โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2562

1391
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปัจจุบันโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  มีทั้งหมด 3 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรปกติ 3 ปี (เปิดทุกปี)

 • หลักสูตรนี้จะเปิดเป็นประจำทุกปี
 • รับ ม.3 (หรือ ม.4 ที่จบ รด. ปี 1 มาแล้ว) เพื่อมาศึกษามัธยมปลายในสายอาชีพ (เน้นวิทย์-คณิต)
 • จบหลักสูตรจะได้บรรจุเป็นพนักงานช่างฮอทไลน์
 • ผู้ที่ทำคะแนนได้ดี จะมีทุนให้ไปศึกษาต่อปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อีก 5 ทุน และปรับระดับให้เป็นวิศวกร

2. หลักสูตรพิเศษ 1 ปี (เปิดแค่บางปี ไม่เปิดทุกปี)

 • หลักสูตรนี้ ศึกษาเพียง 1 ปี
 • มีการฝึกฝนปฏิบัติฮอทไลน์กันเป็นระยะเวลานาน
 • รับวุฒิ ปวช.ที่มีพื้นฐานความรู้ด้านไฟฟ้ามาแล้ว 
 • จบหลักสูตร จะได้บรรจุเป็นพนักงานช่างฮอทไลน์ เพื่อปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูง

3. หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (เปิดแค่บางปี ไม่เปิดทุกปี)

 • หลักสูตรนี้รับวุฒิ ปวส. มาฝึกอบรมเป็นเวลา 6 เดือน
 • มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อีกทั้งยังต้องไปฝึกปฏิบัติงานจริงที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานทั่วประเทศด้วย 
 • จบหลักสูตร จะได้บรรจุเป็นพนักงานช่างปฏิบัติการระบบไฟฟ้า (แก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง)

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มี 3 หลักสูตร

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

     

     โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นส่วนสำคัญ ที่จะสร้างพนักงานช่างเพื่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าโดยแท้จริง และเพื่อที่จะสร้างเหล่ามนุษย์ไฟฟ้าเพื่อไปบริการผู้ใช้ไฟทั่วประเทศไทยให้ทั่วถึง

หมายเหตุ

 • หลักสูตรพิเศษ 1 ปี และหลักสูตรช่างเฉพาะทาง ไม่ได้เปิดเป็นประจำทุกปี กรุณาติดตามสอบถามข้อมูลทาง www.pea.co.th
 • โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีที่เดียวอยู่ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 
 • สำหรับการสอบของทุกหลักสูตร ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น
 • หากคุณสมบัติผู้สมัครไม่ตรงข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่รับสมัคร (มีการจำกัดอายุ วุฒิการศึกษา สัดส่วนร่างกาย ตาบอดสี สายตาสั้น รอยสัก เป็นต้น)
 • เมื่อสอบผ่านรอบวิชาการจะต้องสอบรอบสมรรถภาพร่างกาย สอบสัมภาษณ์ และ ตรวจโรค จึงเสร็จสิ้นขั้นตอน
 • รอประกาศสอบอย่างเป็นทางการช่วงเดือนมีนาคม
 • ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1.ประกาศรับสมัคร หลักสูตรปกติ 3 ปี

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • เพศชายเท่านั้น
 • กำลังศึกษาชั้น ม.3 (เรียนอยู่เทอมสุดท้ายได้)
 • กำลังศึกษาชั้น ม.4 และต้องเรียน รด. (อยู่ ม.4 แต่ไม่เรียน รด. ไม่ได้)
 • ไม่รับกำลังศึกษาชั้น ม.5 หรือ ม.6 (รับตามคุณสมบัติด้านบน) 
 • เกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2545 ถึง 25 มี.ค. 2547 เท่านั้น
 • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 47 กก. และ น้ำหนักไม่เกินส่วนสูง – 100
 • รอบอกเมื่อหายใจออกเต็มที่ไม่น้อยกว่า 74 cm
 • คะแนนเฉลี่ยสะสม ม.1-3 ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • สายตาปกติ ไม่สั้น ไม่เอียง ไม่บอดสี
 • ไม่กลัวความสูง และปฏิบัติงานบนที่สูงได้
 • ยินดีไปปฏิบัติงานประจำ ณ สำนักงานในส่วนภูมิภาค
 • ไม่มีรอยสักใด ๆ บนร่างกาย

กำหนดการรับสมัคร

 • จำหน่ายใบสมัคร : 18 ก.พ. 62 – 11 มี.ค. 62
 • จำหน่ายใบสมัครที่ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาคาร 7 ชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. ที่เดียวเท่านั้น (สามารถมาซื้อได้ในวันรับสมัคร)
 • รับสมัคร : 4 – 11 มี.ค. 62
 • ประกาศเลขที่สอบ : 22 มี.ค. 62
 • สอบภาควิชการ : 26 มี.ค. 62 (คณิต วิทย์ และอังกฤษ 3 วิชาเท่านั้น วิชาอื่นไม่สอบ)
 • ประกาศผลสอบ : 5 เม.ย. 62
 • ทดสอบว่ายน้ำและตรวจประวัติ : 9 เม.ย. 62
 • ทดสอบสมรรถภาพ : 10 – 11 เม.ย. 62
 • ตรวจโรค : 12 เม.ย. 62
 • สอบสัมภาษณ์ : 18 – 22 เม.ย. 62
 • ประกาศผลสอบ : 30 เม.ย. 62
 • เปิดภาคเรียน : 16 พ.ค. 62
 • จำหน่ายใบสมัครที่ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาคาร 7 ชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. ที่เดียวเท่านั้น

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครของโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • [ม.3] ใบรับรองจาก รร. เดิม ที่มีรูปถ่ายผู้สมัคร
 • [ม.4] ปพ.1(ม.3) และใบรับรองการเรียน รด. ปี1
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้สมัคร
 • รูปถ่ายที่อัดครั้งเดียวกัน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่น
 • ค่าคู่มือและใบสมัคร 150 บาท ค่าสมัคร 200 บาท
 • เอกสารที่เป็นสำเนาทุกชนิด ต้องนำฉบับจริงมาแสดงในวันที่รับสมัครด้วย
 • สมัครด้วยตนเองเท่านั้น โดยเดินทางมาที่ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. (ไม่รับสมัครผ่านช่องทางอื่น)
 • เวลาทำการของโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือตามประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประกาศรับสมัคร โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 • ประกาศรับสมัคร หลักสูตรปกติ 3 ปี ฉบับเต็ม.pdf
 • รับจำนวน 55 คน โดยจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ผู้ที่มีผลการเรียนดี 5 อันดับแรก จะได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐฯ และปรับระดับเป็นวิศวกรไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

กรณีอ่านประกาศข้างต้นแล้ว มีคำถามสงสัย

 • โปรดโทร 02-590-5596
 • โทรเลย 02-590-5598
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2.ประกาศหลักสูตรช่างเฉพาะทาง วุฒิ ปวส.

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
[หลักสูตรช่างเฉพาะทาง] ปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า
จำนวน 104 คน โดยจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของ กฟภ.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีสัญชาติไทย
 • เพศชายเท่านั้น
 • เกิดระหว่างวันที่ 25 มี.ค. 2536 ถึง 30 พ.ย. 2543 เท่านั้น
 • จบการศึกษาระดีบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลัง เท่านั้น
 • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กก. และ น้ำหนักไม่เกินส่วนสูง – 100
 • รอบอก เมื่อหายใจออกเต็มที่ไม่น้อยกว่า 74 cm
 • สายตาปกติ ไม่สั้น ไม่เอียง ไม่บอดสี
 • ไม่มีลายสักบนร่างกาย
 • ไม่กลัวความสูง และปฏิบัติงานบนที่สูงได้
 • ยินดีไปปฏิบัติงานประจำ ณ สำนักงานในส่วนภูมิภาค


กำหนดการรับสมัคร

 • จำหน่ายใบสมัคร : 18 ก.พ. 62 – 11 มี.ค. 62
 • รับสมัคร : 4 – 11 มี.ค. 62
 • ประกาศเลขที่สอบ : 22 มี.ค. 62
 • สอบข้อภาควิชาการ : 26 มี.ค. 62 (ความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง)
 • ประกาศผลสอบ : 5 เม.ย. 62
 • ทดสอบว่ายน้ำและตรวจประวัติ : 9 เม.ย. 62
 • ทดสอบสมรรถภาพ : 10 – 11 เม.ย. 62
 • ตรวจโรค : 12 เม.ย. 62
 • สอบสัมภาษณ์ : 18 – 23 เม.ย. 62
 • ประกาศผลสอบ : 30 เม.ย. 62
 • เปิดภาคเรียน : 16 พ.ค. 62
 • สมัครด้วยตนเองเท่านั้น โดยเดินทางมาที่ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. (ไม่รับสมัครผ่านช่องทางอื่น)
 • เวลาทำการของโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือตามประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประกาศรับสมัคร 


กรณีอ่านประกาศข้างต้นแล้ว มีคำถามสงสัย

 • โปรดโทร 02-590-5596
 • โทรเลย 02-590-5598

ประกาศผลสอบ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค