างกายต้องมีความเหมาะสม

เวลาที่เปิดประกาศรับสมัคร

ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์กองทัพไทย: www.rtarf.mi.th

ภาควิชาการ (แต่ละตำแหน่งเปิดสอบไม่เหมือนกัน)

 • วิชาความรู้ทั่วไป ( ข่าวการเมือง, สังคม, กีฬา, เศรษฐกิจ, การทหาร, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 • วิชาสามัญ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 • วิชาแบบธรรมเนียมทหาร (วินัยทหาร,ระเบียบงานสารบรรณ,ระเบียบการลาเครื่องแบบ)
 • วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ตามสาขาที่เปิดรับ)

การสอบสัมภาษณ์และทดสอบร่างกาย

สำหรับการสอบสัมภาษณ์นั้น คณะกรรมการก็จะดูลักษณะท่าทาง การพูดจา และปฏิพานไหวพริบในการตอบคำถามของเรา และสำหรับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายนั้นจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่น้องสมัครไป แต่รายละเอียดการทดสอบส่วนใหญ่ก็จะมีการวิ่ง ว่ายน้ำ หรือซิทอัพ นอกจากน้อง ๆ จะต้องฟิตความรู้กันแล้ว อย่าลืมฟิตร่างกายให้พร้อมสำหรับการสอบนะ

เมื่อได้อยู่ในตำแหน่งงานที่ใฝ่ฝันอย่าง ‘ทหารอากาศหญิง’แล้ว

พอผ่านการอบรมเป็นนายสิบหรือนายร้อย ชั้นยศตามตำแหน่งที่บรรจุราชการจะเติบโตและเลื่อนยศตามระยะเวลา ตำแหน่งว่าง หรือความเหมาะสม ซึ่งน้อง ๆ ที่เป็นนายสิบก็สามารถสอบเป็นนายทหารได้โดยใช้วุฒิ ป.ตรีในหรืออาจจะสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารตามโควตาของหน่วย
สิทธิพิเศษต่าง ๆ ของทหารอากาศหญิงก็เหมือนกับข้าราชการทุกอย่างคือ มีความมั่นคงในอาชีพ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว รวมถึงเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ทั้งยังเป็นอาชีพที่มีเกียรติในสังคม สำคัญที่สุดคือทันทีที่เกษียณอายุราชการแล้วก็จะได้เงินบำนาญด้วย