2 เส้นทาง สู่การเป็นตำรวจหญิง

3529
ตำรวจหญิง
เนื้อหา ซ่อน

ตำรวจหญิง

ตำรวจหญิง อาจเป็นความฝันของใครหลายคน วันนี้เราจะมาเจาะลึก รวมทุกเส้นทางสู่การเป็นตำรวจหญิงกัน โดยขอจัดเส้นทางการเป็นตำรวจหญิงออกเป็น 2 เส้นทางใหญ่ ๆ ตามคุณวุฒิที่ใช้สมัคร ดังนี้

1.ตำรวจหญิง วุฒิ ม.6 ,ปวช. ,กศน. หรือเทียบเท่า

โดยปกติคุณวุฒินี้ จะรับสมัครสอบเป็นตำรวจชั้นประทวน [ นายสิบตำรวจ ] จบมาติดยศ สิบตำรวจตรีหญิง [ ส.ต.ต.หญิง ] โดยอัตราเงินเดือนจะแตกต่างกันตามคุณวุฒิที่บรรจุ ดังนี้

 • 1.บรรจุวุฒิ ม.6 หรือ กศน.สายสามัญ ขั้นระดับ ป.1 ขั้น 13.5 เงินเดือน 8,610 บาท
 • 2.บรรจุวุฒิ ปวช. หรือ กศน.สายอาชีพ ขั้นระดับ ป.1 ขั้น 15.5 เงินเดือน 9,330 บาท
 • สายสามัญต่างจากสายอาชีพ 2 ขั้น คิดเป็นเงิน 720 บาท แต่ทั้ง 2 วุฒิจะมีเงินค่าครองชีพ และสิทธิ์อื่น ๆ ของทางราชการ เบ็ดเสร็จอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาท ซึ่งถือว่าไม่น้อยเลยสำหรับวุฒิที่ใช้บรรจุ

โดยนายสิบตำรวจหญิง แบ่งตามสถิติการเปิด และเพื่อง่ายต่อความเข้าใจ แบ่งเป็น 6 สาย ดังนี้

พนักงานสอบสวน เปิดสอบ
1.1 นายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการ [ อก. ]

นายสิบตำรวจ สายอำนวยการ หน้างานจะเป็น งานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารต่าง ๆ คล้าย ๆ กับพนักงาน Office ทำงานธุรการ งานอำนวยการต่าง ๆ จะประจำอยู่ที่สถานีตำรวจในแต่ละพื้นที่ทั้งในนครบาล [ กรุงเทพมหานคร ] และภูธร [ ต่างจังหวัด ] รวมถึงอยู่ที่ส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คุณสมบัติ อายุ 18-35 ปี สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่สอบพละ ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ ไม่จำกัดเรื่องสายตา ใส่แว่นเข้าทดสอบได้ แต่ต้องตาไม่บอดสี ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ BMI ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามในการเป็นตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสายการเรียน และไม่จำกัดเกรด

สถิติการเปิดสอบ อำนวยการหญิง

 • ปี 2551 นายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการ วุฒิ ป.ตรี อายุ 18 – 35 ปี สูง 150 ซม. ขึ้นไป
 • ปี 2552 นายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการ วุฒิ ป.ตรี อายุ 18 – 35 ปี สูง 150 ซม. ขึ้นไป จำนวน 800 อัตรา ยอดผู้สมัครประมาณ 134,000 คน อัตราการแข่งขัน 1 : 168
 • ปี 2553 นายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการ วุฒิ ป.ตรี อายุ 18 – 35 ปี สูง 150 ซม. ขึ้นไป
 • ปี 2554 นายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการ อายุ 18 – 35 ปี สูง 150 ซม. ขึ้นไป จำนวน 500 อัตรา ยอดผู้สมัคร 78,997 อัตราการแข่งขัน 1 : 158
 • ปี 2555 นายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการ อายุ 18 – 35 ปี สูง 150 ซม. ขึ้นไป จำนวน 400 อัตรา
 • ปี 2558 นายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการ วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า อายุ 18 – 35 ปี สูง 150 ซม. ขึ้นไป จำนวน 705 อัตรา ยอดผู้สมัคร 206,468 คน อัตราการแข่งขัน 1 : 293
 • ปี 2560 นายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการ วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า อายุ 18 – 35 ปี สูง 150 ซม. ขึ้นไป จำนวน 200 อัตรา ยอดผู้สมัคร 94,588 คน อัตราการแข่งขัน 1 : 473
 • ปี 2562 รอบที่ 1 นายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการ วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า อายุ 18 – 35 ปี สูง 150 ซม. ขึ้นไป ทำหน้าที่ด้านบัญชี จำนวน 162 อัตรา
 • ปี 2562 รอบที่ 2 นายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า อายุ 18 – 35 ปี สูง 150 ซม. ขึ้นไป จำนวน 350 อัตรา

พนักงานสอบสวน : นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน

1.2 นายสิบตำรวจหฐิง สายอำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน

นายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการ หน้างานจะเป็น งานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารต่าง ๆ เหมือนกับงาน Office ทำงานธุรการ งานอำนวยการต่าง ๆ [ ไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ ในการตรวจพิสูจน์ ] ลงตำแหน่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ [ สพฐ.ตร. ] ซึ่งเป็นหน่วยงานใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีสถานที่ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด

คุณสมบัติ อายุ 18-35 ปี สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่สอบพละ ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ ไม่จำกัดเรื่องสายตา ใส่แว่นเข้าทดสอบได้ แต่ต้องตาไม่บอดสี ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ BMI ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามในการเป็นตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสายการเรียน และไม่จำกัดเกรด

สถิติการเปิดสอบ พิสูจน์หลักฐานหญิง

 • ปี 2557 นายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการ วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า อายุ 18 – 35 ปี สูง 150 ซม. ขึ้นไป สังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำนวน 100 อัตรา
 • ปี 2558 นายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการ วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า อายุ 18 – 35 ปี สูง 150 ซม. ขึ้นไป สังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำนวน 100 อัตรา
 • ปี 2562 นายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการ วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า อายุ 18 – 35 ปี สูง 150 ซม. ขึ้นไป สังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำนวน 100 อัตรา
 • ปี 2563 นายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการ วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า อายุ 18 – 35 ปี สูง 150 ซม. ขึ้นไป สังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำนวน 100 อัตรา
 • ปี 2564 นายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการ วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า อายุ 18 – 35 ปี สูง 150 ซม. ขึ้นไป สังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำนวน 100 อัตรา

พนักงานสอบสวน ยศอะไร
1.3 นายสิบตำรวจหญิง สายเทคนิค

นายสิบตำรวจหญิง สายเทคนิค หน้างานจะเป็น งานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารต่าง ๆ เหมือนกับงาน Office ทำงานธุรการ งานอำนวยการต่าง ๆ ในสายงานอาชีพเฉพาะทาง เช่น ตำรวจช่างไฟฟ้าสื่อสาร ตำรวจทำหน้าที่ควบคุมคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ อายุ 18-35 ปี สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่สอบพละ ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ ไม่จำกัดเรื่องสายตา ใส่แว่นเข้าทดสอบได้ แต่ต้องตาไม่บอดสี ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ BMI ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามในการเป็นตำรวจ รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า สายอาชีพเท่านั้น ไม่รับสายสามัญ ที่ผ่านมารับวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม หรือคอมพิวเตอร์ 

สถิติการเปิดสอบ สายเทคนิคหญิง

 • ปี 2560 นายสิบตำรวจหญิง อายุ 18 – 35 ปี สูง 150 ซม. ขึ้นไป วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ หรือช่างโทรคมนาคม นายสิบตำรวจ สายเทคนิค ช่างไฟฟ้าสื่อสารและพนักงานวิทยุ  จำนวน 50 อัตรา
 • ปี 2560 นายสิบตำรวจหญิง อายุ 18 – 35 ปี สูง 150 ซม. ขึ้นไป วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุหรือคอมพิวเตอร์ นายสิบตำรวจ สายเทคนิค ช่างควบคุมคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 อัตรา

ตรวจคนเข้าเมือง ตม.
ตรวจคนเข้าเมือง ตม.

1.4 นายสิบตำรวจหญิง สายตรวจคนเข้าเมือง [ ตม.]

นายสิบตำรวจหญิง สายตรวจคนเข้าเมือง [ ตม. ] สังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง [ สตม. ] สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน้างานหลัก คือ การตรวจอนุญาตหนังสือเดินทาง ,งานบริการคนต่างด้าว ,งานสืบสวนปราบปราม ,งานต้องห้ามส่งกลับ และงานอำนวยการ สถานที่ทำงาน ท่าอากาศยานนานาชาติ ,ด่านตรวจคนเข้าเมืองชายแดน ,ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด และอยู่ส่วนกลาง ณ กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติ อายุ 18-35 ปี สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่สอบพละ ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ ไม่จำกัดเรื่องสายตา ใส่แว่นเข้าทดสอบได้ แต่ต้องตาไม่บอดสี ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ BMI ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามในการเป็นตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสายการเรียน และไม่จำกัดเกรด

โดย ตม. จะพิเศษตรงที่ มีการสอบภาษาอังกฤษ ตม. เพิ่มขึ้นมา หรือใช้คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ,TOEFL ,IELTS ,CU TEP เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ

สถิติการเปิดสอบ ตม.หญิง

 • ปี 2555 นายสิบตำรวจหญิง ตรวจคนเข้าเมืองหญิง เปิดสอบวุฒิ ม.6/ ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า อายุ 18 – 35 ปี สูง 150 ซม. ขึ้นไป รับรวมหญิง/ชาย จำนวน 100 อัตรา
 • ปี 2560 นายสิบตำรวจหญิง ตรวจคนเข้าเมืองหญิง เปิดสอบวุฒิ ม.6/ ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า อายุ 18 – 35 ปี สูง 150 ซม. ขึ้นไป รับแยกหญิง 150 อัตรา และชาย 150 อัตรา รวมจำนวน 300 อัตรา
 • ปี 2562 นายสิบตำรวจหญิง ตรวจคนเข้าเมืองหญิง เปิดสอบวุฒิ ม.6/ ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า อายุ 18 – 35 ปี สูง 150 ซม. ขึ้นไป รับรวมหญิง/ชาย จำนวน 1,000 อัตรา  **มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ 60% ไม่ครบตามจำนวนที่เปิดรับ**
 • ปี 2563 นายสิบตำรวจหญิง ตรวจคนเข้าเมืองหญิง เปิดสอบวุฒิ ม.6/ ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า อายุ 18 – 35 ปี สูง 150 ซม. ขึ้นไป รับรวมหญิง/ชาย จำนวน 96 อัตรา

ตำรวจพลร่มหญิง
1.5 นายสิบตำรวจหญิง สายพลร่ม

นายสิบตำรวจ สายพลร่มหญิง จะเป็นงานบู้ เหมาะกับผู้หญิงลุย ๆ ตำรวจพลร่ม สังกัดกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน [ ตชด. ] ค่ายนเรศวร การกระโดดร่มนั้น เป็นการรบแขนงหนึ่ง แนวคิด คือ การส่งกำลังลงหลังแนวข้าศึก เมื่ออยู่หลังแนวข้าศึกกำลังพลจะขาดกำลังบำรุงจากหน่วยเหนือ ฉะนั้น กำลังพลเหล่านี้จึงต้องมีการฝึกทักษะ การดำรงชีพ การรบนอกแบบ การรบพิเศษ เป็นต้น พูดง่าย ๆ ตำรวจพลร่มก็คือ รบพิเศษของตำรวจ โดยค่ายนเรศวร ตั้งอยู่ที่ อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี โดยตำรวจพลร่ม เป็นพลร่ม หน่วยแรกของไทย

คุณสมบัติ อายุ 18-27 ปี สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. ทดสอบพละ วิ่งและว่ายน้ำ ทดสอบเรื่องสายตา ไม่ตาบอดสี ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ BMI ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามในการเป็นตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสายการเรียน และไม่จำกัดเกรด

สถิติการเปิดสอบ ตำรวจพลร่มหญิง

 • ปี 2555 นายสิบตำรวจ สายปราบปรามหญิง เปิดสอบวุฒิ ม.6/ ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า อายุ 18 – 23 ปี สูง 165 ซม. ขึ้นไป ตำรวจพลร่มหญิง ค่ายนเรศวร สังกัดกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน [ บก.สอ. บช.ตชด. ] จำนวน 150 อัตรา
 • ปี 2558 นายสิบตำรวจ สายปราบปรามหญิง เปิดสอบวุฒิ ม.6/ ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า อายุ 18 – 23 ปี สูง 165 ซม. ขึ้นไป ตำรวจพลร่มหญิง ค่ายนเรศวร สังกัดกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน [ บก.สอ. บช.ตชด. ]  จำนวน 60 อัตรา

ตำรวจปราบปรามหญิง
1.6 นายสิบตำรวจหญิง สายปราบปราม

นายสิบตำรวจ สายปราบปรามหญิง เป็นงานบู้ เหมาะกับผู้หญิงลุย ๆ ที่ผ่านมาทำหน้าที่ควบคุมฝูงชน สังกัดตำรวจนครบาล [ บช.น. ] ตำรวจปราบปรามจลาจลหญิง หรือที่รู้จักกันในนาม กองร้อยน้ำหวาน

สถิติการเปิดสอบ ตำรวจปราบปรามหญิง

 • ปี 2553 นายสิบตำรวจ สายปราบปรามหญิง เปิดสอบวุฒิ ป.ตรี อายุไม่เกิน 25 ปี เข้ามาฝึกฝนอบรมยุทธวิธีการปราบจลาจล 3 เดือน ฝึกฝนร่างกาย การใช้อาวุธ การป้องกันตัว รวมทั้งการควบคุมฝูงชน หรือที่รู้จักกันในชื่อ  “ กองร้อยน้ำหวาน ” มีภารกิจในการอารักขา นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย รับจำนวน 90 อัตรา 
 • ปี 2555 นายสิบตำรวจหญิง สายปราบปรามหญิง เปิดสอบวุฒิ ม.6/ ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า อายุ 18 – 27 ปี สูง 160 ซม. ขึ้นไป ตำรวจควบคุมฝูงชน สังกัดตำรวจนครบาล ตำรวจปราบปรามจลาจลหญิง หรือที่รู้จักกันในนาม กองร้อยน้ำหวาน รับจำนวน 150 อัตรา และสังกัดตำรวจภูธรภาค 4 [ ภาคอีสานตอนบน ] รับจำนวน 150 อัตรา
 • ปี 2558 นายสิบตำรวจหญิง สายปราบปรามหญิง เปิดสอบวุฒิ ม.6/ ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า อายุ 18 – 27 ปี สูง 160 ซม. ขึ้นไป ตำรวจควบคุมฝูงชน สังกัดตำรวจนครบาล ตำรวจปราบปรามจลาจลหญิง หรือที่รู้จักกันในนาม กองร้อยน้ำหวาน รับจำนวน 98 อัตรา 
 • ปี 2563 นายสิบตำรวจหญิง สายปราบปรามหญิง เปิดสอบวุฒิ ม.6/ ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า อายุ 18 – 30 ปี สูง 165 ซม. ขึ้นไป ตำรวจควบคุมฝูงชน สังกัดตำรวจนครบาล ตำรวจปราบปรามจลาจลหญิง หรือที่รู้จักกันในนาม กองร้อยน้ำหวาน รับจำนวน 150 อัตรา 

 

2.ตำรวจหญิง วุฒิ ป.ตรี 

โดยปกติคุณวุฒินี้ จะรับสมัครสอบเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร [ นายร้อยตำรวจหญิง ] จบมาติดยศ ร้อยตำรวจตรีหญิง [ ร.ต.ต.หญิง ] อัตราเงินเดือน 15,920 บาท และอาจมีเงินประจำตำแหน่งของแต่ละสายงานแตกต่างกัน เช่น เงินประจำตำแหน่งพนักงานสอบสวนหญิง 12,000 บาท เป็นต้น

พนักงานสอบสวนหญิง สอบ
2.1 นายร้อยตำรวจหญิง สายสอบสวน

นายร้อยตำรวจหญิง สายสอบสวน หรือพนักงานสอบสวน คำที่เราคุ้นเคย คือ ร้อยเวร ผู้ทำหน้าที่รับแจ้งความที่นั่งประจำที่โรงพัก เป็นคดีอาญา ,คดีจราจร ,รถชน รวมถึงคดีอื่น ๆ เป็นงานเกี่ยวกับเอกสาร สถานที่ทำงานในกรุงเทพมหานคร คือ สถานนีตำรวจนครบาล [ สน.] ส่วนต่างจังหวัด คือ สถานีตำรวจภูธร [ สภ.] และมีที่อยู่ส่วนกลางตำรวจภูธรจังหวัด และตำรวจภูธรภาค [ ภ.จว. และภาค]

คุณสมบัติ อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่ตาบอดสี ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ BMI ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามในการเป็นตำรวจ วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ [ นบ. ] หรือบางปีอาจต้องมีเนติบัณฑิตไทย [ นบท.]

สถิติการเปิดสอบ สอบสวนหญิง

 • ปี 2561 นายร้อยตำรวจ สายนิติกร อายุไม่เกิน 35 ปี สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. สายตาสั้น ยาว เอียงได้ สวมแว่นเข้าตรวจ ไม่ทดสอบพละ วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ + เนติบัณฑิต [ ต้องมีทั้ง 2 วุฒิ ] จำนวน 35 อัตรา
 • ปี 2562 นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน อายุไม่เกิน 35 ปี สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. สายตาสั้น ยาว เอียงได้ สวมแว่นเข้าตรวจ ทดสอบพละ ว่ายน้ำ 25 เมตร ไม่เกิน 1 นาที และวิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 7 นาที วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ + เนติบัณฑิต [ ต้องมีทั้ง 2 วุฒิ ] จำนวน 500 อัตรา

นายร้อยตำรวจ บัญชี พิสูจน์หลักฐาน นิติกร สอบสวน
2.2 นายร้อยตำรวจหญิง สายพิสูจน์หลักฐาน [ นักวิทยาศาสตร์ ]

นายร้อยตำรวจหญิง สายพิสูจน์หลักฐาน หรือตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ [ สบ.1] ทำหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานต่าง ๆ เหมือนที่เราเคยดู CSI เช่น ร่องรอยและวิถีกระสุนปืน ,อาวุธปืนและเครื่องกระสุน ,ตรวจทางชีววิทยา และ DNA ,ลายนิ้วมือแฝง ,ยาเสพติด  ,สถานที่เกิดเหตุ ,ตรวจเอกสาร ,ตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ,ตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และตรวจประวัติอาชญากร

อายุ ไม่เกิน 35 ปี สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่สอบพละ ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ ไม่จำกัดเรื่องสายตา ใส่แว่นเข้าทดสอบได้ แต่ต้องตาไม่บอดสี ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ BMI ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามในการเป็นตำรวจ วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ [วท.บ.] สาขาฟิสิกส์ ,เคมี และจุลชีวะ ไม่จำกัดเกรด

สถิติการเปิดสอบ พิสูจน์หลักฐานหญิง

 • ปี 2561 นายร้อยตำรวจหญิง สายพิสูจน์หลักฐาน ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ [ สบ.1 ] สังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำนวน 100 อัตรา ดังนี้
  วท..สาขาเคมี เท่านั้น [ ไม่รวมเคมีสาขาอื่น ๆ หรือแขนงอื่น ๆ ] จำนวน 55 อัตรา
  วท..สาขาฟิสิกส์ ,ฟิสิกส์ประยุกต์ และฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น [ ไม่รวมฟิสิกส์สาขาอื่น ๆ หรือแขนงอื่น ๆ ​] จำนวน 31 อัตรา
  วท..สาขาจุลชีววิทยา ,จุลชีววิทยาประยุกต์ และจุลชีวอุตสาหกรรม เท่านั้น [ ไม่รวมจุลชีววิทยาสาขาอื่น ๆ หรือแขนงอื่น ๆ ] จำนวน 14 อัตรา
 • ปี 2562 นายร้อยตำรวจหญิง สายพิสูจน์หลักฐาน ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ [ สบ.1 ] สังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำนวน 100 อัตรา ดังนี้
  วท..สาขาเคมี และเคมีประยุกต์ เท่านั้น [ ไม่รวมเคมีสาขาอื่น ๆ หรือแขนงอื่น ๆ ] จำนวน 66 อัตรา
  วท..สาขาฟิสิกส์ ,ฟิสิกส์ประยุกต์ และฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น [ ไม่รวมฟิสิกส์สาขาอื่น ๆ หรือแขนงอื่น ๆ ] จำนวน 34 อัตรา
 • ปี 2564 นายร้อยตำรวจหญิง สายพิสูจน์หลักฐาน ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ [ สบ.1 ] สังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำนวน 200 อัตรา ดังนี้
  — วท.บ.สาขาเคมี เท่านั้น [ ไม่รวมเคมีสาขาอื่น ๆ หรือแขนงอื่น ๆ ] จำนวน 30 อัตรา
 • — วท.บ.สาขาฟิสิกส์ ,ฟิสิกส์ประยุกต์ และฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น [ ไม่รวมฟิสิกส์สาขาอื่น ๆ หรือแขนงอื่น ๆ ] จำนวน 10 อัตรา

พนักงานสอบสวน คือ
2.3 นายร้อยตำรวจหญิง สายบัญชี

นายร้อยตำรวจหญิง สายบัญชี รับวุฒิ ป.ตรี ทางบัญชี และพาณิชยศาสตร์ เป็นฝ่ายอำนวยการหลัก ดำเนินการเกี่ยวกับการบัญชีของ สำนักงานตำรวจแห่งชาต มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานการเงิน ,การตรวจสอบติดตามสถานการใช้จ่ายงบประมาณ ,การตรวจสอบกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิก รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิก และกำกับดูแลบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ให้มีความถูกต้อง

นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแนะนำ ในการดำเนินงานและงานวิชาการด้านการบัญชี รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับงานข้อมูลข้อสนเทศ และงานฝึกอบรมด้านการบัญชี สถานที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร ,ต่างจังหวัด และส่วนกลาง

อายุไม่เกิน 35 ปี สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่สอบพละ ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ ไม่จำกัดเรื่องสายตา ใส่แว่นเข้าทดสอบได้ แต่ต้องตาไม่บอดสี ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ BMI ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามในการเป็นตำรวจ วุฒิ ป.ตรี ทางบัญชี ไม่จำกัดเกรด

สติถิการเปิดสอบ สายบัญชีหญิง

 • ปี 2561 นายร้อยตำรวจหญิง สายบัญชี รับวุฒิ ป.ตรี ทางบัญชี และพาณิชยศาสตร์ เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สารวัตร ทำหน้าที่บัญชี สังกัดต่าง ๆ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 50 อัตรา และ รอง สารวัตร ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน 20 อัตรา รวมจำนวน 70 อัตรา
 • ปี 2562 นายร้อยตำรวจหญิง สายบัญชี รับวุฒิ ป.ตรี ทางบัญชี และพาณิชยศาสตร์ เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สารวัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน [ ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน ] สังกัด สำนักงานตรวจสอบภายใน [ สตส. ] สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 20 อัตรา

พนักงานสอบสวน งาน
2.4 นายร้อยตำรวจหญิง สายประมวลผล

นายร้อยตำรวจหญิง สายประมวลผล วุฒิ ป.ตรี ทางคอมพิวเตอร์ เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สารวัตร กลุ่มงานเทคนิค [ ทำหน้าที่ประมวลผล ] หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อายุไม่เกิน 35 ปี สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่สอบพละ ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ ไม่จำกัดเรื่องสายตา ใส่แว่นเข้าทดสอบได้ แต่ต้องตาไม่บอดสี ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ BMI ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามในการเป็นตำรวจ วุฒิ ป.ตรี ทางคอมพิวเตอร์ ไม่จำกัดเกรด

สถิติการเปิดสอบ สายประมวลผลหญิง

 • ปี 2555 นายร้อยตำรวจหญิง สายประมวลผล วุฒิ ป.ตรี ทางคอมพิวเตอร์ อายุไม่เกิน 35 ปี สูง 150 ซม. ขึ้นไป เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สารวัตร กลุ่มงานเทคนิคทำหน้าที่ประมวลผล จำนวน 93 อัตรา กลุ่มงานเทคนิคทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 20 อัตรา รวมจำนวน 113 อัตรา
 • ปี 2562 นายร้อยตำรวจหญิง สายประมวลผล วุฒิ ป.ตรี ทางคอมพิวเตอร์ อายุไม่เกิน 35 ปี สูง 150 ซม. ขึ้นไป เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สารวัตร กลุ่มงานเทคนิค [ทำหน้าที่ประมวลผล] จำนวน 100 อัตรา

ปี 2564 ตำรวจหญิง เปิดสอบสายอะไรบ้าง ?

1.นายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า อายุ 18 – 35 ปี สูง 150 ซม. ขึ้นไป สังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำนวน 100 อัตรา รับสมัคร 1-28 เม.ย.2564

2.นายร้อยตำรวจหญิง พิสูจน์หลักฐาน สายเคมี ฟิสิกส์ วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ อายุไม่เกิน 35 ปี จำนวน 200 อัตรา รับสมัคร 1-28 เม.ย.2564

3.นายร้อยตำรวจหญิง สายสอบสวน พนักงานสอบสวนหญิง วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ อายุไม่เกิน 35 ปี รอประกาศจากกองการสอบ

4.นายสิบตำรวจหญิง สายปราบปราม รอประกาศจากกองการสอบ

ส่วนสายอื่น ๆ หากมีการอนุมัติหรือมีข่าวจะแจ้งให้ทราบ

จากข้อมูลจะเห็นว่า ตำรวจหญิงมีการเปิดสอบ เป็นประจำสม่ำเสมอ การเตรียมตัวดี มีชัยไปกว่าครึ่ง ขออนุญาตและขอบคุณเจ้าของภาพทุกท่านครับ

 

.

อย่ามัวแต่ถาม คนอื่นว่า…..จะเปิดสอบเมื่อไหร่ ?

แต่จงถาม ตัวเองว่า…..หากเปิดแล้ว พร้อมสอบไหม ?

การทำข้อสอบ คือ หนทางสู่การสอบติด

1.ข้อสอบตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง คลิกเลย >>> ตม.2564

2.ข้อสอบตำรวจ อำนวยการ คลิกเลย >>> อำนวยการ 2564

3.ข้อสอบตำรวจ สายสอบสวน คลิกเลย >>> พนักงานสอบสวน 2564

.

iCourse คอร์สติวสำหรับคนทำงาน หรือไม่ค่อยมีเวลา แต่อยากสอบติด

1.คอร์สติวอำนวย คอร์สติวที่มีผู้สอบผ่านทุกรอบ ที่เปิดสอบ คลิกเลย >>> อำนวยการ 2564

2.คอร์สติวเคมี คอร์สติวที่หาเรียนยากมาก คลิกเลย >>> พฐ.เคมี 2564

.