ประกาศผลสอบตำรวจ 2560

1848
ประกาศผลสอบตำรวจ
ประกาศผลสอบตำรวจ

ประกาศผลสอบตำรวจ 2560สายสอบสวน(สส.1)

 • สส.1 ลำดับที่ 1 ได้ 128 คะแนน
 • ลำดับที่ 270 (สำรอง ลำดับสุดท้าย) ได้ 103 คะแนน

สายพิสูจน์หลักฐาน(พฐ.2 เคมี)

สายพิสูจน์หลักฐาน(พฐ.3 ฟิสิกส์)

สายพิสูจน์หลักฐาน(พฐ.4 จุลชีวะ)

 • สายพิสูจน์หลักฐาน ไม่ใช้เกณฑ์ 60% เหมือนสายอื่น
 • รับเท่ากับจำนวนอัตราที่เปิด


สายอำนวยการ(อก.5)

 • อก.5 ลำดับที่ 1 ได้ 122 คะแนน
 • ลำดับที่ 298 (สำรอง ลำดับสุดท้าย) ได้ 90 คะแนน

สายตรวจคนเข้าเมือง(ตม.6)

 • ตม.6 (ผู้ชาย) ลำดับที่ 1 ได้ 124 คะแนน
 • ลำดับที่ 150 (ตัวจริงลำดับสุดท้าย) ได้ 101 คะแนน
 • ลำดับที่ 369 (สำรองลำดับสุดท้าย) ได้ 90 คะแนน

สายตรวจคนเข้าเมือง(ตม.7)

 • ตม.7 (ผู้หญิง) ลำดับที่ 1 ได้ 125 คะแนน
 • ลำดับที่ 150 (ตัวจริงลำดับสุดท้าย) ได้ 105 คะแนน
 • ลำดับที่ 375 (สำรองลำดับสุดท้าย) ได้ 100 คะแนน


สายช่างไฟฟ้าสื่อสาร(ทส.8)

 • ทส.8 ลำดับที่ 1 ได้ 106 คะแนน
 • ลำดับที่ 14 ได้ 91 คะแนน
 • ทส.8 ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ผ่านเกณฑ์ 60% แค่ 14 คน จากตำแหน่งที่เปิดรับ 50 อัตรา (คนสอบผ่านไม่ครบจำนวนที่เปิดรับ)

สายช่างคอมพิวเตอร์(ทส.9)

 • ทส.9 ลำดับที่ 1 ได้ 105 คะแนน
 • ลำดับที่ 47 ได้ 90 คะแนน
 • ทส.9 ช่างคอมพิวเตอร์ ผ่านเกณฑ์ 60% แค่ 47 คน จากตำแหน่งที่เปิดรับ 50 อัตรา (คนสอบผ่านไม่ครบจำนวนที่เปิดรับ)

สายพลขับ(พข.10)

 • ลำดับที่ 1 ได้ 108 คะแนน
 • ลำดับที่ 33 (ตัวจริง ลำดับสุดท้าย) ได้ 90 คะแนน

สายพลขับ(พข.11)

 • ลำดับที่ 1 ได้ 97 คะแนน ลำดับที่ 2 ได้ 94 คะแนน

ตรวจสอบคะแนนรายบุคคล www.PoliceAdmission.org

ปล.Update ข้อมูล 14/11/2560 เวลา 23.26 น.