ประกาศผล สอบนายสิบตำรวจ 2562 / สมัครนายสิบตำรวจ 2562 / นายสิบตำรวจ 2562

5121
ประกาศสอบ นายสิบตำรวจ 2562
ประกาศสอบ นายสิบตำรวจ 2562

ประกาศผล สอบนายสิบตำรวจ 2562 / สมัครนายสิบตำรวจ 2562 / นายสิบตำรวจ 2562

ภาค 1

ภาค 2

ภาค 3

ภาค 4

ภาค 5

ภาค 6

ภาค 7

ภาค 8

ภาค 9

ตชด.

ตำรวจคอนมานโด (นสต.2 ของ ตชด.)


บช.น.
ตำรวจนครบาล (นสต.1)


ตำรวจสันติบาล (นสต.2)


สำนักงานส่งกำลังบำรุง
กองบัญชาการศึกษา
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
กองบินตำรวจ (นสต.3)

***กรณี ที่ไม่มีคะแนนสอบ เนื่องจากระบายรหัสชุดข้อสอบไม่ครบ/เกิน/ผิด สัญลักษณ์ *C และ *D

หากประสงค์ขอดูกระดาษคำตอบของตนเอง ให้ติดต่อหน่วยรับสมัคร (ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1-9 ,บช.. หรือ ตชด. แล้วแต่กรณี)

ภายในเวลาที่กำหนดของแต่ละภาค(แต่ละภาคกำหนดวันไม่เหมือนกัน ดูรายละเอียดให้ดี) โดยขอดูได้ในวันและเวลาราชการ ตามที่แต่ละภาคกำหนดเท่านั้น***

คะแนนนายสิบตำรวจ 2562
คะแนนนายสิบตำรวจ 2562

>>> ประกาศผลสอบ นายสิบตำรวจ 2562 รอบสุดท้าย <<<ประกาศผลสอบตำรวจ 2562 อำนวยการ นปพ.ภาค 9 ตชด.1.อำนวยการ 521 อัตรา

1.1 บัญชี 162 อัตรา ไฟล์ประกาศผลสอบ [ บช.1 ] 

 • ที่     1-162 ตัวจริง      137-111 คะนน
 • ที่ 163-300 ตัวสำรอง  111-107 คะแนน

1.2 พิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา ไฟล์ประกาศผลสอบ [ พฐ.2 ]

 • ที่     1-100 ตัวจริง    137-125 คะแนน
 • ที่ 101-300 ตัวสำรอง 125-120 คะแนน

1.3 ช่างไฟฟ้า ไฟล์ประกาศผลสอบ [ ทส.3 ] 

 • ที่   1-90    ตัวจริง  120-97 คะแนน
 • ที่ 91 -118 ตัวสำรอง 97-90 คะแนน [ คะแนนตัวสำรอง ผ่านเกณฑ์ 60% ไม่ครบตามจำนวน ]

1.4 ช่างคอมพิวเตอร์ ไฟล์ประกาศผลสอบ [ ทส.4 ] 

 • ที่   1-15 ตัวจริง    118-109 คะแนน
 • ที่ 16-50 ตัวสำรอง 108-101 คะแนน

1.5 ตำรวจพลขับ ไฟล์ประกาศผลสอบ [ ทส.5 ] 

 • ที่   1-20 ตัวจริง    117-102 คะแนน 
 • ที่ 21-60 ตัวสำรอง 101-94   คะแนน

1.6 ตำรวจดับเพลิง 134 อัตรา ไฟล์ประกาศผลสอบ [ สอ.6 ]

 • ที่ 1-22 ตัวจริง 113-90 คะแนน
 • ตำรวจดับเพลิง ผ่านเกณฑ์ 60% เพียงแค่ 22 คน [ ไม่ครบ 134 อัตรา ]

2.ตำรวจปราบปราม 2,700 อัตรา

2.1 นปพ.ภาค 9 จำนวน 1,190 อัตรา ไฟล์ประกาศสอบ [ นสต.1 ]

 • ที่       1-1,190 ตัวจริง    123-91 คะแนน
 • ที่ 1,191-2,000 ตัวสำรอง 91-86 คะแนน

2.2 นปพ.ภาค 9 จำนวน    510 อัตรา ไฟล์ประกาศสอบ [ นสต.2 ]

 • ที่     1-510   ตัวจริง 124-93 คะแนน
 • ที่ 511-1,000 สำรอง  93-86 คะแนน

2.3 ตชด. จำนวน 700 อัตรา ไฟล์ประกาศสอบ [ นสต.1 ] 

 • ที่     1-700   ตัวจริง 119-83 คะแนน
 • ที่ 701-1,100 สำรอง  83-78 คะแนน

2.4 ตชด. จำนวน 300 อัตรา ไฟล์ประกาศสอบ [ นสต.2 ] 

 • ที่     1-300   ตัวจริง 122-92 คะแนน
 • ที่ 301-500   สำรอง   92-88 คะแนน


สถิติคะแนนสูง-ต่ำ ตัวจริงและสำรอง

ตำรวจอำนวยการ 350 อัตรา ล่าสุด !!1.อำนวยการ 350 อัตรา


ประกาศผลสอบ นายสิบตำรวจ ปราบปราม 6,400 อัตรา [ สอบ 10 ธ.ค.2562 ]

ประกาศผลสอบ นายสิบตำรวจ ปราบปราม 6,400 อัตรา [ สอบ 10 ธ.ค.2562 ]


ภาค 1

ภาค 2

ภาค 3 

ภาค 4

ภาค 5

ภาค 6

ภาค 7

ภาค 8

ภาค 9

บช.น


ตชด.
ตำรวจตะเวนชายแดน (นสต.1)


ตำรวจตระเวนชายแดน (นสต.2)ประกาศผลสอบ นายร้อยตำรวจ วุฒิ ป.ตรี ( สอบ 12 ม.ค.63)ผลสอบ นายร้อยตำรวจ วุฒิ ป.ตรี ( อก.1 – อก.4 )

ผลสอบ นายร้อยตำรวจ วุฒิ ป.ตรี ( คพ.5 ,บศ.6 ,บช.7)


ตรวจสอบผลคะแนนรายบุคคลได้ที่ www.PoliceAdmission.org


***กรณี ที่ไม่มีคะแนนสอบ เนื่องจากระบายรหัสชุดข้อสอบไม่ครบ/เกิน/ผิด สัญลักษณ์ *C และ *D

หากประสงค์ขอดูกระดาษคำตอบของตนเอง ให้ติดต่อหน่วยรับสมัคร (ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1-9 ,บช.. หรือ ตชด. แล้วแต่กรณี)

ภายในเวลาที่กำหนดของแต่ละภาค(แต่ละภาคกำหนดวันไม่เหมือนกัน ดูรายละเอียดให้ดี) โดยขอดูได้ในวันและเวลาราชการ ตามที่แต่ละภาคกำหนดเท่านั้น***

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends