สอบตํารวจ 2562 นายร้อยตำรวจหญิง/ชาย นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก และบุคคลภายใน เปิดแล้ว 465 ตำแหน่ง !!

8979
ตำรวจ พลขับ
ตำรวจ พลขับ

สอบตํารวจ 2562 นายร้อยตำรวจหญิง/ชาย นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก และบุคคลภายใน เปิดแล้ว 465 ตำแหน่ง !!

/ สมัครสอบตํารวจ 2562  

สอบตํารวจ 2562 นายร้อยตำรวจหญิง/ชาย นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก และบุคคลภายใน เปิดแล้ว 465 ตำแหน่ง !!

การสอบนายร้อยตำรวจ วุฒิ ป.ตรี

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

 1. บุคคลภายนอก จำนวน 145 อัตรา [ คนที่ยังไม่เป็นตำรวจ ]
 2. บุคคลภายใน  จำนวน 320 อัตรา [ คนที่เป็นตำรวจอยู่แล้ว ]

กำหนดการที่สำคัญ

 • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 22 ส.ค.62 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 11 ก.ย.62 เวลา 16.30 น.
 • ประกาศสถานที่สอบ 6 ม.ค.62
 • สอบวันอาทิตย์ 12 ม.ค.63 เวลา 13.30-16.30 น.
 • ประกาศผลสอบรอบวิชาการ 28 ม.ค.63
 • ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 24 มี.ค.63
 • บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ 1 เม.ย.63
 • สมัครทางเว็บไซต์กองการสอบ www.PoliceAdmission.org 

1. บุคคลภายนอก [ คนที่ยังไม่เป็นตำรวจ ]

คุณสมบัตินายร้อยตำรวจ วุฒิ ป.ตรี บุคคลภายนอก

 • บุคคลภายนอกเพศหญิง / ชาย
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาต่าง ๆ ตามที่กำหนด [ วุฒิและสาขาไม่ตรง สมัครไม่ได้ ]
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร เกิดระหว่างวันที่ 12 ก.ย.2527 – 12 ก.ย.2544
 • เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. [ ไม่วัดรอบอก ]
 • เพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
 • ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกายต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วนอันเป็นโรคต้องห้ามการเป็นตำรวจ
 • สายตาสั้น ยาว เอียงได้ ใส่แว่นเข้าทดสอบ
 • รอยสักรวมทั่วร่างกายต้องมีขนาดไม่เกิน 16 ตร.ซม. [ แพทย์จะเป็นผู้ตรวจและพิจารณา ]
 • กรณี เคยต้องคดี เมื่อสอบผ่านจะมีคณะกรรมการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
 • ไม่รับผู้มีภาระทางทหารทุกกรณี ยกเว้นทหารเกณฑ์ที่ปลดภายในวันที่ 1 เม.ย.63 สามารถสมัครได้
 • นอกเหนือจากนี้ สามารถอ่านรายละเอียดตามประกาศสอบได้ครับ
จำนวนที่เปิดรับสมัคร

1.1 วุฒิ ป.ตรี ทางคอมพิวเตอร์ เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สารวัตร กลุ่มงานเทคนิค [ทำหน้าที่ประมวลผล] หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ยังไม่ได้ระบุว่าลงประจำตำแหน่งที่ใด เมื่อสอบติดจะแจ้งตำแหน่งที่ลง] จำนวน 100 อัตรา [ คพ.5 ]

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ ทางคอมพิวเตอร์

วิชาที่ใช้สอบ

วิชาที่ใช้สอบ ทางคอมพิวเตอร์
วิชาที่ใช้สอบ ทางคอมพิวเตอร์ 2

1.2 วุฒิ ป.ตรี ทางวิจัยการศึกษา สถิติการศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา พัฒนาหลักสูตร พัฒนการศึกษา บริหารการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา การวัดผลการศึกษา การอุดมศึกษา อุตสาหกรรมการศึกษา พัฒนศึกษาศาสตร์ หรือวิจัยและพัฒนาหลักสูตร เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สารวัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน [ทำหน้าที่บริการการศึกษา] สังกัดกองบัญชาการศึกษา [บช.ศ.] จำนวน 5 อัตรา [ บศ.6 ]

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ วุฒิ ป.ตรี

วิชาที่ใช้สอบ

วิชาที่ใช้สอบ วุฒิ ป.ตรี
วิชาที่ใช้สอบ วุฒิ ป.ตรี 2

1.3 วุฒิ ป.ตรี ทางบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สารวัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน [ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน] สังกัด สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [สตส.] จำนวน 20 อัตรา [ บช.7 ]

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ บัญชี

วิชาที่ใช้สอบ

วิชาที่ใช้สอบ บัญชี
วิชาที่ใช้สอบ บัญชี 2

1.4 ป.ตรี ทางบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สารวัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน [ปฏิบัติหน้าที่ด้านบัญชี] สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ตร.] จำนวน 20 อัตรา [ บช.7 ]

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ ทางบัญชี

วิชาที่ใช้สอบ

วิชาที่ใช้สอบ ทางบัญชี
วิชาที่ใช้สอบ ทางบัญชี 2

ประกาศสอบนายร้อยตำรวจ บุคคลภายนอก 145 อัตราตำรวจ พลขับ
ตำรวจ พลขับ

2. บุคคลภายใน [ คนที่เป็นตำรวจอยู่แล้ว ]

คุณสมบัตินายร้อยตำรวจ วุฒิ ป.ตรี บุคคลภายใน [ ไม่รับคนที่ยังไม่เป็นตำรวจ ]

 • เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพศหญิง / ชาย
 • มีอายุราชการไม่น้อยกว่า 2 ปี กรณี นสต. นับตั้งแต่วันติดยศ ส.ต.ต. จนถึงวันถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร คือ ต้องติดยศ ส.ต.ต. ก่อน 13 ก.ย.60 จึงจะมีสิทธิ์สอบ
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาต่าง ๆ ตามที่กำหนด [ วุฒิและสาขาไม่ตรง สมัครไม่ได้ ]
ประกาศสอบนายร้อยตำรวจ บุคคลภายนอก 145 อัตรา

2.1 วุฒิ ป.ตรี บริหารธุรกิจ การบัญชี การคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน [ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน] จำนวน 50 อัตรา [ อก.1 ]

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ บริหารธุรกิจ การบัญชี

วิชาที่ใช้สอบ

วิชาที่ใช้สอบ บริหารธุรกิจ การบัญชี

2.2 วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน [ปฏิบัติหน้าที่ด้านแผน และวิเคราะห์งานบุคคล] จำนวน 20 อัตรา  [ อก.2 ]

คุณสมบัติ

คุณวมบัติ ไม่จำกัดสาขา

วิชาที่ใช้สอบ

วิชาที่ใช้สอบ ไม่จำกัดสาขา

2.3 วุฒิ ป.ตรี ทางสังคมศาสตร์ เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน [ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ ด้านบุคลากร ฯลฯ] จำนวน 220 อัตรา  [ อก.3 ]

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ ทางสังคมศาสตร์

วิชาที่ใช้สอบ

วิชาที่ใช้สอบ ทางสังคมศาสตร์

คุณวุฒิทางสังคมศาสตร์

คุณวุฒิ ทางสังคมศาสตร์

2.4 ตำรวจชั้นประทวนผู้ไม่มีวุฒิ ป.ตรี [สายจ่าดาบ] เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน [ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ] จำนวน 30 อัตรา  [ อก.4 ]

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ ตำรวจชั้นประทวน

วิชาที่ใช้สอบ

วิชาที่ใช้สอบ ตำรวจชั้นประทวน

ประกาศสอบนายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน 320 อัตราไม่รับผู้ชาย ที่มีภาระทางทหาร ดังนี้

 • จะต้องไปเกณฑ์ทหาร เม.ย.63
 • เกณฑ์ทหารแล้ว และต้องไปเป็นทหารเกณฑ์
 • เป็นทหารเกณฑ์อยู่ และปลดหลังวันที่  1 เม.ย.63 (ทหารเกณฑ์ที่ปลดภายในวันที่ 1 เม.ย.63 สอบได้)
 • ผ่อนผันทหาร
 • หนีการเกณฑ์ทหาร

วิธีสมัครสอบ นายร้อยตำรวจ บุคคลภายนอก และบุคคลภายใน 465 อัตรา

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น (ไม่รับสมัครผ่านช่องทางอื่น)
 • สมัครได้ที่เว็บไซต์ กองการสอบ www.PoliceAdmission.org
 • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค.62 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 11 ก.ย.62 เวลา 16.30 น.

วิธีการสมัครสอบตำรวจ Step by step


พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และใบสมัคร นายสิบตำรวจ อำนวยการ ประกาศสอบนายร้อยตำรวจ

*** กรณีอ่านประกาศแล้ว มีคำถามสงสัย สอบถามกองการสอบ โทรเลย 02-941-3162 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น ***

กรณี มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการรับสมัคร โทรเลย 02-697-0999 กด 1 กด 203 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการประกาศผลสอบ นายร้อยตำรวจ วุฒิ ป.ตรี ( สอบ 12 ม.ค.63)ผลสอบ นายร้อยตำรวจ วุฒิ ป.ตรี ( อก.1 – อก.4 )

ผลสอบ นายร้อยตำรวจ วุฒิ ป.ตรี ( คพ.5 ,บศ.6 ,บช.7)