นายสิบแผนที่ทหาร เปิดรับสมัคร 2563 / สมัครสอบนายสิบแผนที่ทหาร 2563

2359
นายสิบแผนที่ทหาร
นายสิบแผนที่ทหาร

นายสิบแผนที่ทหาร 2563 เปิดรับสมัคร / สมัครสอบนายสิบแผนที่ทหาร 2563

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

เปิดรับสมัครสอบ เป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ทหาร

คุณสมบัติของผู้สมัคร นายสิบแผนที่ทหาร

 • เป็นชายโสด
 • อายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.. 2543 – ..2545)
 • วุฒิ ม.ปลาย สายวิทย์ – คณิต เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.2 (สายต้องตรง และเกรดต้องถึง จึงจะสามารถสมัครได้)
 • มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

กำหนดการรับสมัครสอบนายสิบแผนที่ทหาร 2563

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 (ตลอด 24 ซม.) ทางเว็บไซต์ https://rtsd.thaijobjob.com
 • สอบวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กทม.
 • ประกาศผลสอบ 16 มีนาคม 2563

5 วิชาที่ใช้สอบ นายสิบแผนที่ทหาร

 • วิทยาศาสตร์(เฉพาะฟิสิกส์
 • คณิตศาสตร์  
 • ภาษาอังกฤษ 
 • ภาษาไทย และสังคมศึกษา 
 • ในประกาศไม่ได้แจ้งว่าวิชาละกี่ข้อ ข้อละกี่คะแนน 

ประกาศสอบ นายสิบแผนที่ทหาร 2563

กรณีอ่านประกาศแล้ว สงสัยสอบถามรายละเอียด ได้ที่

 • โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เลขที่ 111 ถ.ราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200
 • โทร.02-2818662 , 02-2818669 และ 02-2811768 ในวันเวลาราชการ 
 • กรณี มีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครทางอินเทอร์เน็ต ติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ LineID : @Thaijobjob

นายสิบแผนที่ ที่มีผลการเรียนดี อาจมีโควตาไปเรียนที่ โรงเรียนเตรียมทหาร (รร.ตท.) และโรงเรียนนายร้อย จปร. (รร.จปร.)

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends