ทหารเรือหญิง/ชาย เปิดรับสมัคร วุฒิ ม.ปลาย/ปวช./ป.ตรี

3043
ทหารเรือหญิง/ชาย เปิดรับสมัคร วุฒิ ม.ปลาย/ปวช./ป.ตรี
ทหารเรือหญิง/ชาย เปิดรับสมัคร วุฒิ ม.ปลาย/ปวช./ป.ตรี

ทหารเรือหญิง/ชาย เปิดรับสมัคร วุฒิ ม.ปลาย/ปวช./ป.ตรี


กองทัพเรือ
 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2562 จำนวน 44 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 – 30 กรกฎาคม 2562


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ชั้นสัญญาบัตร

1.1 ภาษาจีน [ รับเฉพาะเพศหญิง ] จํานวน 1 อัตรา

1.2 การบัญชี จํานวน 3 อัตรา

1.3 นิติศาสตร์ จํานวน 3 อัตรา

1.4 วิศวกรรมเครื่องกล [ รับเฉพาะเพศชาย ] จํานวน 2 อัตรา

1.5 วิศวกรรมเครื่องกล [ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดยสภาวิศวกร ] จํานวน 1 อัตรา

1.6 วิศวกรรมโยธา [ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดยสภาวิศวกร รับเฉพาะเพศชาย ] จํานวน 1 อัตรา

1.7 การวัดผลการศึกษา จํานวน 1 อัตรา

1.8 คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

1.9 ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

1.10 เคมี [ รับเฉพาะเพศชาย ] จำนวน 1 อัตรา

2.ชั้นประทวน

2.1 ปวช    [ รับเฉพาะเพศชาย ] จํานวน 20 อัตรา

2.2 ปวช. จํานวน 7 อัตรา

2.3 ม.ปลาย [ รับเฉพาะเพศหญิง ] จํานวน 1 อัตรา

2.4 ม.ปลาย จํานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

  1. ชั้นสัญญาบัตร อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี [ เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2545 และไม่เกิดก่อน พ..2527 ]
  2. ชั้นประทวน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี [ เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2545 และไม่เกิดก่อน พ..2532 ]
  3. หญิง สูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. [ ไม่วัดรอบอก ]
  4. ชาย  สูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 76/79 ซม

วิธีการสมัครสอบ

  1. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 18 – 30 กรกฎาคม 2562 [ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ] สมัครทางเว็บไซต์ https://rtnrecruitment.thaijobjob.com
  2. พิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ วันที่ 9 สิงหาคม 2562
  3. สอบภาควิชาการ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 มธ.ศูนย์รังสิต
  4. ประกาศผลสอบภาควิชาการ 30 สิงหาคม 2562

รายละเอียดประกาศสอบ

   – ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

   กรณีอ่านประกาศแล้ว มีคำถามสงสัย โทรเลย 02-475-4671 และ 02-475-8409

   ขอบคุณภาพจากกองทัพเรือ


ปล.ไม่พลาดข่าวเปิดรับสมัครสอบ+แนวข้อสอบ ติดตามได้ที่เว็บไซต์นายร้อย www.Nine100.com