อธิบายการสมัครสอบตำรวจ ปราบปราม Step by step

5290
กองการสอบ
กองการสอบ

ตำรวจชาย สายปราบปราม 6,400 อัตรา [ นสต. ]

 1. ชาย
 2. อายุ 18-27 ปี
 3. วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า
 4. สูง 160 ซม. รอบอก 77 ซม.
 • สมัครแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ !! [ ค่อย ๆ กรอก ไม่ต้องรีบร้อน ตรวจทานให้ดี ]
 • สมัครสอบอำนวยการแล้ว สามารถสมัครสอบสายปราบปรามนี้ได้ เพราะสอบกันคนละวัน

2 สิ่งที่ต้องเตรียมในการสมัครตำรวจ ทางอินเตอร์เน็ต

 1. ไฟล์ภาพถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไฟล์ภาพขนาดไม่น้อนกว่า 35KB และไม่เกิน 50KB เท่านั้น [ ไฟล์ภาพเล็กหรือใหญ่กว่าที่กำหนด จะทำให้ Upload ไม่ผ่าน ไฟล์ภาพ ไม่ใช่ไฟล์ PDF ] ฉากหลังควรเป็นสีพื้น เช่น ขาว ฟ้า เป็นต้น
 2. ไฟล์หน้าบัตรประชาชน [ เฉพาะหน้าบัตร ไม่เอาหลังบัตร ] บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ และข้อมูลหน้าบัตรอ่านได้ชัดเจน ไม่ลบเลือน ไฟล์ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 90KB และไม่เกิน 100KB [ ไฟล์ภาพเล็กหรือใหญ่กว่าที่กำหนด จะทำให้ Upload ไม่ผ่าน ไฟล์ภาพ ไม่ใช่ไฟล์ PDF ]

เอกสารอื่น ๆ ยังไม่ใช้ และไม่ต้องส่งไปกองการสอบ เอกสารตัวจริงจะใช้ก็ต่อเมื่อสอบติดแล้วเท่านั้น !!

การสมัครสอบ มี 3 ขั้นตอน

 1. สมัคร [ กรอกข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ]
 2. ชำระเงินค่าสมัคร [ เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย เท่านั้น ]
 3. พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ [ วันที่ 25 พ.ย.62 ]

1. สมัครทางอินเตอร์เน็ต

 • สมัครทางเว็บไซต์เท่านั้น www.PoliceAdmission.org  [ ไม่รับสมัครผ่านช่องทางอื่น ]
 • แนะนำให้สมัครผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ระบบเปิดรับสมัครวันที่ 30 ต.ค.2562 เวลา 00.01 น.
 • ระบบปิดรับสมัครวันที่  6 พ.ย.2562 เวลา 16.30 น.
 • เตรียมไฟล์รูปภาพ เพื่อ Upload ในการสมัคร [ ไม่มีเครื่องสแกน หรือไม่มีไฟล์รูป ติดต่อร้านถ่ายรูปให้เขาทำให้ ]
  1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน [ รูปนักเรียน หรือรับปริญญาได้ แต่ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ]
สมัครทางอินเตอร์เน็ต
 • บัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น ที่ยังไม่หมดอายุ และหน้าบัตรมีข้อมูลที่ชัดเจน อ่านได้ ไม่ลบเลือน [ ใช้บัตรประชาชนเท่านั้น บัตรอื่นใช้แทนไม่ได้ ]
สมัครทางอินเตอร์เน็ต 2
 • เตรียมเอกสารอื่น ๆ ไว้กรอกข้อมูล เช่น ใบประกาศนียบัตร ,ปพ. ,สด.8/9/43 [ เอาไว้กรอกข้อมูลเฉย ๆ ไม่ต้อง Upload ไฟล์ภาพ ]
 • กรอกข้อมูล + Upload รูปถ่าย + บัตรประชาชนเสร็จ กดส่งข้อมูลใบสมัคร และสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ทางเครื่องพิมพ์ด้วยกระดาษ A4 [ กรณี ไม่มีเครื่อง Printer ข้อมูลจะบันทึกในระบบ สามารถไป Log in ระบบการสมัครของกองการสอบ ที่เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นที่มีเครื่อง Printer โดยกรอกบัตรประชาชน 13 หลัก และสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินภายหลังได้ ]
 • กรอกเกรดเฉลี่ย [ เกรดไม่มีผลต่อการสมัครตำรวจ กรอกเพื่อให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มเท่านั้น ]
 • น้องที่กำลังเรียน ม.6 หรือ ปวช. สมัครไม่ได้ ต้องจบแล้วเท่านั้น

2. การชำระเงินค่าสมัคร

 • เมื่อสมัครแล้ว ให้สั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ทางเครื่องพิมพ์ ด้วยกระดาษ A4 [ พิมพ์สี หรือขาวดำ ก็ได้ ]
 • นำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปที่เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย เท่านั้น [ ไม่รับชำระด้วยช่องทางอื่น หรือธนาคารอื่น ]
 • ชำระเงินค่าสมัคร 550 บาท และค่าธรรมเนียม 30 บาท 
 • ต้องชำระเงินภายใน 3 วันนับแต่สมัคร  [ กรณีเกิน 3 วันให้ลองไปชำระ หากชำระได้ ถือว่าสมัครเรียบร้อยสมบูรณ์ หากชำระไม่ได้ ให้ติดต่อกองการสอบ ]
 • วันที่ 6 พ.ย.2562 ชำระได้เป็นวันสุดท้าย ชำระได้ภายในเวลาทำการของ ธ.กรุงไทย [ แต่ละสาขาเวลาปิดทำการไม่เหมือนกัน ]
การชำระเงินค่าสมัคร
 • ตัวอย่างแบบฟอร์มการชำระเงิน ที่นำไปชำระ ณ เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย เท่านั้น !! [ ไม่รับชำระผ่านช่องทางอื่น ]
 • เมื่อกดส่งใบสมัครสอบแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ทันที ที่เว็บไซต์กองการสอบ www.PoliceAdmission.org 
 • ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ ในวันถัดไปหลังเที่ยง [ เช่น ชำระวันที่ 1 ตรวจสอบสถานะได้วันที่ 2 เวลา 12.00 น.]
 • หากตรวจสอบแล้ว พบว่าสถานะยังไม่ได้ชำระเงิน ให้รีบติดต่อสาขาธนาคารที่ได้ไปชำระโดยด่วน ภายในวันที่ 14 พ.ย.2562 มิเช่นนั้นอาจถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ์ในการสอบ

3. การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

 • เริ่มพิมพ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย.2562 เป็นต้นไป โดยเข้าระบบกองการสอบ www.PoliceAdmission.org สั่งพิมพ์ ” บัตรประจำตัวสอบ ” ด้วยกระดาษ A4 สีขาว [ จะพิมพ์สี หรือขาวดำก็ได้ ] โดยระบบจะออกรหัสประจำตัวสอบ 9 หลักให้
 • กรณี บัตรประจำตัวสอบหาย ให้เข้าระบบกองการสอบ www.PoliceAdmission.org  แล้วสั่งพิมพ์ใหม่ได้เลย [ ไม่ต้องไปกรอกใบสมัครใหม่ ]
การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

ตัวอย่าง การกรอกใบสมัคร

ตัวอย่าง การกรอกใบสมัคร
ตัวอย่าง การกรอกใบสมัคร 2
ตัวอย่าง การกรอกใบสมัคร 3
ตัวอย่าง การกรอกใบสมัคร 4
ตัวอย่าง การกรอกใบสมัคร 5

สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศ 

 • มาสมัครสอบเพื่อลองข้อสอบ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด มีความผิดตามกฎหมาย
  1. ความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จกับเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา
  2. ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544
 • อย่าเสี่ยง ได้ไม่คุ้มเสีย หากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจสอบพบจะทำให้มีคดีติดตัว และไม่สามารถสอบข้าราชการ-ทหาร-ตำรวจ ได้อีกตลอดชีวิต !! 

การแต่งกายเข้าสอบ

การแต่งกายเข้าสอบ

กรณีมีปัญหาในการสมัคร กรอกข้อมูล Online

 • ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 02-697-0999 กด 1 กด 102 โทรได้ระหว่างเวลา 08.30 – 17.30 น. ของทุกวัน [ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ]

กรณีอ่านประกาศแล้วไม่เข้าใจ

 • ผู้กำกับการ ฝ่ายจัดการสอบ กองการสอบ โทร. 097-323-2848
 • ติดต่อกองการสอบ โทร. 02-941-3162 [ ในวันและเวลาราชการ ]
 • กรณีมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติ หรืออื่น ๆ กรุณาติดต่อหน่วยที่ท่านสมัครสอบ ประกาศรับสมัครสอบ อย่างเป็นทางการ
 • ไฟล์ประกาศสอบตำรวจภูธรภาค 1
 • ไฟล์ประกาศสอบตำรวจภูธรภาค 2
 • ไฟล์ประกาศสอบตำรวจภูธรภาค 3
 • ไฟล์ประกาศสอบตำรวจภูธรภาค 4
 • ไฟล์ประกาศสอบตำรวจภูธรภาค 5
 • ไฟล์ประกาศสอบตำรวจภูธรภาค 6
 • ไฟล์ประกาศสอบตำรวจภูธรภาค 7
 • ไฟล์ประกาศสอบตำรวจภูธรภาค 8
 • ไฟล์ประกาศสอบตำรวจภูธรภาค 9
 • ไฟล์ประกาศสอบตำรวจตระเวนชายเดน
 • ไฟล์ประกาศสอบตำรวจนครบาล

***ก่อนโทรไป แนะนำให้อ่านประกาศตามด้านบนก่อน เพราะมีรายละเอียดทุกอย่างแจ้งไว้แล้วให้เจ้าหน้าที่ไว้ตอบคำถามเพื่อนเราที่จำเป็นจริง ๆ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ]


กำหนดการสอบตำรวจที่ควรทราบ

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตวันที่ 30 ต.ค.62 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 6 พ.ย.62 เวลา 16.30 น.
 • พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วันที่ 25 พ.ย.62
 • ประกาศสถานที่สอบ 3 ธ.ค.62
 • สอบวันที่ 10 ธ.ค.62 เวลา 13.30 – 16.30 น. [ เข้าห้องสอบได้ในเวลา 11.30 13.15 น. เท่านั้น ]
 • ประกาศผลสอบวันที่ 17 ธ.ค.62 ทางเว็บไซต์กองการสอบ www.PoliceAdmission.org 

VDO สอนการสมัครสอบตำรวจ Step by step


วิธีตรวจสอบขนาดไฟล์รูปภาพ [ไฟล์นามสกุล .JPG]

 • คลิกขวาที่รูปภาพ เลือก Properties -> ดูที่ Size ว่าขนาดต่ำกว่า 35 KB หรือเกิน 50 KB [ สำหรับรูปถ่ายประจำตัวผู้สมัคร ] หรือต่ำกว่า 90 KB หรือเกิน 100 KB [ สำหรับรูปบัตรประจำตัวประชาชน ] หรือไม่ ถ้าไม่เกิน สามารถใช้รูปภาพนั้นได้เลย
 • ถ้าหากดูขนาดไฟล์ภาพแล้วต่ำกว่า 35 KB หรือเกิน 50 KB [ สำหรับรูปถ่ายประจำตัวผู้สมัคร ] หรือต่ำกว่า 90 KB หรือเกิน 100 KB [ สำหรับรูปบัตรประจำตัวประชาชน ] ให้ไปลดขนาดไฟล์ภาพตาม วิธีที่ 1 หรือ วิธีที่ 2

วิธีลดขนาดไฟล์รูป

1.กรณีที่สแกนรูปมาแล้ว ได้รูปพอดีไม่มีปัญหา พื้นหลังรูป

วิธีที่ 1 วิธีการลดขนาดไฟล์รูปโดยใช้โปรแกรม ACDsee

 • คลิกที่โปรแกรม ACDsee
 • เลือกรูปที่ต้องการ
 • คลิกที่ Modify แล้วเลือกที่ Resize
 • แล้วทำการปรับลดขนาดไฟล์รูป กรณีขนาดไฟล์รูปถ่ายประจำตัวผู้สมัคร ต้องมีขนาดไฟล์ไม่น้อยกว่า 35 KB และไม่เกิน 50 KB หรือกรณีขนาดไฟล์รูปบัตรประจำตัวประชาชน ต้องมีขนาดไฟล์ไม่น้อยกว่า 90 KB และไม่เกิน 100 KB
 • เมื่อลดขนาดไฟล์รูปเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ Done
 • แล้วก็ทำการ Save รูปแล้วลองเช็คขนาดไฟล์รูปดูอีกครั้งก่อนนำรูปมาอัพโหลด

วิธีที่ 2 ลดขนาดรูปจากการใช้โปรแกรม Paint

 • เข้าที่โปรแกรม Paint [ Start -> Program-> Accessories -> Paint ]
 • ลือกรูปที่ต้องการลดขนาด [ File -> Open -> เลือกรูปที่ต้องการ ]
 • คลิกเลือก Image -> Stretch/Skew เปลี่ยน Horizontal และ Vertical เป็นขนาดที่พอดีกับที่กำหนด [ เช่น 50:50 เป็นเลขตัวอย่าง ตัวเลขนั้นอาจใส่ 10:10 หรือ 20:20 ให้ลดตามขนาดไฟล์รูปที่ท่านมี ] คลิก OK
 • ทำการ Save รูปภาพ File -> Save as -> ตั้งชื่อรูปภาพ เป็นภาษาอังกฤษ

2. กรณีที่สแกนรูปมาแล้ว รูปติดพื้นหลังมาด้วย ให้ตัดรูปภาพให้เหลือแค่ส่วนรูปภาพที่ต้องการตัดรูปภาพจากการใช้โปรแกรม Paint

 • เข้าที่โปรแกรม Paint [ Start -> Program -> Accessories -> Paint ]
 • เลือกรูปที่ต้องการตัด [ File -> Open -> เลือกรูปที่ต้องการ]
 • คลิกเลือก กรอบสีเหลี่ยม ข้างรูปดาว ด้านบนซ้าย ของ แถบเมนูด้านข้างซ้าย
 • ให้คลิกลากเม้าส์ ในส่วนรูปภาพที่ต้องการ จากมุมขวาบนของรูปภาพให้ได้กรอบตามส่วนของรูปภาพที่ต้องการ ให้ กด Ctrl + X -> แล้ว ไปเลือกที่ เมนู File -> New -> ระบบจะถามว่า Save รูปภาพเก่าที่ท่านตัดไปหรือไม่ ให้คลิก No -> ให้กด Ctrl + V เพื่อวางรูปภาพที่เรา Copy มา
 • ทำการ Save รูปภาพ File -> Save as -> ตั้งชื่อรูปภาพ เป็นภาษาอังกฤษ
 • ถ้ารูปภาพที่ได้ ออกมามีขนาดใหญ่กว่า 50 KB [ กรณีรูปถ่ายประจำตัวผู้สมัคร ] หรือเกิน 100 KB [ กรณีรูปบัตรประจำตัวประชาชน ] ให้ทำการลดขนาดภาพ ตามวิธีที่ 1 หรือวิธีที่ 2

กรณีที่คะแนนเท่ากัน ให้เรียงลำดับผู้ที่สอบได้ ดังนี้

 1. ผู้มีคะแนนวิชาความสามารถทั่วไป [ คณิตศาสตร์ ] มากกว่า อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 2. กรณีคะแนนตามข้อ 1 เท่ากัน ให้ผู้มีคะแนนวิชาภาษาไทย มากกว่า อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 3. กรณีคะแนนตามข้อ 2 เท่ากันให้ผู้มีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ มากกว่า อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 4. กรณีคะแนนตามข้อ 3 เท่ากันให้ผู้มีคะแนนวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ มากกว่า อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 5. กรณีคะแนนตามข้อ 4 เท่ากันให้ผู้มีคะแนนวิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 6. กรณีคะแนนตามข้อ 5 เท่ากันให้ผู้มีคะแนนวิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มากกว่า อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 7. กรณีคะแนนตามข้อ 6 เท่ากัน ให้ผู้ที่ชำระเงินสมัครสอบก่อน อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

***การสอบตำรวจทุกปี จะมีคนที่คะแนนเท่ากัน และตัวจริงกับตัวสำรองก็คะแนนเท่ากันทุกรอบ ดังนั้น จึงอยากให้ความสำคัญกับการสมัคร + ชำระเงิน***

สรุปประกาศสอบ ตำรวจปราบปราม

  •  


ผลงาน การติวนายสิบตำรวจ ที่ผ่านมา

 • 2560 สอบติด ตำรวจปราบปราม รวม 173 คน เป็นการติวนายสิบตำรวจออนไลน์ ที่มีผู้สอบติดมากที่สุดในประเทศไทย !!
 • 2560 สอบได้ที่ 1 ของประเทศ ตำรวจอำนวยการ ที่มีผู้สมัครเกือบแสนคน!! และเป็นการสอบตำรวจ ที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่สุด สอบติดตำรวจอำนวยการ รวม 20 คน
 • 2560 สอบติด ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง [ ตม. ] รวม 15 คน
 • 2561 สอบติด ตำรวจปราบปราม รวม 113 คน
 • 2562 สอบได้ที่ 1 ของประเทศ และสอบติดมากที่สุดของประเทศ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง [ตม.] บุคคลภายนอก สอบติดรวม 206 คน !!
 • 2562 สอบติด ตำรวจอำนวยการ สายบัญชี [บช.1] จำนวน 17 คน ,พิสูจน์หลักฐาน [พฐ.2] จำนวน 62 คน ,ช่างไฟฟ้า [ทส.3] จำนวน 5 คน ,ช่างคอมพิวเตอร์ [ทส.4] จำนวน 4 คน ,ตำรวจพลขับ [ทส.5] จำนวน 5 คน และตำรวจดับเพลิง [สอ.6] จำนวน 1 คน สอบติดทุกสายงานที่เปิดสอบ รวมสอบติดตำรวจอำนวยการ จำนวน 94 คน !! มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ
 • สดๆ ร้อน ๆ ที่ผ่านมา นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน สอบได้ที่ 1 ของประเทศ(บุคคลภายใน) และสอบติดทุกสายสอบ สส.1 สส.2 และ สส.3 สอบติดรวม 42 คน มากที่สุดในการติวออนไลน์

   

 ไม่เป็นตำรวจปีนี้ แล้วจะเป็นปีไหน ? 

ตำรวจเปิดสอบที มีคนสมัครเยอะมาก

คะแนนตัวจริงก็สูงขึ้นเรื่อย ๆ

หากหวังผลการสอบรอบนี้ การอ่านหนังสือเอง อาจไม่ใช่คำตอบ

คอร์สติวตำรวจ สำหรับคนที่ไม่มีเวลา

ติวออนไลน์ ในกลุ่มปิด

ติวที่บ้าน ไม่ต้องเดินทาง

เหมาะกับคนที่ทำงาน หรือไม่ค่อยมีเวลา แต่อยากสอบติด

สอบถามตอบครูผู้สอนได้ จนกว่าจะเข้าใจ

จับมือทำข้อสอบ อยู่ดูแล จนถึงวันสอบจริง

คอร์สติวออนไลน์ ที่มีผู้สอบติดตัวจริงทุกรอบ !!

สนใจติว ตำรวจปราบปราม 6,400 อัตรา คลิกเลย https://nine100.com/iCourse-Pol

ตำรวจ พลขับ


ปล. 
รับจำกัด เพื่อการสอบติดตัวจริง !! สมัครติววันนี้ แถมฟรี คอร์สตะลุยโจทย์ทันที…