เปิดสอบ นักเรียน นายร้อยตํารวจ 2562 หญิง/ชาย (นรต.)

3087
นายร้อยตำรวจ
นายร้อยตำรวจ

เปิดสอบ นักเรียน นายร้อยตํารวจ หญิง/ชาย 2562 (นรต.)

การรับ นายร้อยตํารวจ 2562  มีทั้งหมด 5 เส้นทาง ดังนี้

 1. บุคคลภายนอกหญิง อายุไม่เกิน 21 ปี วุฒิ ม.6
 2. บุคคลภายนอกชาย อายุไม่เกิน 21 ปี วุฒิ ม.6
 3. ข้าราชการตำรวจหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 4. ข้าราชการตำรวจชาย(นสต.) อายุไม่เกิน 25 ปี
 5. บุคคลภายนอกหญิง โครงการใต้ อายุไม่เกิน 21 ปี

1. บุคคลภายนอกหญิง อายุไม่เกิน 21 ปี 

 • อายุ 16-21 ปีบริบูรณ์ นับแบบวันชนวัน จนถึงวันปิดรับสมัคร (เปิดและปิดรับสมัครช่วงธันวาคม)
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน./เทียบเท่า (กำลังเรียนเทอมสุดท้ายได้)
 • สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.
 • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และพ่อแม่ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด กรณีพ่อเป็นข้าราชการทหาร หรือข้าราชการตำรวจ แม่จะไม่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
 • งดรับสมัครตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป 

2. บุคคลภายนอกชาย อายุไม่เกิน 21 ปี

 • ก่อนหน้านี้ ทางโรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) เคยแจ้งผ่านทางหน้า Fanpage Official ของ รร.นรต. แจ้งว่า จะเริ่มรับสมัครน้องผู้ชายกลุ่มนี้ช่วงปี 2562 (ก่อนหน้านี้ เมื่อหลายสิบปีมาแล้ว เคยรับสมัคร และหยุดการรับสมัครไปในภายหลัง)
ข่าวสอบนายร้อยตำรวจ
ข่าวสอบนายร้อยตำรวจ
 • งดรับสมัครตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป 
 • 3. ข้าราชการตำรวจหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี 

  • อายุไม่เกิน 25 ปี นับแบบปีชนปี (เกิดปี 2537-2544)
  • อายุราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สอบ
  • วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  • สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.
  • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และพ่อแม่ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด กรณีพ่อเป็นข้าราชการทหาร หรือข้าราชการตำรวจ แม่จะไม่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
  • งดรับสมัครตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

  4. ข้าราชการตำรวจชาย อายุไม่เกิน 25 ปี

  • อายุไม่เกิน 25 ปี นับแบบปีชนปี (เกิดปี 2537-2544)
  • อายุราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สอบ (นสต.บรรจุและเริ่มนับอายุราชการนับแต่วันแรกที่เรียน)
  • วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  • สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
  • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และพ่อแม่ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด กรณีพ่อเป็นข้าราชการทหาร หรือข้าราชการตำรวจ แม่จะไม่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
  • สำหรับนายสิบทหารบก จ่าทหารเรือ และจ่าอากาศ ที่ได้โควตาจะต้องไปเรียนรวมกันที่โรงเรียนเตรียมทหารก่อน 2 ปี จึงค่อยแยกเหล่าขึ้น โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศ ซึ่งทางโรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีหลักเกณฑ์ใหม่ว่าบุคคลที่จะเข้าศึกษาต่อได้นั้น จะต้องจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารก่อน (จะสังเกตว่านายสิบทหารทั้ง 3 เหล่าที่ได้โควตา จะต้องผ่านเตรียมทหารก่อนทุกนาย)
  • โควตาของนายสิบทหารบก จ่าทหารเรือ และจ่าอากาศนั้น มีจำนวนไม่มากโดยคัดเลือกจากผลการเรียน คะแนนความประพฤติ และคุณลักษณะ จากโรงเรียนนายสิบทหารทั้ง 3 เหล่าในระหว่างที่เป็นนักเรียน  
  • งดรับสมัครตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

  5. บุคคลภายนอกหญิง โครงการใต้ อายุไม่เกิน 21 ปี 

  • น้องที่มีภูมิลำเนาและอาศัยอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ คือ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงลา ได้แก่ เทพ สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ ไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมตามประกาศสอบของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  • อายุ 16-21 ปีบริบูรณ์ นับแบบวันชนวัน จนถึงวันปิดรับสมัคร (เปิดและปิดรับสมัครช่วงธันวาคม)
  • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน./เทียบเท่า (กำลังเรียนเทอมสุดท้ายได้)
  • สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.
  • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และพ่อแม่ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด กรณีพ่อเป็นข้าราชการทหาร หรือข้าราชการตำรวจ แม่จะไม่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
  • งดรับสมัครตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป 

  นักเรียนเตรียมทหาร(นตท.) ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในปี 2562 จะรับจำนวน 280 นาย (ผู้ชาย วุฒิ ม.4 อายุ 16-18 ปี) ทดแทนที่งดรับ 5 กลุ่มข้างต้น

  ปีที่ผ่านมา 2561 นักเรียนเตรียมทหาร(นตท.) ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับจำนวน 120 นาย ทำให้นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 60 และรุ่นที่ 61 ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีจำนวนเพียง 120 นาย 

  หลักเกณฑ์สำคัญใหม่ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ คือ จะต้องรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารเท่านั้น ซึ่งทางโรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศ ก็ยึดหลักเกณฑ์นี้เป็นสำคัญ

  ประเด็นเรื่องโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ยังจะรับนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง(นรต.หญิง) หรือไม่นั้น ก็ต้องกลับมาดูหลักการพื้นฐาน คือ ต้องสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนเตรียมทหาร ยังไม่เคยรับนักเรียนเตรียมทหารหญิงมาก่อน

  นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง(นรต.หญิง) เริ่มรับครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2552 เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 66 (นรต.66) และรุ่นล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2561 เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 75 (นรต.75) รวม 10 รุ่น 10 ปีพอดิบพอดี

  อนึ่งสำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง เป็นเพียงนักเรียนนายร้อยเหล่าเดียวที่รับผู้หญิง สำหรับนักเรียนนายร้อยทหารทั้ง 3 เหล่า ยังไม่เคยรับผู้หญิง

  สำหรับน้องผู้หญิง ที่ยังมีความมุ่งมั่นเป็นข้าราชการตำรวจหญิงชั้นสัญญาบัตร(ยศ ร้อยตำรวจตรี) พี่หมวดแนะนำให้เรียนต่อคณะนิติศาสตร์ เพราะอาจมีการเปิดรับนายร้อยตำรวจหญิง สายสอบสวน (พนักงานสอบสวนหญิงยังค่อนข้างขาดแคลน) ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติทางนิติศาสตร์บัณฑิตเป็นอย่างน้อย

  ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

  เป็นกำลังใจ ให้น้องเสมอ
  พี่หมวด 

  ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

  nine100-line-addfriends