หนังสือภาษาอังกฤษ สำหรับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และแนวข้อสอบ

การสอบนายสิบตำรวจ ตม. บุคคลภายนอก(คนที่ยังไม่เป็นตำรวจ)

ต้องมีคะแนนภาษา หรือต้องมาสอบภาษาอังกฤษ ที่จัดสอบโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

หลักเกณการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเืศ สำหรับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ
หลักเกณการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเืศ สำหรับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ 2
หลักเกณการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเืศ สำหรับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ 3
หลักเกณการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเืศ สำหรับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ 4


สรุปเนื้อหา ตามประกาศ


1.คะแนนภาษาอังกฤษ 

 • 1.TOEIC       495 คะแนน 
 • 2.TOEFL IBT  60  คะแนน 
 • 3.CU-TEP      60  คะแนน 
 • 4. IELTS       4.5 คะแนน


2.ภาษาจีน (HSK)

 • ระดับ 3 คะแนน 240
 • ระดับ 4 คะแนน 180


3.ภาษาอื่นๆ

 • ภาษาญี่ปุ่น คะแนนไม่น้อยกว่าระดับ
 • ภาษาเกาหลี คะแนนไม่น้อยกว่าระดับ 3 ตามที่สถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ทางด้านภาษานั้นๆ กำหนด
 • ภาษาอื่นตามที่ สตม. กำหนด (ตอนนี้ ยังไม่ได้กำหนดเพิ่ม)


4.ภาษาอังกฤษ ตม.
(จัดสอบโดย สตม. ซึ่ง ม.ราม เป็นผู้ออกข้อสอบ)

ทดสอบความรู้แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 100 ข้อ 100 คะแนน

 • วิธีการฟัง(Listening) การอ่าน(Reading) และการสนทนา(Conversation)
 • คำทักทาย การสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
 • การสื่อสารในงานตรวจคนเข้าเมือง
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบตรวจคนเข้าเมือง
 • การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
 • ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60% จึงถือว่า “สอบผ่าน”

ดาวน์โหลด หนังสือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ตม. 


1.หนังสือ ภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง : English for Immigration Police 

2.แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ตม. ชุดที่ 1 

3.แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ตม. ชุดที่ 2 


***หนังสือและแนวข้อสอบ ที่เป็นตัวอักษรสีน้ำเงินด้านบน กด Download ได้เลยครับ***