โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัคร 2562

1404
นายร้อยตำรวจ 2562
นายร้อยตำรวจ 2562

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัคร 2562

การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(นตท.) ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.)

คุณสมบัติ

1. บุคคลภายนอกชาย + บุคคลภายนอกชาย โครงการใต้ (ไทย-พุทธ) + บุคคลภายนอกชาย โครงการใต้ (ไทย-มุสลิม)

 • เพศชาย
 • วุฒิ ม.4 หรือเทียบเท่า
 • อายุ 16-18 ปี (เกิดในปี พ.ศ.2544, 2545 และ 2546)
 • บิดา – มารดาผู้ให้กำเนิดของผู้สมัคร มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 • แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตํารวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตํารวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะ มิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
 • ไฟล์ประกาศสอบบุคคลภายนอกชาย 2562.pdf 
 • ต้องทำคะแนนรวมให้ผ่านเกณฑ์ 50% คือได้ 350 คะแนน
ข้อสอบ นตท. ในส่วนของ ตร.

2. นักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) + ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

 • รับจำนวน 30 อัตรา
 • เพศชาย
 • อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (เป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2538 – 2544)
 • บิดา – มารดาผู้ให้กำเนิดของผู้สมัคร มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 • แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตํารวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตํารวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะ มิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
 • ไฟล์ประกาศสอบ นสต. และ ข้าราชการตำรวจ2562.pdf
 • ต้องทำคะแนนรวมให้ผ่านเกณฑ์ 50% คือได้ 350 คะแนน
การสอบคัดเลือก แบ่งออกเป็น 2 รอบ

วิชาที่ใช้สอบนายร้อยตำรวจ (เตรียมทหาร เหล่าตำรวจ)

 1. วิทยาศาสตร์          200 คะแนน
 2. คณิตศาสตร์          200 คะแนน
 3. ภาษาอังกฤษ         150 คะแนน
 4. ภาษาไทยและสังคม 150 คะแนน

1. วิทยาศาสตร์

   1.1 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

   1.2 ฟิสิกส์

1.2.1 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1

1.2.2 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 2

1.2.3 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์

1.2.4 การเคลื่อนที่แนวตรง

1.2.5 แรงและกฎการเคลื่อนที่

1.2.6 สมดุลกล

1.2.7 งานและพลังงาน

1.2.8 โมเมนตัมและการชน

1.2.9 การเคลื่อนที่แนวโค้ง

   1.3 เคมี

1.3.1 ความปลอดภัยและทักษะในการปฏิบัติการเคมี

1.3.2 อะตอมและสมบัติของธาตุ

1.3.3 พันธะเคมี

1.3.4 โมลและสูตรเคมี

1.3.5 สารละลาย

1.3.6 ปริมาณสัมพันธ์

   1.4 ชีววิทยา

1.4.1 การศึกษาชีววิทยา

1.4.2 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

1.4.3 เซลล์และการทำงานของเซลล์

1.4.4 โครโมโซมและสารพันธุกรรม

1.4.5 การท่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

1.4.6 เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ

1.4.7 วิวัฒนาการ


2. 
วิชาคณิตศาสตร์

   2.1 คณิต ม.ต้น

   2.2 คณิต ม.4

2.2.1 เซต

2.2.2 ตรรกศาสตร์

2.2.3 จำนวนจริง

2.2.4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

2.2.5 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการึทึม

2.2.6 เรขาคณิตวิเคราะห์

2.2.7 หลักการนับเบื้อต้น

2.2.8 ความน่าจะเป็น


3. 
ภาษาอังกฤษ

   3.1 เนื้อหา ม.ต้น

   3.2 เนื้อหา ม.4

4. ภาษาไทยและสังคม

   4.1 ภาษาไทย ม.ต้น

   4.2 ภาษาไทย ม.4

   4.3 สังคม

4.3.1 หน้าที่พลเมือง

4.3.2 ประวัติศาสตร์

4.3.3 ภูมิศาสตร์

4.3.4 เศรษฐศาสตร์

4.3.5 ศาสนา

กำหนดการรับสมัคร นักเรียนนายร้อยตำรวจ(นรต.)

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 17 ม.ค. – 11 ก.พ.62 
 • สมัครได้ที่ www.admission.rpca.ac.th
 • สอบ ณ มธ.ศูนย์รังสิต วันที่ 16 มี.ค.62 
 • ประกาศผลสอบ วันที่ 22 มี.ค.62 

ประกาศสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

กรณี อ่านประกาศแล้ว มีคำถามสงสัย ต้องการสอบถาม

 • ปัญหาเรื่อง คุณสมบัติผู้สมัคร โทร.034-311103
 • วิธีการกรอกข้อมูล โทร.034-312037
 • ปัญหาทางเทคนิค โทร.02-0712116
 • บริการเฉพาะวันเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends