10 วิธีเลือกโรงเรียนกวดวิชานายร้อยตำรวจ หลักสูตรแน่น สถาบันได้มาตรฐาน

1375
ห้องเรียนติวสอบ
ห้องเรียนติวสอบ

สนามสอบไปสู่อาชีพที่ทุกคนเชื่อมั่นว่ามีความมั่นคงเส้นทางหนึ่ง ก็คือ “นายร้อยตำรวจ” ซึ่งมีสนามสอบให้เลือกหลายเส้นทาง ไม่เฉพาะสายตรงคือการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 2 ปี ก่อนเลือกเหล่าเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนนายร้อยอีก 4 ปีเท่านั้น แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังเปิดรับบุคคลภายนอกเพื่อสอบบรรจุเป็นนายร้อยตำรวจในหลาย ๆ ตำแหน่งโดยไม่ต้องผ่านโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ตำรวจชั้นประทวนที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดสอบนายร้อยตำรวจได้อีกด้วย

ติวสอบตำรวจ เส้นทางลัดสู่อาชีพในฝัน

การสอบนายร้อยตำรวจ เป็นสนามสอบที่ผู้สมัครสอบตำรวจต่างรับรู้กันดีว่ามีความยาก ทั้งด้านวิชาการและความพร้อมด้านร่างกายหรือจิตใจ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบนายร้อยตำรวจที่ดีที่สุด ก็คือ การติวสอบจากสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชา โดยข้อดีของโรงเรียนกวดวิชา มีดังนี้

 • การติวสอบนายร้อยตำรวจจากโรงเรียนกวดวิชา เป็นการพัฒนาความรู้ให้แน่น โดยเฉพาะน้องๆ ที่ทำลังเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งผู้ที่เป็นติวเตอร์ส่วนใหญ่จะทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพเหล่านั้นอยู่แล้วจึงมีประสบการณ์ตรงทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติตัว ทำให้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเตรียมตัวสอบโรงเรียนเตรียมทหาร (ก่อนเลือกเหล่า)
 • การสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหาร เพื่อเป็นนักเรียนนายร้อย 4 เหล่า ซึ่งนายร้อยตำรวจเป็นหนึ่งใน 4 เหล่า ที่ต้องมีความพร้อมทั้งความรู้ด้านวิชาการ ด้านร่างกาย การมีระเบียบวินัย การติวสอบในโรงเรียนกวดวิชาจะให้แนวทางและรูปแบบการเตรียมตัวที่ถูกต้อง ทำให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เข้าไปรับการติว
 • โรงเรียนติวสอบนายร้อยตำรวจ แต่ละสถาบันหรือแต่ละแห่ง จะมีรูปแบบการติวการสอนหลายลักษณะ บางแห่งยังมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจไปพร้อม ๆ กับความรู้ด้านวิชาการ มีการฝึกฝนด้านพลศึกษาที่เกี่ยวกับการนำไปใช้สอบ มีการฝึกฝนสภาพจิตใจให้เข้มแข็งอดทน
 • โรงเรียนติวสอบนายร้อยตำรวจ จะมีการจัดหาหนังสือ แนวข้อสอบ และแบบฝึกหัด ให้อ่านและทดสอบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแนวข้อสอบและความรู้ที่ใช้สอบมาแล้ว ซึ่งผู้ที่ไม่ได้รับการติวสอบอาจหาแนวหนังสือสอบได้ยากหรือหากได้ไม่ตรงตามแนวที่ใช้สอบ
 • โรงเรียนหรือสถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหารเพื่อเรียนนายร้อยตำรวจ มีให้เลือกมากมาย แต่ละสถาบันจะมีคอร์สการสอนให้เลือกที่หลากหลาย เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนทั้งความพร้อมด้านของเวลาเรียน และความพร้อมในด้านค่าใช้จ่ายของผู้เรียน
 • ติวสอบนายร้อยตำรวจ ผ่านคอร์สออนไลน์ หรือติวสอบออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เป็นข้อดีสำหรับบุคคลภายนอกที่ทำงานอยู่ในองค์กรต่าง ๆ และไม่มีเวลาในการติวสอบในสถาบันต่าง ๆ การติวสอบออนไลน์สามารถเลือกเวลาเรียนให้เหมาะกับตัวผู้เรียนได้ เรียนอยู่กับบ้านไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย รวมทั้งมีหนังสือพร้อมแนวข้อสอบให้อ่านและฝึกทดสอบ เช่นเดียวกับการติวสอบในสถาบันหรือโรงเรียนติวสอบ

10 วิธีเลือกโรงเรียนกวดวิชานายร้อยตำรวจ หลักสูตรแน่น สถาบันได้มาตรฐาน

สำหรับข้อดีในการติวสอบจากโรงเรียนหรือสถาบันติวสอบ รวมทั้งการติวสอบจากคอร์สออนไลน์ อาจทราบกันดีอยู่แล้ว ว่ามีข้อดีและเป็นเส้นทางลัดให้มีโอกาสประสบความสำเร็จในการสอบนายร้อยตำรวจได้อย่างไร แต่สิ่งที่ต้องคำนึงและให้ความสำคัญก็คือ การเลือกสถาบันติวสอบอย่างไรให้ตอบโจทย์ เป็นสถาบันติวสอบที่ได้มาตรฐาน หลักสูตรแน่น และปลอดภัย Nine100.com มี 10 วิธีเลือกโรงเรียนกวดวิชานายร้อยตำรวจ มาแนะนำ ดังนี้

 1. เป็นสถาบันกวดวิชาที่ได้มาตรฐาน โดยได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องจากกระทรวงศึกษาธิการ เพราะการได้รับใบอนุญาต จะเป็นตัวบ่งบอกว่าสถาบันแห่งนั้นมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด คาดหวังได้ว่าการเรียนการสอนหรือการติวจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้เรียนได้มากที่สุด
 2. เป็นสถาบันหรือโรงเรียนติวสอบนายร้อยตำรวจ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมีประสบการณ์และก่อตั้งมานานหรือมีตัวตนมีสถานที่ และที่อยู่ชัดเจน
 3. ควรเป็นสถาบันหรือโรงเรียนติวสอบนายร้อยตำรวจที่มีผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ มีศิษย์เก่าสามารถสอบเข้าเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่าให้เห็นเป็นที่ประจักษ์
 4. เป็นสถาบันกวดวิชาหรือโรงเรียนติวสอบนายร้อยตำรวจ ที่เจ้าของสถาบันกวดวิชาหรือมีทีมงานอาจารย์ผู้สอน เป็นบุคลากรที่จบจากเหล่าทัพต่าง ๆ
 5. พิจารณาสถาบันกวดวิชาที่มีหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน ระเบียบการของโรงเรียน สภาพสถานที่ ขนาดพื้นที่ใช้สอยของโรงเรียนติวสอบนายร้อย โดยเฉพาะโรงเรียนกวดวิชาทหารที่มีการเรียนแบบกินนอนพักที่สถาบัน
 6. สอบถามหรือศึกษาข้อมูลโรงเรียนติวสอบนายร้อยตำรวจ จากรุ่นพี่ที่เคยติวมาก่อนแล้วนำแต่ละสถาบันมาพิจารณาเพื่อตัดสินใจเลือกสถาบันที่ตอบโจทย์ความต้องการได้มากที่สุด
 7. สัมผัสบรรยากาศจริงของแต่ละสถาบัน เป็นวิธีเลือกสถาบันติวสอบที่สามารถสร้างความมั่นใจ ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โดยเลือกสถาบันที่น่าสนใจและเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอน สัมผัสบรรยากาศของสถานที่และองค์ประกอบอื่น ๆ โดยเฉพาะการติวสอบแบบพักอยู่ที่สถาบัน
 8. พิจารณาเลือกสถาบันติวสอบนายร้อยตำรวจ จากหลักสูตร หรือคอร์สการสอนของแต่ละสถาบัน เพราะแต่ละสถาบันจะมีการจัดทำหลักสูตรหรือคอร์สการสอนที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนดของกระทรวงศึกษาธิการอยู่แล้ว แต่อาจมีรูปแบบการสอนที่แตกต่างกัน เช่นติวสอบตัวต่อตัว ติวสอบในห้องเรียน หรือติวสอบออนไลน์
 9. เลือกสถาบันติวสอบที่อยู่ใกล้บ้าน สถาบันติวสอบนายร้อยตำรวจที่ได้มาตรฐานและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เปิดสอนอยู่ทั่วไปแต่คนส่วนใหญ่จะพิจารณาสถาบันที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆ หรืออยู่ไกลบ้านก่อน ในความเป็นจริงสถาบันติวสอบที่เป็นตัวเลือกแรก ๆ ควรพิจารณาที่อยู่ใกล้บ้านเดินทางสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย
 10. วิธีสุดท้ายสำหรับการเลือกสถาบันติวสอบนายร้อยตำรวจ ก็คือพิจารณาจากค่าใช้จ่าย ค่าลงทะเบียนเรียน หรือพิจารณาหลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ โดยเฉพาะการติวสอบแบบพักอยู่ที่สถาบัน ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่พัก ค่าอาหารและ ส่วนประกอบอื่น ๆ

ติวสอบนายร้อยตำรวจออนไลน์ กับติวสอบจากสถาบัน มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกัน อย่างไร

การติวสอบจากสถาบันกวดวิชาหรือติวสอบนายร้อยตำรวจออนไลน์ คือเส้นทางลัดที่ช่วยให้ทุกคนที่สนใจสมัครสอบนายร้อยตำรวจ ได้เตรียมความพร้อมทั้งในด้านวิชาการ การเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ ทำให้มีความมั่นใจในการสอบมากขึ้น และการติวสอบในแต่ละรูปแบบมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกัน ดังนี้

 • ติวสอบจากสถาบันหรือโรงเรียนติวสอบอาจมีค่าใช้จ่ายมากกว่า เนื่องจากต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ต่างจากการติวสอบออนไลน์ที่สามารถเรียนได้จากที่บ้านโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางและไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ติวสอบจากสถาบันโดยตรง ส่วนใหญ่จะมีกำหนดเวลาติวหรือตารางเรียนที่ตายตัว ทำให้ไม่เหมาะกับผู้สมัครสอบนายร้อยตำรวจบางคนที่ทำงานประจำอยู่ในองค์กรต่าง ซึ่งต่างจากการซื้อคอร์สติวสอบออนไลน์ ที่สามารถเลือกเวลาเรียนได้
 • ติวสอบจากสถาบันหรือโรงเรียนติวสอบ มีหลายหลักสูตรให้เลือก แต่บางหลักสูตรติวสอบออนไลน์มีข้อจำกัดไม่สามารถเปิดสอนได้ เช่น การติวสอบแบบพักอยู่ที่สถาบัน ซึ่งจะมีทั้งการสอนตามหลักวิชาการและการเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจ การสอนพลศึกษาที่จำเป็นจะต้องนำไปสอบ การมีระเบียบวินัยและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พร้อมจะเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจที่ดี
 • ติวสอบออนไลน์ มีข้อดีคือสามารถเรียนได้ตลอดเวลา หรือเลือกคอร์สเลือกเวลาเรียนได้ เหมาะกับตัวผู้เรียน ถือเป็นข้อดีสำหรับบุคคลภายนอกที่มีงานประจำและต้องการเตรียมตัวสอบนายร้อยตำรวจ
 • คอร์สติวสอบนายร้อยตำรวจแบบออนไลน์ สามารถย้อนกลับมาเรียนกี่รอบได้ไม่จำกัด สามารถเรียนผ่านมือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค หรือคอมพิวเตอร์ ทำให้สะดวกสบายสำหรับผู้เรียน อยู่ที่ไหนก็สามารถติวสอบได้เพียงมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต

ทราบวิธีเลือกโรงเรียนติวสอบนายร้อยตำรวจ รวมทั้งข้อดีข้อด้อยระหว่างสถาบันติวสอบหรือโรงเรียนติวสอบกับคอร์สติวสอบออนไลน์ว่าแตกต่างกันอย่างไรแล้ว การเลือกรูปแบบและวิธีติวสอบจึงขึ้นอยู่กับน้อง ๆ และบุคคลทั่วไปที่กำลังวางแผนเตรียมตัวสอบนายร้อยตำรวจ Nine100.com หวังว่าบทความนี้จะเป็นข้อมูลให้ทุกคนเลือกคอร์สติวสอบได้ตอบโจทย์ความต้องการของตนเองและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการสอบนะครับ