นายสิบตำรวจ ปราบปราม เปิดสอบ 2,700 อัตรา

1185
นายสิบตำรวจ ปราบปราม
นายสิบตำรวจ ปราบปราม

นายสิบตำรวจชาย สายปราบปราม 2,700 อัตรา

 • ประกาศ 17-21 เม.ย.62
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต 22 เม.ย. – 1 พ.ค.62
 • สอบ 26 พ.ค.62 [ สอบตรงกับสายอำนวยการ ]
 • ประกาศผลสอบ ภาควิชาการ 7 มิ.ย.62 
 • ประกาศผลสอบ รอบสุดท้าย 26 ก.ค.62
 • บรรจุแต่งตั้ง 1 ส.ค.62

ตำรวจปราบปราม แบ่งเป็น 2 หน่วยงาน

 1. ตชด.                [ 1,000 อัตรา ]
 2. ตำรวจภูธรภาค 9  [ 1,700 อัตรา ]

ตชด. 1,000 อัตรา

 • จำนวน 700 อัตรา มาจากผู้มีภูมิลำเนาใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจนถึงวันปิดรับสมัคร [1 พ.ค.62]
 • จำนวน 300 อัตรา มาจากผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่อื่น
 • ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ [ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม : ปป.]
 • จบแล้วทำงานสังกัด ตชด.ภาค 4 [ตชด.เขตภาคใต้

ตำรวจภูธรภาค 9 จำนวน 1,700 อัตรา

 • จำนวน 1,190 อัตรา มาจากผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจนถึงวันปิดรับสมัคร [1 พ.ค.62]
 • จำนวน 510 อัตรา มาจากผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่อื่น 
 • ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ [ปฏิบัติการพิเศษ : นปพ. ]
 • จบแล้วทำงานสังกัด ตำรวจภูธรภาค 9 [ภูธรภาคใต้ตอนล่าง]
นายสิบตำรวจ ปราบปราม เปิดสอบ 2,700 อัตรา

คุณสมบัติ สายปราบปราม 

 • เพศชายเท่านั้น
 • อายุ 18 – 27 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร [ 1 พ.ค.62 ]
 • สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
 • ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย [BMI] ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามของการเป็นตำรวจ
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาย ไม่จำกัดเกรด ต้องจบและอนุมัติวุฒิภายในวันที่ปิดรับสมัคร [ต้องจบแล้วเท่านั้น กำลังศึกษาอยู่ไม่ได้]
 • รอยสักรวมขนาดทั่วร่างกายต้องไม่เกิน 16 ตร.ซม. ไม่ใหญ่หรือแลดูน่าเกลียด [ประเด็นไม่เกี่ยวอยู่ในร่มผ้า หรือนอกร่มผ้า] แต่แพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยและชี้ขาด
 • สายตาปกติ ตรวจแบบสเนลเลน ปกติที่ 6/6 บอกไม่ได้ว่าสั้นได้เท่าไหร่ เพราะตอนสอบหมอจะให้อ่านชาร์ตตัวเลข หากอ่านได้ ถือว่าผ่าน หากอ่านไม่ได้ คือ สอบตก [ไม่รับตาบอดสี]
นายสิบตำรวจ สายตา
นายสิบตำรวจ สายตา

นายสิบตำรวจปราบปราม กับภาระทางทหาร

 1. อายุ 18 ปี ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน [มี สด.9] จะเรียน รด.หรือไม่เรียน ก็สมัครได้
 2. อายุ 19 ปี ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน [มี สด.9] จะเรียน รด.หรือไม่เรียน ก็สมัครได้
 3. อายุ 20 ปี เรียน รด.ปี 3 [มี สด.8] สมัครได้
 4. อายุ 20 ปี ไม่ได้เรียน รด. ต้องเกณฑ์ทหารปี 2563 [ สมัครได้ ]
 5. อายุ 21 ปี จับได้ใบดำ [มี สด.43] สมัครได้
 6. อายุ 21 ปี จับได้ใบแดง ต้องไปเป็นทหารเกณฑ์ สมัครไม่ได้
 7. เป็นทหารเกณฑ์อยู่ ปลดภายในวันที่ 1 ส.ค.2562 สมัครได้ [เพราะต้องบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจวันที่ 1 ส.ค.]
 8. เป็นทหารเกณฑ์อยู่ ปลดหลังวันที่ 1 ส.ค.2562 สมัครไม่ได้ [เพราะต้องบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจวันที่ 1 ส.ค.]
 9. ปลดทหารเกณฑ์แล้ว [มี สด.8] สมัครได้
 10. เกณฑ์ทหารแล้ว [มี สด.43] สมัครได้
 11. ผ่อนผันทหาร สมัครไม่ได้
 12. หนีทหาร สมัครไม่ได้

กรณีเคยมีคดีติดตัว


สอบรอบที่ 1 ภาควิชาการ 150 ข้อ 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B ]

วิชาที่ใช้สอบ นายสิบตำรวจปราบปราม 

 1. ความสามารถทั่วไป [คณิตศาสตร์] 25 ข้อ
 2. ภาษาไทย 25 ข้อ
 3. ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ
 4. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ข้อ
 5. กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 25 ข้อ
 6. สังคมฯ และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 25 ข้อ

รวม 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง

การเรียงลำดับคะแนน

 1. เรียงคะแนนผู้ได้คะแนนสูงสุด ลงมาตามลำดับ [ไม่ใช้เกณฑ์ 60%]
 2. กรณีคะแนนตามข้อ 1 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาความสามารถทั่วไป(คณิต) อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 3. กรณีคะแนนตามข้อ 2 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาภาษาไทย อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 4. กรณีคะแนนตามข้อ 3 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 5. กรณีคะแนนตามข้อ 4 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 6. กรณีคะแนนตามข้อ 5 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 7. กรณีคะแนนตามข้อ 6 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาสังคมฯ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 8. กรณีคะแนนตามข้อ 7 เท่ากัน ให้ผู้ที่สมัคร + ชำระเงินก่อน อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 9. กรณีสมัคร + ชำระเงินเวลาเดียวกัน ให้ใช้วิธีการจับฉลา

สอบรอบที่ 2 สอบพละ

 1. วิ่ง 1,000 เมตร
 2. ว่ายน้ำ 25 เมตร
 3. วิ่งระยะสั้น
 4. วิ่งกลับตัว/วิ่งเก็บของ
 5. ยืนกระโดดไกล
 
นายสิบตำรวจ สอบพละ
นายสิบตำรวจ สอบพละ

สอบ รอบที่ 3   

 1. สอบสัมภาษณ์
 2. ตรวจร่างกาย
 3. ทดสอบสุขภาพจิต
 4. ตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ
 5. เกณฑ์ คือ ผ่าน / ไม่ผ่าน

หลักฐานที่ใช้สมัคร นายสิบตำรวจ

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน + บัตรประชาชนเท่านั้น สภาพสมบูรณ์ อักษรชัดเจน ไม่หมดอายุ [ใช้บัตรอื่นแทนไม่ได้] สแกนภาพ
 2. ค่าสมัคร 550 บาท + ค่าธรรมเนียมการสมัคร 30 บาท ชำระที่เคาท์เตอร์ ธ.กรุงไทย เท่านั้น
 3. สมัครแล้ว ตรวจสอบสถานะได้ทันที ชำระเงินแล้วตรวจสอบสถานะได้ในวันถัดไปหลังเที่ยง
 4. สมัครได้เพียงแค่หน่วยงานเดียวเท่านั้น [เพราะสอบวันเดียวกัน]
 5. ไม่มีสิทธิคะแนนเพิ่มในการสอบรอบนี้
 6. สอบติดฝึกอบรม  ระหว่างอบรมได้เงินเดือน 3,070 บาท
 7. จบมาเลือกตำแหน่งตามคะแนนที่ฝึกอบรม ติดยศ สิบตำรวจตรี [ส.ต.ต.] เงินเดือน 10,760 บาท ยังไม่รวมค่าครองชีพและสิทธิอื่นๆ ตามที่ทางราชการกำหนด

เรื่องที่ควรรู้ ก่อนสอบนายสิบตำรวจ

นายสิบตำรวจข้อสอบนายสิบตำรวจ iTest นายสิบตำรวจ 2562 ชุดที่ 1
[ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ]สรุปยอดผู้สมัครสอบ และอัตราการแข่งขัน

การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ 2562

ประกาศนายสิบตำรวจปราบปราม ภาค 9 ตชด. 2,700 อัตรา

ปล.ไม่หวงข้อมูลครับ ถ้าจะนำไปใช้ ให้เครดิต Nine100.com ก็พอครับ

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends